Πόσοι έχουν άδεια για να πωλούν καυσόξυλα και ξυλεία στην Κύπρο

Πόσους αδειούχους εμπόρους ξυλείας και καυσόξυλων έχουμε στην Κύπρο – Τι πρέπει να ξέρεις αν θέλεις να βγάλεις άδεια – Οι προϋποθέσεις για να κάνεις αίτηση - Πόσα στοιχίζει

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Την 31η Μαρτίου 2022 ως την καταληκτική μέρα ανανέωσης αδειών Εμπορίας Ξυλείας & Προϊόντων Ξυλείας και Εμπορίας Καυσόξυλων ανακοίνωσε στις 13/1 το Τμήμα Δασών, αναφέροντας παράλληλα ότι όσοι ενδιαφέρονται να εκδώσουν νέα άδεια, μπορούν να το κάνουν κατά την διάρκεια όλου του έτους.

Με αφορμή αυτή την ανακοίνωση, η Brief ερεύνησε και επικοινώνησε με το Τμήμα Δασών για να απαντήσουμε στα εξής: Πόσους αδειούχους εμπόρους ξυλείας και καυσόξυλων έχουμε στην Κύπρο, πόσο στοιχίζει να βγάλεις και να ανανεώσεις άδεια εμπορίας ξυλείας και καυσόξυλων και ποιες είναι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η αίτηση και να εκδωθεί η άδεια.

Πόσους αδειούχους εμπορίας ξυλείας και καυσόξυλων έχουμε στην Κύπρο – Ποια η διαφορά τους

Συνολικά το 2021 είχαμε 346 αδειούχους εμπορίας ξυλείας και καυσόξυλων στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, 68 από τους 364 είναι έμποροι ξυλείας και οι υπόλοιποι 278 είναι έμποροι καυσόξυλων.

>>> ΕΔΩ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ονόματα των 68 εμπόρων ξυλείας και ΕΔΩ τα ονόματα των 278 εμπόρων καυσόξυλων <<<

Σύμφωνα με την νομοθεσία, έμπορος καυσόξυλων σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται με τη διάθεση στην αγορά καυσόξυλων ή με αγοραπωλησίες καυσόξυλων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά ενώ έμπορος ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με τη διάθεση στην αγορά ή  με αγοραπωλησίες των εξής αγαθών:

 •  Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη.
 • Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι.
 • Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm.
 • Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για άλλη παρόμοια ξυλεία σε επανωτές στρώσεις και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm.
 • Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ’ όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση.
 • Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB) και παρόμοιες πλάκες διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard»), από
 • ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες.
 • Πλάκες-διαγράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά.
 • Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα.
 • Συμπυκνωμένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής του κωδικού.

Προϋποθέσεις και κόστος έκδοσης/ανανέωσης της άδειας

Σύμφωνα με λειτουργό του Τμήματος Δασών, το ποσό της ανανέωσης και το ποσό έκδοσης νέας άδειας είναι το ίδιο για την ίδια κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση ή ανανέωσή άδειας για εμπορία καυσόξυλων είναι 100 ευρώ και η έκδοση ή ανανέωση για εμπορία ξυλείας είναι 150 ευρώ.

Όσο αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο αιτητής, καταρχάς είναι σημαντικό να κατέχει τεμάχιο, αποθήκη ή γεωργική γη όπου θα αποθηκεύεται η ξυλεία ή τα καυσόξυλα, διότι  δεν μπορούν να αποθηκεύονται σε οικιστικές περιοχές, για να μην δημιουργείται οχληρία. 

Επίσης ο αιτητής πρέπει να υποβάλει και τα νούμερα του/των οχήματος/οχημάτων  με τα οποία θα μεταφέρει τα καυσόξυλα.

Όπως μας ανέφερε ο λειτουργός του Τήματος Δασών, η αίτηση εξετάζεται αν πληροί τις προϋποθέσεις και αν εγκριθεί, εκδίδεται η άδεια μέσα σε μια μέρα το πολύ αλλά μετά την έγκριση γίνεται και έλεγχος ότι τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας.

Αναλυτικά οι αιτήσεις και τι πρέπει να επισυνάπτεται

Οι αιτήσεις για να εκδώσεις ή να ανανεώσεις άδεια ξυλείας και καυσόξυλων έχουν ως εξής:

1/ Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας (ΕΔΩ το έντυπο)

Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα ακόλουθα:

 • Τίτλος/τίτλοι ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο/α Έγγραφο/α.
 • Κτηματικό/ά σχέδιο/α.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας ή Δελτίο Ταυτότητας (αντίγραφο).
 • Πολεοδομική Άδεια Αποθήκευσης.

2/ Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Εμπορίας Καυσόξυλων (ΕΔΩ το έντυπο)

Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα ακόλουθα:

 • Τίτλος/τίτλοι ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο/α Έγγραφο/α.
 • Κτηματικό/ά σχέδιο/α.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας ή Δελτίο Ταυτότητας (αντίγραφο).
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Οχήματος.
 • Πολεοδομική Άδεια Αποθήκευσης

3/ Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας (ΕΔΩ το έντυπο)

Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στοιχείων μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα ακόλουθα:

 • Τίτλος/τίτλοι ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο/α Έγγραφο/α.
 • Κτηματικό/ά σχέδιο/α.
 • Πολεοδομική Άδεια Αποθήκευσης.

4/ Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Εμπορίας Καυσόξυλων (ΕΔΩ το έντυπο)

Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα ακόλουθα:

 • Τίτλος/τίτλοι ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο/α Έγγραφο/α.
 • Κτηματικό/ά σχέδιο/α.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Οχήματος.
 • Πολεοδομική Άδεια Αποθήκευσης
Κυπριάνα Σταύρου
 
19966