Πρόεδρος CYTA: Στα σκαριά σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού

Στόχος η ηλικιακή ανανέωση της Cyta-Tι αναφέρει για Cytavision, Ταμείο Συντάξεων, 5G και το μέλλον του Οργανισμού

H Cyta οφείλει να επιδιώξει ενεργά και έγκαιρα την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της, ανεξάρτητα από της αποφάσεις της πολιτείας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, δήλωσε σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, Ρένα Ρουβιθά Πάνου.

Για τον σκοπό αυτό, ανέφερε ότι η Cyta βρίσκεται στο τελικό στάδιο ετοιμασίας της πρώτης φάσης ενός σημαντικού και πολυδιάστατου εσωτερικού έργου με στόχο την υποβολή προτάσεων προς την πολιτεία, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και δεύτερη δέσμη εισηγήσεων στην κατεύθυνση του περαιτέρω εκσυγχρονισμού της.
 
Όσον αφορά την υπηρεσία Cytavision, αναφέρθηκε σε σημαντικές αλλαγές που βρίσκονται στα σκαριά, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σε συνδρομητές να επιλέγουν το περιεχόμενο που θέλουν, στο χρόνο που θέλουν, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδρομητές του δικτύου Cyta και χωρίς η χρήση αποκωδικοποιητή να αποτελεί προϋπόθεση.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αναφορικά με τις προβληματικές επενδύσεις του Ταμείου Συντάξεως, σημείωσε ότι η Διαχειριστική Επιτροπή εστιάζει κατά προτεραιότητα σε εντατικές διαβουλεύσεις, με στόχο την εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων, την επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών, την πώληση ή την αναδιάρθρωση δανείων και τη λήψη δικαστικών μέτρων, όπου ενδείκνυται.
 
Όσον αφορά το κόστος προσωπικού είπε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, με σκοπό την ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού με στοχευμένες ειδικότητες και δεξιότητες.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, όπως είπε, αποτελεί και η πρόσφατη υιοθέτηση νέου συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης της απόδοσης του προσωπικού, καθώς και η επικείμενη δραστική αναβάθμιση του συστήματος προαγωγών. 

Παράλληλα η κα. Ρουβίθα Πάνου αναφέρθηκε στο δίκτυο 5G το οποίο χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας, μιας και αποτελεί κομβικό παράγοντα στην πορεία υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Πρόεδρος του ΔΣ είπε επίσης ότι η Cyta είναι σε στρατηγική θέση ώστε να καταστεί ο βασικός βραχίονας της πολιτείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

Πρόσφατα παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός της CYTA στη Βουλή, με τα κέρδη του οργανισμού να παρουσιάζονται αυξημένα και να υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των εσόδων μέσα στα επόμενα χρόνια. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτή η ανοδική πορεία;
 
Στον προϋπολογισμό του 2020 και στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2022 που κατέθεσε η Cyta στη Βουλή, παρουσιάζεται ανοδική κερδοφορία και αυξημένα έσοδα για την τριετία. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στις ιδιαίτερα θετικές οικονομικές καταστάσεις της Cyta για το 2018. Αποτελέσματα με διάρκεια και συνέχεια, καθώς τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα και για το 2019 ενισχύουν τη θετική αυτή πορεία, παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Κύπρο και διεθνώς.
 
Για το 2018, το τελικό πλεόνασμα μετά και τη φορολογία ανήλθε σε €60,6εκ., που ήταν το υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας της επταετίας που προηγήθηκε. Ως επακόλουθο της ορθολογιστικής οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόστηκε, ειδικότερα αναφορικά με τη Cyta Hellas, τα οικονομικά αποτελέσματα της Cyta δεν επηρεάζονται πλέον αρνητικά από απομειώσεις επενδύσεων. Παράλληλα, οι πολύτιμες δυνάμεις που έχουν απελευθερωθεί, σε συνδυασμό με τις ακούραστες και αποτελεσματικές προσπάθειες της Εκτελεστικής Διεύθυνσης και του ανθρώπινου δυναμικού, οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση του μετά φόρων πλεονάσματος για το 2019. 

Ο αυξημένος εμπορικός προσανατολισμός της Cyta οδηγεί, παράλληλα, σε σταθεροποίηση των υψηλών μεριδίων αγοράς που κατέχει σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το ότι το 2019 παρουσιάζεται, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, ανοδική πορεία και στα έσοδα του Οργανισμού, ανατρέποντας την τάση μείωσης εσόδων που παρατηρείτο στο παρελθόν. Πλέον, η επίτευξη αυξημένων εσόδων αποτελεί προτεραιότητα για τη Cyta και αφορά στη θωράκιση των παραδοσιακών εσόδων, καθώς και στη δημιουργία εναλλακτικών πηγών εσόδων, αξιοποιώντας εμπορικά τις νέες τεχνολογίες. 
 
Πώς διαχειρίζεται η Cyta την αυξημένη κερδοφορία της;

Η διαχείριση της σημαντικής κερδοφορίας του Οργανισμού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, με γνώμονα το όφελος των πελατών μας, της πολιτείας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ο πρώτος άξονας είναι το μέρισμα που η Cyta αποδίδει διαχρονικά στο κράτος. Τη χρονιά που πέρασε ξεπέρασε τα €14εκ., ενώ το συνολικό συσσωρευμένο μέρισμα που μέχρι σήμερα η Cyta έχει καταβάλει στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας ξεπερνά τα €800εκ.

Ο δεύτερος άξονας διαχείρισης της κερδοφορίας αποβλέπει στην επιστροφή όλο και μεγαλύτερης αξίας στους συνδρομητές. Για το σκοπό αυτό η Cyta καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, μέσα στο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, για συνεχή βελτίωση στην κοστολόγηση και τιμολόγηση νέων και υφιστάμενων υπηρεσιών. Τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει αισθητή αναπροσαρμογή τιμών σε πακέτα και υπηρεσίες ομιλίας/δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και σε προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας/internet και σε προγράμματα της Cytavision.

Μεγάλης στρατηγικής σημασίας είναι και ο τρίτος άξονας διαχείρισης της κερδοφορίας της Cyta. Επικεντρώνεται στη διάθεση σημαντικών κονδυλίων για διενέργεια αναπτυξιακών επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής. Οι στοχευμένες αυτές επενδύσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας για παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση και συνεχή ενίσχυση της αδιαμφισβήτητης αξιοπιστίας της Cyta. 

Ταυτόχρονα, και ανεξάρτητα από καθαρά επιχειρησιακά κριτήρια, επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη. Οι κομβικές αυτές επενδύσεις που πραγματοποιεί η Cyta με ίδιους πόρους και χωρίς δανεισμό, όπως για παράδειγμα το παγκύπριο δίκτυο οπτικών ινών και οι τεχνολογίες κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης, αναβαθμίζουν τις δικτυακές μας υποδομές και ενισχύουν την ανάπτυξη της δορυφορικής και υποθαλάσσιας καλωδιακής υποδομής της Cyta και του τόπου.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Μετοχοποίηση CYTA

Η Βουλή απέκοψε κονδύλι μισού εκατομμυρίου από τη CYTA το οποίο σχετιζόταν με μελέτες για τη μετοχοποίηση και ιδιωτικοποίηση της CYTA. Πώς αναμένεται αυτό να επηρεάσει τον οργανισμό και πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι μελέτες για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού;

 
Με την κοινοποίηση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου προς τη Cyta, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξετάσει τα σχετικά ζητήματα τεχνοκρατικά, στη βάση αντικειμενικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης. Με αυτό ως δεδομένο περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 2020 ειδικό κονδύλι ύψους €0,5εκ., ώστε να προκηρυχθούν διαγωνισμοί αναφορικά με την επιλογή εξωτερικών χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων για την εξέταση των πιο πάνω θεμάτων.
 
Ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της Πολιτείας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Cyta, ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι το μέλλον στο χώρο των τηλεπικοινωνιών επιφυλάσσει προκλήσεις ζωτικής σημασίας. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές είναι μονόδρομος. 

Για να τις αντιμετωπίσει, η Cyta επιβάλλεται να εκσυγχρονιστεί δραστικά και να απαλλαγεί από τις όποιες στρεβλώσεις, ώστε να μπορεί να ενεργεί απρόσκοπτα ως μια σύγχρονη επιχείρηση που χαράσσει την πορεία της εξέλιξης στις τηλεπικοινωνίες της Κύπρου. Η ορθολογιστική διαχείριση, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, ο εμπορικός προσανατολισμός για ανάπτυξη των εργασιών μας σε επιχειρηματική βάση, η δημιουργική αξιοποίηση πόρων σε νέες κατευθύνσεις, η αξιοκρατική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η επιδίωξη στοχευμένων στρατηγικών συνεργασιών συνθέτουν το βασικό καταλύτη προόδου της Cyta.
 
Μπροστά στις προκλήσεις αυτές, η Cyta οφείλει να επιδιώξει ενεργά και έγκαιρα την αναθεώρηση του λειτουργικού της πλαισίου, με επικέντρωση στην επαναξιολόγηση εσωτερικών κανονισμών, διαδικασιών και ανελαστικών ρυθμίσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, πάντα βέβαια σε πλήρη σύμπλευση με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και ακεραιότητας. 

Είναι πραγματικότητα ότι ορισμένοι από τους περιορισμούς που ιστορικά διέπουν τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της Cyta, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τα σημερινά δεδομένα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και δεν βοηθούν τον Οργανισμό να κινηθεί επιχειρηματικά με την ευελιξία και την ταχύτητα που θα έπρεπε και που θα μπορούσε. Και, μάλιστα, σε μια περίοδο που οι τηλεπικοινωνίες στην Κύπρο και διεθνώς βρίσκονται στο επίκεντρο ραγδαίων εξελίξεων και έντονου ανταγωνισμού. 
 
Με αυτό το σκεπτικό, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της πρώτης φάσης ενός πολυδιάστατου εσωτερικού έργου. Αυτό διεξάγεται από μια ευρείας σύνθεσης υπηρεσιακή ομάδα με τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στόχος του απαιτητικού αυτού έργου, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η υποβολή προτάσεων προς την πολιτεία για επαναπροσδιορισμό συγκεκριμένων παραμέτρων στο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού. Μετά τις απαραίτητες πολιτειακές εγκρίσεις για την πρώτη δέσμη εισηγήσεων, αναμένεται να υποβληθεί και δεύτερη δέσμη εισηγήσεων στην κατεύθυνση του περαιτέρω εκσυγχρονισμού της Cyta.
 
Τι θα γίνει με την Cytavision

Τι γίνεται με το κόστος λειτουργίας της Cytavision η οποία είναι ζημιογόνα και κατά πόσο η συνέχιση λειτουργίας της είναι επωφελής για τον Οργανισμό;

 
Η ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Cyta οριοθετείται από τη δυναμική τεχνολογική εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση της ολοκληρωμένης εμπειρίας του πελάτη, περιλαμβανομένης και της παροχής καινοτόμων προτάσεων επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Cytavision αποτελεί βασικό συστατικό της εμπορικής πολιτικής και της 4-play συνδυαστικής πρότασης της Cyta. Συνεισφέρει έτσι θετικά στα συνολικά έσοδα του Οργανισμού, μέσω της ικανοποίησης των πολλαπλών αναγκών των συνδρομητών. 
 
Βέβαια, στην κατεύθυνση εξορθολογισμού που η Cyta υιοθετεί πλέον με συνέπεια για αξιολόγηση όλων των υπηρεσιών της, η κάθε ενέργεια κρίνεται αντικειμενικά με τεχνοκρατικά κριτήρια, ώστε να τεκμηριώνεται η επιθυμητή οικονομική ανταποδοτικότητα. Ο υπολογισμός των επιπτώσεων κάθε δαπάνης είναι απαραίτητος για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή τιμολόγηση, με αντίστοιχα οφέλη για τους πελάτες. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη είμαστε στη διαδικασία συνεχούς ανάλυσης της οικονομικής βιωσιμότητας της υπηρεσίας Cytavision και των δαπανών που αφορούν στην απόκτηση περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου και του αθλητικού. 

Όπως είναι γνωστό η Cyta, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, καθώς και την ημικρατική φύση του Οργανισμού που επιβάλλει σύνεση και ευθύνη, απέφυγε το 2018 ενέργειες που θα οδηγούσαν σε άκριτη πλειοδοσία και μη τεκμηριωμένες επενδύσεις στον τομέα αυτό. Παρά τα πιο πάνω, η Cytavision παραμένει ο σημαντικότερος πάροχος συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κύπρο, προσφέροντας το πιο ολοκληρωμένο περιεχόμενο τόσο στο θεματικό, όσο και στον αθλητικό τομέα. Αιχμή το κυπριακό πρωτάθλημα, το UEFA Champions League, το Europa League και η Premier League. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω πως, στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής της, η Cyta στέκεται στο πλευρό του κυπριακού αθλητισμού και του κυπριακού ποδοσφαίρου, το οποίο και στηρίζει έμπρακτα. Έχοντας οικοδομήσει διαχρονικά το όνομα και την πορεία της στη βάση της αξιοπιστίας, του κύρους και της ποιότητας, η Cyta θεωρεί ότι και η διασφάλιση του κύρους και της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος Cyta, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, κάθε παρέκκλιση που υπονομεύει την αξιοπιστία του κυπριακού ποδοσφαίρου πρέπει να αντιμετωπίζεται καίρια, σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας και τους κανονισμούς των αρμόδιων φορέων.
 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξιοποίηση της στρατηγικής διασύνδεσης της Cytavision, με τις δυνατότητες που παρέχουν οι υποδομές και τα δίκτυα της Cyta. Στο πλαίσιο αυτό, η Cytavision υιοθέτησε πρόσφατα ένα τεχνολογικά καινοτόμο μοντέλο, που ενισχύει ουσιαστικά την εμπειρία των πελατών, προσφέροντας στον τηλεθεατή πολλές καινούριες δυνατότητες. Αποκτά έλεγχο των επιλογών του και ελευθερία κινήσεων σε σχέση με το περιεχόμενο. 

Ακολουθώντας μια σύγχρονη προσέγγιση, και με γνώμονα τις εναλλακτικές προτάσεις που προσφέρονται διεθνώς, κοιτάζουμε μπροστά και χτίζουμε τη συνδρομητική τηλεόραση του μέλλοντος που προσφέρει στον κάθε συνδρομητή, ξεχωριστά, αυτό που θέλει, σε όποιο χρόνο το θέλει και από όπου και αν βρίσκεται. Οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν περιεχόμενο, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδρομητές της Cyta και χωρίς τη χρήση αποκωδικοποιητή.

Σε συνέχεια και της εφαρμογής βελτιωμένης τιμολογιακής πολιτικής, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, με τη συνδρομητική βάση της Cytavision να παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι δεν επιτρέπεται κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η πορεία και τα οικονομικά αποτελέσματα της Cytavision μελετώνται και αξιολογούνται συνεχώς, με στόχο το συνεχή εξορθολογισμό της υπηρεσίας.

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

Πώς προχωρά η διαχείριση των προβληματικών επενδύσεων της «περιόδου Κιττή». Ποιες ενέργειες έγιναν και ποιες προγραμματίζεται να γίνουν για να απεμπλακεί το Ταμείο Συντάξεων από αυτές;
 
Αναφορικά με τις συγκεκριμένες επενδύσεις, η επικέντρωση της Διαχειριστικής Επιτροπής από το 2014 και μετά ήταν η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις αρνητικές εξελίξεις του παρελθόντος και η βελτιστοποίηση της θέσης του Ταμείου.Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο έχει προβεί σε αριθμό ενεργειών που σκοπό έχουν την ανάκτηση των χρηματικών ποσών που είχαν επενδυθεί σε επισφαλή έργα.

Η Επιτροπή εστιάζει σε εντατικές διαβουλεύσεις με τους αντισυμβαλλόμενους για εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων, επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών, πώληση ή αναδιάρθρωση δανείων και λήψη δικαστικών μέτρων, όπου ενδείκνυται, ενεργώντας στο πλαίσιο των νόμων και των κανονισμών και με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των μελών του Ταμείου και της Cyta. Πρόκειται για πολύπλοκες υποθέσεις, η επίλυση των οποίων συνεπάγεται μεγάλες και χρονοβόρες προσπάθειες από το προσωπικό και τη Διεύθυνση του Ταμείου, καθώς και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή του Ταμείου στο Nicosia City Mall. Ως αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων, και με την καθοριστική συνδρομή της Cyta, επιτεύχθηκε το 2017 συνδυαστική συμφωνία που περιλάμβανε πώληση της συμμετοχής του Ταμείου στην πιο πάνω επένδυση. Από τη συναλλαγή αυτή υπερκαλύφθηκε το ποσό που είχε επενδύσει το Ταμείο και προέκυψε σημαντικό κέρδος για την καθαρή του θέση ύψους €22,3εκ.Το ποσό αυτό συμπεριλήφθηκε στην επιμέτρηση του αναλογιστικού ελλείμματος για το 2017, με αντίστοιχο θετικό αποτέλεσμα.
 
Πώς διασφαλίζεται η μεσοπρόθεσμη και η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου, λαμβανομένων υπόψη τόσο του ύψους του αναλογιστικού ελλείμματος, όσο και των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στη διαχείρισή του κατά το παρελθόν;
 
Η δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων να λειτουργήσουν με αξιοπιστία στο δρόμο της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης είναι απόλυτη.
 
Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετείται αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για διαχείριση των επενδύσεων του Ταμείου, αξιοποιώντας ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς συμβούλους εγνωσμένου κύρους, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο. Παράλληλα η Cyta που, ως χρηματοδοτούσα αρχή οφείλει να καλύπτει τα αναλογιστικά ελλείμματα που προκύπτουν σε βάθος χρόνου, καταβάλλει από το 2017 αυξημένη ετήσια εισφορά ύψους €19,6εκ. στο Ταμείο Συντάξεων. 

Το 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και την πρόσθετη εφάπαξ καταβολή ύψους €25εκ. προς το Ταμείο, για περαιτέρω βελτίωση του αναλογιστικού ελλείμματος και ταχύτερή του κάλυψη. Με τα υφιστάμενα δεδομένα, το αναλογιστικό έλλειμμα αναμένεται να καλυφθεί σε περίπου έξι χρόνια, σε σύγκριση με το ήδη ικανοποιητικό πρόγραμμα αποπληρωμής δέκα χρόνων που υιοθετήθηκε το 2014 και την περίοδο δεκαπενταετίας που απαιτεί η νομοθεσία για μέγιστη κάλυψη παρόμοιων αναλογιστικών ελλειμμάτων.
 
Οι κινήσεις της Cyta για βελτίωση του αναλογιστικού ελλείμματος αποσκοπούν στην υιοθέτηση πιο συντηρητικών, ως προς την αναμενόμενη απόδοση, στόχων για τις μελλοντικές επενδύσεις του Ταμείου, με ανάληψη χαμηλότερου επενδυτικού κινδύνου. Αυτό θεωρείται επιβεβλημένο, καθώς το Ταμείο διαχειρίζεται διαθέσιμα που θα αποδοθούν στα μέλη του με τη μορφή συντάξεων. Με την επικαιροποίηση της μελέτης Ενεργητικού-Παθητικού (ALM) του Ταμείου, υιοθετείται πλέον πιο συντηρητική κατεύθυνση, η οποία είναι εφικτή λόγω της πρόσφατης αυξημένης στήριξης που παρείχε η Cyta για το αναλογιστικό έλλειμμα. Οι πιο πάνω κινήσεις αναδεικνύουν έμπρακτα τη σύνεση, ευθύνη και μεγάλη δέσμευση της Cyta προς το προσωπικό της.

>>> Bloomberg στην ελληνική <<<

Κόστος προσωπικού

Οι κινήσεις που γίνονται σε σχέση με το κόστος προσωπικού συνάδουν με το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η CYTA;

 
Το δυναμικό περιβάλλον στις τηλεπικοινωνίες δημιουργεί στις εταιρείες πολλαπλές προκλήσεις, που επεκτείνονται και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Τομέα που απαιτεί συνεχή εμπλουτισμό του προσωπικού με νέες γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα διαρκή μέριμνα για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Στο πλαίσιο αυτό η Cyta βασίζεται στις υψηλού επιπέδου ικανότητες των ανθρώπων της και επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. 

Παράλληλα, καταβάλλονται επίπονες προσπάθειες για σταθεροποίηση ή περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους. Η δύσκολη αυτή ισορροπία γίνεται, σε μεγάλο βαθμό, κατορθωτή λόγω και της θετικής συμβολής των συναδέλφων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που επιδεικνύουν υπεύθυνο και εποικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας για την εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων για τους ανθρώπους της Cyta και ολόκληρο τον Οργανισμό.
 
Στην πιο πάνω κατεύθυνση αποσκοπούν και ουσιαστικές πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν πρόσφατα σε συνεργασία με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την ενεργό ενθάρρυνση της εναλλαξιμότητας του προσωπικού και την εφαρμογή νέων συστημάτων βελτιωμένης αξιοποίησής του. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη υιοθέτηση νέου συστήματος διαχείρισης απόδοσης του προσωπικού, καθώς και η επικείμενη δραστική αναβάθμιση του συστήματος προαγωγών. Η διαχείριση της απόδοσης και ανέλιξης του κάθε εργαζόμενου στη Cyta θα γίνεται πλέον στη βάση βελτιωμένης αξιοποίησης αξιοκρατικών κριτηρίων και επίτευξης προκαθορισμένων στόχων για όλα τα υπηρεσιακά επίπεδα.
 
Στο στάδιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και η υλοποίηση Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, με στόχο την ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού με στοχευμένες ειδικότητες και δεξιότητες. Η μείωση στο λειτουργικό κόστος που θα προκύψει από την εφαρμογή του Σχεδίου αναμένεται σημαντική. Το 2020 το όφελος υπολογίζεται σε €2,3εκ., ενώ για το 2021 και 2022 υπολογίζεται σε €3,7εκ. ετησίως, ποσά που δεν έχουν ενσωματωθεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, ενόψει της συντηρητικής προσέγγισης που υιοθετήθηκε κατά την κατάρτισή τους.

Ανάλογες μειώσεις προβλέπονται και στα έτη που θα ακολουθήσουν, με επίτευξη συνολικού καθαρού οφέλους της τάξης των €35εκ. σε βάθος δεκαπενταετίας, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που διεξήχθη από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους.
 
Μετάβαση στο 5G

Πώς η CYTA προετοιμάζεται για τη μετάβαση στο νέο σύστημα 5G. Λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες του κοινού για θέματα δημόσιας υγείας;

 
Το δίκτυο 5G είναι δυνητικά μεγάλης στρατηγικής σημασίας, μιας και αποτελεί κομβικό παράγοντα στην πορεία υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την τεχνολογία 5G εισερχόμαστε στην εποχή όπου οι υπερ-υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω κινητού και συνδεδεμένων συσκευών θα θεωρούνται δεδομένες. Το ίδιο ισχύει και για καινοτόμες υπηρεσίες νέας γενιάς, που θα συμβάλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη και στην κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.
 
Το πλαίσιο που υιοθετείται για ρύθμιση των ορίων στις επικοινωνίες αποφασίζεται στη βάση επιστημονικών μελετών από ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς. Η Cyta αναπτύσσει τις δραστηριότητές της εφαρμόζοντας τα αναγνωρισμένα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας και ασφάλειας, πάντα με υπευθυνότητα και προσήλωση στις αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών. Στην κατεύθυνση αυτή, και με γνώμονα την αποστολή της για συνεχή εξέλιξη των υποδομών και την παροχή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων επικοινωνίας, η Cyta υλοποίησε το 2019 πιλοτικό δίκτυο 5G. Πρόκειται για καθαρά εσωτερικό δοκιμαστικό δίκτυο που δεν διατέθηκε εμπορικά. Στόχος ήταν να αποκτηθεί η απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε ο Οργανισμός να είναι έτοιμος για την ανάπτυξη και εμπορική του αξιοποίηση, όταν η Πολιτεία διαθέσει τις σχετικές συχνότητες και τις απαιτούμενες άδειες. 
 
Σε συνέχεια απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018, δέκα χώρες-μέλη της ήδη παρέχουν υπηρεσίες, σε εμπορική βάση, μέσω δικτύων 5G. Toν Ιανουάριο 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε και το EU Toolbox for 5G, μια δέσμη μέτρων και κατευθυντήριων γραμμών για διευκόλυνση του συντονισμού ανάπτυξης δικτύων 5G. Οι μελλοντικές κινήσεις της Cyta αναφορικά με αυτή την τεχνολογία θα διέπονται αυστηρά από τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.
 
Που πρέπει να επικεντρωθεί ο Οργανισμός στο μέλλον

Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μέλλον των τηλεπικοινωνιών και πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί ο Οργανισμός τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνολογικές εξελίξεις;

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο διεθνές τηλεπικοινωνιακό τοπίο είναι η εδραίωση των παγκόσμιων διαδικτυακών κολοσσών, ή Οver the Τops, που έχουν επαναπροσδιορίσει την εμπειρία των πελατών με πρωτοφανή τρόπο, ανατρέποντας τα δεδομένα. Συνεπώς, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί οφείλουν να αναθεωρήσουν δραστικά τις παραδοσιακές πρακτικές επιδιώκοντας, όπου ενδείκνυται, και τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών. 

Παράλληλα, κύριο μέλημά τους είναι να συνεχίσουν να επενδύουν σημαντικό ποσοστό των κερδών τους σε δίκτυα και τεχνολογικές υποδομές. Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική θωράκιση των παραδοσιακών εσόδων και κυρίως για τη δημιουργία προϊόντων νέας γενιάς, που θα παρέχουν εναλλακτικά έσοδα. 

Στη Cyta είμαστε σε εγρήγορση και έχουμε επικεντρωθεί στο σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων του Οργανισμού, που αποσκοπούν στην έγκαιρη προετοιμασία του απέναντι στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Η Cyta διαθέτει πολύτιμα εφόδια για να εξελίξουμε τον Οργανισμό στο δρόμο της καινοτομίας και της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών μας. Αυτά περιλαμβάνουν τις βασικές τεχνολογικές μας υποδομές, τα δίκτυα και το ανθρώπινο δυναμικό μας με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία του.
 
Πιστεύουμε σε ένα ψηφιακό και πράσινο μέλλον. Η ισχυρή επιχειρηματική δράση και το κτίσιμο ενός καλύτερου κόσμου, είναι στόχοι που μπορούν να συνυπάρξουν στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάπτυξη που, για να είναι βιώσιμη σε βάθος χρόνου, επιβάλλεται να έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η Cyta είναι σε στρατηγική θέση να καταστεί ο βασικός βραχίονας της πολιτείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και ευρύτερα του τόπου. 

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς, και ιδιαίτερα με το πρόσφατα ιδρυθέν Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλουμε καταλυτικά στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας «έξυπνες λύσεις» και νέες, πρωτοποριακές υπηρεσίες που ενισχύουν τον κοινωνικό και επιχειρηματικό ιστό των πόλεων και της δημόσιας υπηρεσίας.
 
Ένα είναι σίγουρο για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών. Θα είναι δραστικά διαφορετικό από το σήμερα διότι όλα γύρω μας αλλάζουν με πρωτοφανή ταχύτητα. Η συμπλήρωση 60 χρόνων το 2021, από την ίδρυση της Cyta, αποτελεί για τον Οργανισμό μια νέα αφετηρία ώστε να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον χώρο των τηλεπικοινωνιών ανοίγοντας νέους δρόμους στο ψηφιακό μέλλον της Κύπρου.

ΚΥΠΕ - Θάλεια Νεοφύτου
 

 
11112
Thumbnail