Προς αλλαγή 3 κριτήρια για υποτροφίες από το IKYK

Ενώπιον Ολομέλειας η αλλαγή στα κριτήρια για τις υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

Ενώπιον Ολομέλειας την προσεχή Πέμπτη (30/6) θα τεθούν νέο νομοσχέδιο και κανονισμοί που αφορούν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, και οι οποίοι αν ψηφιστούν θα επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο που δίνονται οι υποτροφίες και σε ποιους.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία συζήτησε σε 4 συνεδρίες της τις αλλαγές, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο κατά τρόπον ώστε το ΙΚΥΚ να επιτυγχάνει καλύτερα τους στόχους του, ενώ σκοπός των κανονισμών οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28 του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές τους και να συνάδουν με τα νέα δεδομένα όσον αφορά την παραχώρηση υποτροφιών.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1/ Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να παρακάμπτει τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για υποτροφία είναι ίσοι ή λιγότεροι από τον αριθμό των προσφερόμενων υποτροφιών.

2/ Ο καθορισμός των τίτλων που δύναται να αποκτώνται με την παραχώρηση υποτροφίας.

3/ Η διαγραφή της απαίτησης για επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της υποτροφίας, σε περίπτωση που υπότροφος διακόψει τις σπουδές του κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους.  Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί εσωτερικά, ώστε η υποτροφία να παραχωρείται στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια. 

4/ Η διαγραφή της πρόνοιας που προβλέπει την αναδρομική ισχύ των κανονισμών σε σχέση με τις διαδικασίες αναστολής, ανανέωσης, διακοπής υποτροφιών, καθώς και μεταγραφής υποτρόφων από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο.

Ειδικότερα, στους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1/ Η δυνατότητα παραχώρησης υποτροφίας σε υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο οποιοδήποτε έτος προπτυχιακών σπουδών και έχουν εγγραφεί στο επόμενο έτος. 

2/ Η διαγραφή των ηλικιακών κριτηρίων για τη διεκδίκηση υποτροφιών από υποψηφίους. 

3/ Η άρση του περιορισμού για διεκδίκηση υποτροφίας σε περίπτωση μερικής φοίτησης υποψηφίου.

 
24992