Προεδρικές: €180 έως €357 σε Προεδρεύοντες, Βοηθούς, Αστυνομικούς

Οι αμοιβές για τους υπεύθυνους των Προεδρικών - Πόσα στοίχισαν στο κράτος οι εκλογές

Περίπου €7 εκατ. θα στοιχίσουν στο κράτος οι Προεδρικές Εκλογές για το 2023, με αυτές τις δαπάνες να συμπεριλαμβάνουν τον Α’ Γύρο που διεξάγεται σήμερα και τον Β’ Γύρο που θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή, με το μεγαλύτερο ποσό να πηγαίνει στις αμοιβές όσων θα εργαστούν κατά τη διάρκεια των εκλογών. 

>>> Δείτε εδώ - Live - Προεδρικές:Η Κύπρος ψηφίζει τον 8ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας <<<

Βάσει των δελτίων δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, η μεγαλύτερη δαπάνη αφορά στην υπερωριακή απασχόληση, την προετοιμασία των εκλογών, την στελέχωση των εκλογικών κέντρων για την ψηφοφορία, τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων την πρώτη Κυριακή, για οποία έχει υπολογιστεί κονδύλι ύψους €2,3 εκατ., ενώ το κόστος της επαναληπτικής εκλογής προϋπολογίστηκε στο €1,95 εκατ.

Για σκοπούς διεξαγωγής των εκλογών, θα εργαστούν συνολικά 8.046 υπάλληλοι, αστυνομικοί και άνεργοι πτυχιούχοι.

Συγκεκριμένα, θα εργαστούν 5.396 υπάλληλοι στα εκλογικά κέντρα, από τους οποίους οι 1.148 είναι Προεδρεύοντες και οι 4.248 Βοηθοί υπάλληλοι. Θα εργαστούν επίσης 635 υπάλληλοι στις Γραμματείες των Εφόρων Εκλογής και 2.015 Αστυνομικοί.

Το κονδύλι για την Αστυνομία και δη υπερωρίες και έξοδα διακίνησης οχημάτων ανέρχεται σε €900.000. 

Κάθε εκλογικό κέντρο θα στελεχώνεται από τον Προεδρεύοντα υπάλληλο και από δύο μέχρι τέσσερις βοηθούς, αναλόγως του αριθμού των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ενώ σε κάθε εκλογικό κέντρο υπηρετεί και ένας Αστυνομικός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα πληροφορείται η Brief, οι αμοιβές για τον Α’ Γύρο έχουν καθοριστεί στα €357 για τους Προεδρεύοντες, στα €180 για τους βοηθούς, ενώ οι αμοιβές για τους 2.015 Αστυνομικούς ανέρχονται στα €210 και €415, αναλόγως καθηκόντων. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως για τους άνεργους πτυχιούχους, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας, δεν πρόκειται να φορολογηθεί το ποσό που θα λάβουν ως αμοιβή.

Πώς μοιράζονται τα άλλα έξοδα

Για ενοίκια αιθουσών, υλικών και διαφόρων συσκευών προϋπολογίστηκε ποσό €100.000, ενώ έχουν περιληφθεί πιστώσεις €150.000 για το Κυβερνητικό Τυπογραφείο (υλικά και υπερωρίες).

Κονδύλι €500.000 έχει περιληφθεί για δημοσιεύσεις εκλογικών γνωστοποιήσεων και διαφημίσεις στις εφημερίδες, περιλήφθηκαν πιστώσεις €280.000 προϋπολογίστηκαν για εκστρατεία ενθάρρυνσης εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο και μείωση της αποχής, ενώ για την οπτικοποίηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προϋπολογίστηκε ποσό €250.000.

Επίσης περιλήφθηκε ποσό €50.000 για έξοδα Τμήματος Δημοσίων Έργων για διάφορες κατασκευαστικές εργασίες, €50.000 για έξοδα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για διάφορες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και €100.000 προϋπολογίστηκαν για γραφική ύλη, χαρτικά και άλλα αναλώσιμα υλικά.

Για το κόστος των εκλογικών κέντρων εξωτερικού προϋπολογίστηκε κονδύλι ύψους €300.000 και τέλος υπολογίστηκε ποσό €50.000 για απρόβλεπτα έξοδα.

Το κόστος των προεδρικών εκλογών του 2018 ανήλθε €5,2 εκατ. Για το 2023 το Υπουργείο Εσωτερικών έχει υπολογίσει στο κόστος και παράγοντες όπως, τη σημαντική αύξηση στις τιμές, την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς επίσης και τη μισθολογική αναβάθμιση πολλών δημοσίων υπαλλήλων λόγω αλλαγής κλίμακας.

 
24947