Πόσοι Τουρκοκύπριοι εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Τι έδειξε έρευνα / Μέχρι που έφτασε η ανεργία στα κατεχόμενα

Στις 132,885 άτομα έφτασε η συνολική απασχόληση στα κατεχόμενα εντός του 2020, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το «τμήμα στατιστικής» για την απασχόληση των νοικοκυριών.
 
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, στο δημοσίευμα της Χαλκίν Σεσί αναφέρεται ότι ο αριθμός των ανέργων ανήλθε στις 14,950 και το ποσοστό ανεργίας στο 10,1%. Οι 8,712 από τις 14,950 εγγεγραμμένους ανέργους είναι άνδρες και οι 6,238 γυναίκες. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες είναι 9% και στις γυναίκες 12,2%. Η δε ανεργία στους νέους γενικά ανέρχεται στο 29,3%, στους νέους άνδρες στο 25,6% και στις νέες γυναίκες στο 34,8%.
 
Ο μη θεσμικός, όπως χαρακτηρίζεται, πληθυσμός των «πολιτών» άνω των 15 χρόνων ανέρχεται στις 298,348, εκ των οποίων οι 154,380 είναι άνδρες και οι 134,967 γυναίκες. Το 32,4% του πληθυσμού αυτού διαμένει στην κατεχόμενη Λευκωσία, το 24,2% στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, το 24,6% στην Κερύνεια, το 7% στην Μόρφου, το 7,7% στο Τρίκωμο και το 4,15 στην Λεύκα.
 
Οι 87,955 από τις 132,885 που εργάζονται είναι άνδρες και οι 44,930 είναι γυναίκες. Το 1,1% των εργαζομένων, δηλαδή 1,406 άτομα απασχολούνται στις ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές. Το 90,9% των εργαζομένων γυναικών και το 73,1% των εργαζομένων ανδρών απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών.   
 
Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό είναι 51,1%. Το 62,6% αυτού του ποσοστού αποτελείται από άνδρες και το 37,9% από γυναίκες. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται 56.8% στην κατεχόμενη Λευκωσία, 52,8% στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, 48,4% στην Κερύνεια, 45,9% στην Μόρφου, 40,4% στο Τρίκωμο και 41,7% στην Λεύκα.
 
Το ποσοστό απασχόλησης είναι 49,9%, από το οποίο 57% είναι άνδρες και το 33,3% γυναίκες. Το πιο ψηλό ποσοστό απασχόλησης παρουσιάζεται στην κατεχόμενη Λευκωσία με 51,1% και το πιο χαμηλό στο Τρίκωμο με 33.8%.  
 
Οι απασχολούμενοι στον «δημόσιο» τομέα ανέρχονται στις 40,623 άτομα ή σε ποσοστό της τάξης του 30,6% του συνόλου των εργαζομένων στα κατεχόμενα.
 
Το 87,4% των απασχολούμενων είναι εγγεγραμμένοι στο «γραφείο κοινωνικών ασφαλίσεων», το 7,1% στο «ταμείο συντάξεων» και το 0,7% σε άλλους «οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης». Το 4,8% των εργαζομένων δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κανένα «ταμείο κοινωνικής ασφάλισης». Οι μη εγγεγραμμένοι εργάτες ανέρχονται στις 6,382, το 71,7% των οποίων είναι άνδρες.
 
Οι απασχολούμενοι στα κατεχόμενα εργάζονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: Στην γεωργία το 3,1%, στην βιομηχανία το 10,2%, στις οικοδομές το 7,6% και στον τομέα των υπηρεσιών το 79,1%. Στον τομέα της γεωργίας απασχολούνται 4,066 άτομα, εκ των οποίων τα 291 είναι οικογενειακοί εργάτες χωρίς μισθό.
 
Το 19,2% ων απασχολούμενων στα κατεχόμενα είναι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου, το 14,3% γυμνασίου ή ισότιμου με αυτό σχολείου, το 31% λυκείου και ισότιμου με αυτό σχολείου, το 3% ανώτερης σχολής διετούς ή τριετούς φοίτησης, το 27,1% σχολής ή ανώτερης σχολής τετραετούς φοίτησης, το 2,8% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού (πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης συμπεριλαμβανομένων και των ετών φοίτησης στις σχολές) και το 1% κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών. 
 
Δεν συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό 141,513 άτομα ή το 48,9% του πληθυσμού που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας και δεν είναι «θεσμικός πληθυσμός». Από αυτά τα 141,513 άτομα οι 37,353 είναι συνταξιούχοι (ποσοστό 26,4%), 37,096 άτομα συνεχίζουν τις σπουδές τους (ποσοστό 26,2%), 34,782 είναι νοικοκυρές (ποσοστό 24,6%) και 11,131 άτομα (ποσοστό 7,9%) δεν μπορούν να εργαστούν.

ΚΥΠΕ

 
14258