Πρόβλημα στο ταχυδρομείο Κύπρου λόγω απεργιών στην Αγγλία

Περιμένεις δέμα από το Ηνωμένο Βασίλειο; Ίσως καθυστερήσει

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ενημερώνουν μέσω γραπτής ανακοίνωσης, ότι λόγω προγραμματισμένων απεργιών προσωπικού των αντίστοιχων ταχυδρομικών οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 26 Αυγούστου 2022 και 9 Σεπτεμβρίου 2022, αναμένεται  να σημειωθούν καθυστερήσεις στη διαχείριση και παράδοση του ταχυδρομείου από τα Royal Mail.