Πότε θα γίνουν τελικά οι εξετάσεις για πρόσληψη μετερεωλόγων

Γραπτές Εξετάσεις για πλήρωση των ακόλουθων κενών θέσεων Μετεωρολογικών Λειτουργών στο Τμήμα Μετεωρολογίας

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι οι γραπτές εξετάσεις για τις πιο κάτω θέσεις που επρόκειτο να διεξαχθούν στις 4 Απριλίου 2020 και αναβλήθηκαν, θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η εξεταστέα ύλη παραμένει ως έχει. Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις θα αποσταλεί, τις προσεχείς ημέρες, ηλεκτρονικά νέα επιστολή που θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση.

  • Τρεις (3) θέσεις Μετεωρολογικού Λειτουργού, Τμήμα  Μετεωρολογίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5133 – ημερ. 3.8.2018)
  • Τρεις (3) θέσεις Μετεωρολογικού Λειτουργού, Τμήμα Μετεωρολογίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5252 – ημερ. 10.1.2020).
 
13595