Πότε η εξέταση για τις 11 κενές θέσεις Β. Ασφαλιστικού Λειτουργού

Όλοι οι υποψήφιοι προτρέπονται να ενημερωθούν από τώρα για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν

Την γραπτή εξέταση για πλήρωση 11 κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δημοσίευσε η επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5101 – ημερ. 2/3/2018) 

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, στην οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει ανατεθεί η ευθύνη της ετοιμασίας των εξεταστικών δοκιμίων και της διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1.   Ως ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων έχει ορισθεί η 17η Απριλίου 2021, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 12:20 μ.μ.

2.    Η εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί από την Ειδική Επιτροπή υπάρχει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΔΩ  (Διάφορες Εξετάσεις/ Γραπτή Εξέταση για Πλήρωση 11 Κενών Μόνιμων Θέσεων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων/ Εξεταστέα Ύλη).

3.   Η εξέταση θα διεξαχθεί σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου.

4.   Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να μελετήσουν προσεχτικά την επιστολή και τα επισυναπτόμενα έγγραφα που τους έχουν αποσταλεί. Όσοι δεν παρέλαβαν την επιστολή τους, θα πρέπει απαραίτητα στο επόμενο χρονικό διάστημα να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων για να ενημερωθούν σχετικά, στα τηλέφωνα 22582912 και 22582933.

5.   Όλοι οι υποψήφιοι προτρέπονται να ενημερωθούν από τώρα για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΔΩ (Κατανομή Υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα).  H κατανομή των υποψηφίων έχει γίνει με βάση τη διεύθυνση διαμονής που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Λόγω του εξαιρετικά υψηλού αριθμού υποψηφίων οποιαδήποτε αλλαγή εξεταστικού κέντρου είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί, επειδή τα εξεταστικά κέντρα είναι πλήρη. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μην υποβάλουν αιτήματα για αλλαγές, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτό οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής εξεταστικού κέντρου.

 
24986