Πότε ΔΕΝ πληρώνουμε τις συμπληρωμές στο ΓεΣΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Πόσα πληρώνουμε ακριβώς σε γιατρούς ΓεΣΥ - Πότε ΔΕΝ πληρώνουμε

Το ΓεΣΥ αποτελεί για τα καλά πλέον μέρος της ζωής μας και ήδη μπήκε στον 2ο χρόνο εφαρμογής του. Εδώ και ένα μήνα ως γνωστό συμπεριλήφθηκε και η ενδονοσοκομειακή φροντίδα ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ενταχθούν οι Πρώτες Βοήθειες, τα ασθενοφόρα και μερικές άλλες υπηρεσίες. 

Υπάρχει ομολογουμένως αρκετή και συνεχής ενημέρωση για τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες του ΓεΣΥ ενώ το κοινό έχει τη δυνατότητα να βρει όλες τις πληροφορίες στην σελίδα του ΓεΣΥ. Απορίες και πληροφορίες μπορεί να αναζητήσει κανείς και στο τηλεφωνικό κέντρο 17000. 

Aναζητήσαμε πληροφορίες σχετικά με το τι γίνεται όταν συμπληρώνεται η  ετήσια οροφή συμπληρωμών ανά άτομο, όπως αυτή καθαρίζεται από τους κανονισμούς του ΓεΣΥ. Πότε δηλαδή σταματά ένας δικαιούχος να πληρώνει τα ποσά των συμπληρωμών;

Κατ’ αρχάς να αναφέρουμε ότι οι συμπληρωμές πληρώνονται ως ακολούθως:

pl


** Η συνολική μέγιστη δυνατή χρέωση ανά κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων είναι δέκα ευρώ (10€).

Η ετήσια οροφή συμπληρωμών

Ίσως αρκετοί δεν γνωρίζουν λοιπόν ότι υπάρχει ετήσια οροφή συμπληρωμών ανά άτομο η οποία είναι ως ακολούθως:

  •  Γενικός Πληθυσμός: €150
  •  Χαμηλοσυνταξιούχοι, Λήπτες βοηθήματος ΕΕΕ, Παιδιά μέχρι 21 ετών: €75

Όταν συμπληρωθούν τα πιο πάνω ποσά (€150 ή €75), αναλόγως σε ποια κατηγορία ανήκετε, δεν θα καταβάλλετε πλέον συμπληρωμές μέχρι τη λήξη του έτους. Με το νέο έτος ξεκινάτε δηλαδή να πληρώνετε κανονικά τις συμπληρωμές μέχρι (και εάν) φθάσετε το ποσό της οροφής ξανά. 

Τονίζεται ότι τα ποσά τα οποία προσμετρούν για την ετήσια οροφή είναι μόνο οι συμπληρωμές, όχι οι συνεισφορές και θα εξηγήσουμε περισσότερα πιο κάτω.
 
Πληρώνονται κανονικά οι συνεισφορές

Στο σημείο αυτό θα ήταν καλό να ξεχωρίσουμε την συμπληρωμή από την συνεισφορά. Συμπληρωμή όπως είπαμε είναι π.χ. τα 6 ευρώ στον ειδικό γιατρό, το 1 ευρώ ανά φάρμακο κτλ. Η συνεισφορά είναι 

  • τα 25 ευρώ αν πάμε σε ειδικό γιατρό χωρίς παραπεμπτικό ή εκτός ωραρίου ΓεΣΥ και Σαββατοκυρίακα
  • τα 15 ευρώ αν ξεπεράσουμε τις επιτρεπόμενες ετήσιες επισκέψεις 
  • το επιπλέον ποσό που απαιτείται να πληρώνουμε για κάποιο φάρμακο. 

Εκτός από τις συμπληρωμές, λοιπόν, ως γνωστό όταν αποτείνεστε στον ειδικό ιατρό απευθείας χωρίς παραπεμπτικό, καταβάλλετε συνεισφορά δηλαδή 25 ευρώ. Στις περιπτώσεις όπου καταβάλλεται συνεισφορά των 25 ευρώ δεν καταβάλλεται συμπληρωμή (6 ευρώ) για την ίδια επίσκεψη.

Στις περιπτώσεις όπου επισκέπτεστε τον προσωπικό ή ειδικό ιατρό σας μετά τις 8:00 μ.μ., και οποιαδήποτε ώρα τα σαββατοκύριακα ή τις δημόσιες αργίες, ο γιατρός δύναται να σας χρεώσει μέχρι 25 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλεται άλλο ποσό για την ίδια επίσκεψη. 

Δύο εξαιρέσεις
 
Η χρέωση είναι 6 ευρώ και όχι 25 όταν:

  • α) Γυναίκα δικαιούχος που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της και επισκέπτεται Ειδικό Ιατρό με ειδικότητα στη γυναικολογία / μαιευτική     
  • β) Δικαιούχος που υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του στην Εθνική Φρουρά της Δημοκρατίας και κατέχει πιστοποιητικό εξέτασης από στρατιωτικό ιατρό που να τον παραπέμπει σε Ειδικό Ιατρό.

Επίσης, όπως είπαμε στις περιπτώσεις όπου επιλέγετε ακριβότερο φάρμακο από αυτό που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, θα καταβάλλετε συνεισφορά , η οποία ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του φαρμάκου που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ και της τιμής του φαρμάκου που επιλέγετε. Η συνεισφορά  θα καταβάλλεται επιπρόσθετα της συμπληρωμής του 1 ευρώ για κάθε φάρμακο.

Όριο επισκέψεων σε προσωπικό γιατρό - 15 ευρώ η χρέωση όταν καλυφθεί το όριο

Ως γνωστό δεν υπάρχει χρέωση για επίσκεψη στον προσωπικό σας ιατρό εκτός αν υπερβείτε τον αριθμό επισκέψεων ανά έτος που καθορίζεται με βάση την ηλικιακή σας ομάδα όπως πιο κάτω:
 
ep
 
Το ποσό που θα καταβάλλετε στον προσωπικό ιατρό σας σε περίπτωση που υπερβείτε τον πιο πάνω αριθμό επισκέψεων, ανέρχεται σε €15 ευρώ ανά επίσκεψη. Το ποσό αυτό καθορίστηκε έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερεπισκεψιμότητα σε προσωπικούς ιατρούς. Από την καταβολή του ποσού αυτού εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους.

Οι ομάδες που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής συμπληρωμών:

Σύμφωνα με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Κανονισμούς του 2019, οι δικαιούχοι που καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ εξαιρούνται από την καταβολή συμπληρωμής για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καθορίζονται στην Τρίτη στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ, αλλά δεν εξαιρούνται από την καταβολή της πρόσθετης συμπληρωμής.

Για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω, πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες θα πρέπει να
αποστέλλουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

φω

1 Δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για τους Εθνοφρουρούς, καθώς η πληροφόρηση θα γίνεται αυτόματα μέσω διασύνδεσης με το μητρώο
Εθνοφρουρών που τηρεί το Υπουργείο Άμυνας
2 Δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων, καθώς η τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από αρμόδιο αστυνομικό όργανο.
3 Δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων, καθώς τα στοιχεία των προσώπων αυτών είναι ήδη αναρτημένα στην εν λόγω Απόφαση


Οι σχετικές Αιτήσεις Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Καταβολής Συμπληρωμής πρέπει να αποστέλλονται
ταχυδρομικώς μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Τ.Θ. 26765
1641 Λευκωσία
Κύπρος

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη σχετική αίτηση εδώ

Σωτήρης Νικηφόρου
 
24957