Πότε πάει Υπουργικό και πότε αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Εστία

Χ. Γεωργιάδης: Το Σχέδιο Εστία θα επιτρέψει λεπτομερές ξεκαθάρισμα της εικόνας των ΜΕΔ

Ολοκληρώθηκε η νομοτεχνική επεξεργασία του πολυαναμενόμενου Σχεδίου Εστία, το οποίο προσβλέπει να δώσει μεγάλες οικονομικές ανάσες σε χιλιάδες δανειολήπτες αλλά και στην οικονομία γενικότερα.

Όπως πληροφορείται η Brief, η Νομική Υπηρεσία επικεντρώθηκε στις συμφωνίες που θα συνάψει το Κράτος μέσω του Υπουργείου Οικονομικών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα καλέσουν τους κατόχους μη εξυπηρετούμενων δανείων να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Εστία.

Όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά «δεν επήλθε καμία αλλαγή» στο Σχέδιο Εστία όπως το παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.

Διαβάστε τη δήλωνε για το Εστία στη Brief o ΥΠΟΙΚ τον Οκτώβριο: >>>Χ. Γεωργιάδης στο Brief: Οι 2 λόγοι που είπα ναι στον Αναστασιάδη<<<

Ο ίδιος ο Υπουργός μιλώντας στο κρατικό κανάλι την περασμένη Πέμπτη είπε ότι το Σχέδιο Εστία είναι έτοιμο και πως στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, θα κατατεθούν προ έγκριση όλα τα τελικά κείμενα, τα οποία εγκρίθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η εφαρμογή του Σχεδίου Εστία αναμένεται να ξεκινήσει από τον ερχόμενο μήνα «με τα στάδια που προνοούνται ούτως ώστε, όπως έχει προγραμματιστεί, να γίνουν και οι πρώτες πληρωμές που θα αποτελέσουν ουσιαστική βοήθεια προς συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών».

Διαβάστε επίσης: >>>Οι επτά βασικές προτεραιότητες της ΚΕΔΙΠΕΣ (Λεπτομέρειες)<<<

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ακόμα ότι το επιπρόσθετο πλεονέκτημα του Σχεδίου Εστία είναι ότι «θα επιτρέψει ένα πολύ λεπτομερές ξεκαθάρισμα της εικόνας», αφού όπως εξήγησε, θα διαφανεί, πόσες είναι οι περιπτώσεις των δανειοληπτών που εμπίπτουν στα κριτήρια του Σχεδίου ενώ θα διαφανεί και πόσες περιπτώσεις δανειοληπτών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και με την βοήθεια που προβλέπεται στο Σχέδιο Εστία.

Για όλες τις περιπτώσεις, συνέχισε ο ΥΠΟΙΚ, «έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις» οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Βουλή.

Διαβάστε ακόμα: >>>Χιλιάδες δανειολήπτες πήραν επιστολές για ένταξη τους στο «ΕΣΤΙΑ»<<<

Αναφερόμενος στο ταμείο για το Σχέδιο Εστία, ο Υπουργός υπενθύμισε ότι σ’ αυτό μπήκαν «μερικές δεκάδες εκατομμύρια» και συγκεκριμένα 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη διαχείριση του θα μετέχουν 3 εκπρόσωποι των ίδιων των επηρεαζομένων μαζί με εκπροσώπους της Πολιτείας (Γενικό Λογιστήριο, Νομική Υπηρεσία κ.α).

Το Σχέδιο Εστία

Το Σχέδιο προβλέπει την ετήσια καταβολή, από τον κρατικό φορέα που θα διαχειρίζεται το Σχέδιο μέρους των δόσεων αποπληρωμής των αναδιαρθρωμένων εξυπηρετούμενων δανείων/πιστωτικών διευκολύνσεων που είναι εξασφαλισμένα με πρώτη υποθήκη κύρια κατοικία, τα οποία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ήταν μη εξυπηρετούμενα.

Επίσης η δανείστρια Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων που θα συμμετάσχει στο Σχέδιο, θα προσφέρει στους δανειολήπτες τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης των ενυπόθηκων δανείων, με προκαθορισμένους όρους που περιγράφονται στο Σχέδιο.

>>> ΕΣΤΙΑ - Προστασία α’ κατοικίας. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις <<<

Διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο αφορά δάνεια τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και δανειολήπτες με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά.

Προϋποθέσεις για ένταξη δανείων στο Σχέδιο

Το Σχέδιο αφορά τα δάνεια/πιστωτικές διευκολύνσεις, ανεξαρτήτως νομίσματος, που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Το/τα δάνειο/α/πιστωτική/ές διευκόλυνση/εις είναι εξασφαλισμένα με πρώτη υποθήκη κύριας κατοικίας. 
  2. Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, όπως θα προκύψει από τον μέσο όρο δύο εκτιμήσεων, μία για λογαριασμό της Τράπεζας/ Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων και μία για λογαριασμό του δανειολήπτη (εκτός αν αποδέχεται να γίνει εκτίμηση μόνο από την Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων), που θα πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων.
  3. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου των συνολικών δανείων του δανειολήπτη, στην Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων προς όφελος της οποίας έχει εγγραφεί η πρώτη υποθήκη, ήταν μη εξυπηρετούμενο για περισσότερες από ενενήντα (90) ημέρες. Δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο.

Κριτήρια ένταξης δανειοληπτών στο Σχέδιο

Διαβάστε επίσης: >>>Μετά τον Ιανουάριο ανάβουν οι μηχανές για το «Εστία»<<<

Οι δανειολήπτες θα πρέπει επίσης να πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ώστε να καθίστανται δικαιούχοι της χορηγίας. Συγκεκριμένα:
Α. Το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

  1. τις €60.000 για ζεύγος με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα άτομα,
  2. τις €55.000 για ζεύγος με τρία εξαρτώμενα άτομα,
  3. τις €50.000 για ζεύγος με δύο εξαρτώμενα άτομα, 
  4. τις €45.000 για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο άτομο,
  5. τις €35.000 για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα και
  6. τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

Β. Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, χωρίς όμως να υπερβαίνει τις €250.000. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

 

Γ. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος  της Δημοκρατίας.

Στο Σχέδιο Εστία περιλαμβάνονται επίσης και άλλοι όροι, προϋποθέσεις και κριτήρια τόσο σ’ ότι αφορά τους δανειολήπτες όσο και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο κρατικός φορέας.

Για όλα αυτά διαβάστε ολόκληρο το Σχέδιο Εστία εδώ.

Κώστας Μηλικούρης
 
23523