Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί τους επενδυτές και το ευρύ κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με ανακοίνωσή της προειδοποιεί τους επενδυτές αλλά και το ευρύ κοινό για τους διάφορους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν αυτή την περίοδο, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών καταθετικών τραπεζικών επιτοκίων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε περιόδους ιστορικά χαμηλών ή και αρνητικών τραπεζικών επιτοκίων, οι επενδυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, «αφού διάφοροι επιτήδειοι ενδέχεται να τους προσεγγίσουν με σκοπό να τους προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ψευδείς παραστάσεις και υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις». 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

«Μέσω διάφορων τρόπων και τεχνασμάτων, άτομα ή/και υπαρκτές ή εικονικές ή άλλες μη αδειοδοτημένες οντότητες, πιθανόν να επιδιώξουν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού με σκοπό να το παρασύρουν σε επικίνδυνα ή και παράνομα επενδυτικά σχήματα, όπως π.χ. προϊόντα τύπου επενδυτικής πυραμίδας», τονίζει η ΕΚΚ. 

Γι’ αυτό τον λόγο, συνεχίζει, η ΕΚΚ καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ελέγχει πάντοτε αν η εταιρεία με την οποία βρίσκεται σε επαφή είναι αδειοδοτημένη από την ΕΚΚ για να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία. «Εάν η εταιρεία δεν είναι αδειοδοτημένη ή ρυθμιζόμενη, είναι πιθανό να μη συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας των επενδυτών και ως εκ τούτου το κοινό μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε διαδικασίες καταγγελίας ή συστήματα αποζημίωσης», εξηγεί περαιτέρω. 

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποδεικνύει πως, το κοινό μπορεί να ελέγξει κατά πόσο μία εταιρεία είναι αδειοδοτημένη να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην Κύπρο, στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ (για τις αδειοδοτημένες από την ΕΚΚ οντότητες) ή ΕΔΩ για τις εταιρείες οι οποίες προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κύπρο διασυνοριακώς ή μέσω υποκαταστήματος. «Είναι σημαντικό το κοινό να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από την εταιρεία ταιριάζουν με τα στοιχεία όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ για να βεβαιωθεί ότι έχει επικοινωνία με την πραγματική και αδειοδοτημένη εταιρεία», υπογραμμίζει.

Περαιτέρω, υποδεικνύει, σε περιόδους πολύ χαμηλών ή ακόμα και αρνητικών επιτοκίων, διάφορες οντότητες ανταποκρίνονται στην αναζήτηση του κοινού για υψηλότερες αποδόσεις, προσφέροντας σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. «Οι επενδυτές συχνά δεν κατανοούν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα προϊόντα και τους κινδύνους που εμπερικλείουν με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να υποστούν σημαντικές ζημιές», εξηγεί ακόμη. 

Επιπλέον, αναφέρει η ΕΚΚ, τα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα προωθούνται συχνά με επιθετικό τρόπο και διαφημίζονται με ελκυστικά σλόγκαν και υποσχέσεις για αποδόσεις κατά πολύ ψηλότερες από τις αποδόσεις των καταθετικών λογαριασμών που προσφέρονται συνήθως από τραπεζικά ιδρύματα. «Οι τεχνικές προώθησης οι οποίες χρησιμοποιούνται, συχνά αποδεικνύονται παραπλανητικές και παράνομες», συμπληρώνει. 

Για τους πιο πάνω λόγους, η ΕΚΚ θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των επενδυτών στα ακόλουθα:

  • Οι επενδυτές καλούνται να είναι επιφυλακτικοί έναντι υποσχέσεων για «υψηλές», «εγγυημένες», «με αντιστάθμιση κινδύνου» ή «απόλυτες» αποδόσεις. Τέτοιου είδους υποσχέσεις συχνά αποδεικνύονται παραπλανητικές.
  • Οι επενδυτές πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους τη σχέση ρίσκου-απόδοσης, καθώς οι επενδύσεις που παρέχουν υψηλότερες αποδόσεις, συνήθως περιλαμβάνουν περισσότερους ή μεγαλύτερους κινδύνους.
  • Το κοινό καλείται να έχει υπόψη του ότι μερικές φορές η ονομασία ενός προϊόντος ενδέχεται να μην αντανακλά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Σημειώνεται πως, σχετική είναι και η Προειδοποίηση προς τους επενδυτές την οποία η ΕΚΚ εξέδωσε στις 13 Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά, κατοχή, ανταλλαγή ή διαπραγμάτευση σε εικονικά νομίσματα, καθώς και η Προειδοποίηση της ΕΚΚ ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015 προς τους επενδυτές αναφορικά με τους κινδύνους των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα.

Το κοινό προτρέπεται, πριν αποφασίσει να προχωρήσει σε επένδυση, να λαμβάνει επενδυτική συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων σε αδειοδοτημένες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αναφέρει η ΕΚΚ.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Τέλος, η ΕΚΚ θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό ότι, όπως έχει περιέλθει στην αντίληψή της, πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονταν ως Λειτουργοί ή εκπρόσωποί της, επικοινωνούν με επενδυτές αξιώνοντας την καταβολή αμοιβής ως αντάλλαγμα για δήθεν ανάκτηση ζημιών που υπέστησαν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με οντότητες που βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΕΚΚ. Σχετική είναι και η Προειδοποίηση προς τους επενδυτές την οποία η ΕΚΚ εξέδωσε στις 12 Αυγούστου 2019.

Το κοινό, τέλος, προτρέπεται να καταγγέλλει στην ΕΚΚ ή στις Αστυνομικές Αρχές, περιπτώσεις όπως τις προαναφερθείσες, οι οποίες μπορεί να περιέλθουν στην προσοχή του.

 
5012
Thumbnail

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει ότι, κατόπιν Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εξαίρεση και για σκοπούς ομαλοποίησης του Συστήματος, από την 1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2019, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού εφόσον περάσουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο του υφιστάμενου προσωπικού τους ιατρού.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

ad2mobile

Νοείται ότι σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφής δικαιούχου σε προσωπικό ιατρό, ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει προσωπικό ιατρό: 

  • μέσω του συστήματος πληροφορικής, από την πύλη δικαιούχων χρησιμοποιώντας τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη νοουμένου ότι έχει συνδέσει το αρχείο δικαιούχου του,
  • κατόπιν επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα επιλέξει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

article 1