Πότε είναι δυνατή η διακοπή σε εργοτάξια λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Διακοπή ορισμένων εργασιών σε συνθήκες θερμοκρασίας 42 βαθμών - Τι διευκρινίζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του που εκδόθηκε στις 14.52020, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/2020) (Πίνακες 12 και 13), για συνθήκες θερμοκρασίας 42ο, πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες όταν επικρατούν τα πιο κάτω ή μεγαλύτερα ποσοστά υγρασίας, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της εργασίας:

Ελαφριά Εργασίας:

Για ποσοστά υγρασίας 39%

Μέτρια Εργασία:     

Για ποσοστά υγρασίας 34%

Βαριά Εργασία:

Για ποσοστά υγρασίας 28%

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

      Βαρύτητα εργασίας

Παραδείγματα

Ελαφριά

Εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφριά εργαλεία, συνήθης οδήγηση.

 

Μέτρια

Τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα.

 

Βαριά

Έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους πέραν των 15 Kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα.

 

 
14148
Thumbnail