Πρόστιμο €2.000 σε εταιρεία για παραβάσεις σε ασφάλεια και υγεία

Αναλυτικά οι παραβάσεις της νομοθεσίας

Την καταδίκη εταιρείας και την επιβολή προστίμου €2.000 για παράβαση των προνοιών για ασφάλεια και υγεία στην εργασία από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το ίδιο προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών (νομικών και φυσικών προσώπων) που παρέβηκαν διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. 

>>>  BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

Προστίθεται ότι ως  αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία Diamond Jewellery Limited, που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής κοσμημάτων, σε συνολικό πρόστιμο €2.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Μικρές Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος, των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία, καθώς και άλλα πρόσωπα:

Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων ώστε η εγκατάσταση υγραερίου που χρησιμοποιείτο στο εργαστήριο από τους εργοδοτούμενους για την κατασκευή κοσμημάτων να είναι ασφαλής.

Παράλειψη εφοδιασμού του εργαστηρίου με κατάλληλη θύρα κινδύνου, η οποία να ανοίγει προς τα έξω και να οδηγεί από τον συντομότερο δυνατό δρόμο στο ύπαιθρο ή σε ασφαλή περιοχή.

Παράλειψη διάθεσης κοντά στις θέσεις εργασίας υγειονομικών διευκολύνσεων και διευκολύνσεων καθαρισμού ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες. Στο εργαστήριο εργάζονταν άνδρες και γυναίκες και υπήρχε ένα αποχωρητήριο με ένα νιπτήρα, ο οποίος δεν διέθετε τρεχούμενο ζεστό νερό, επηρεάζοντας δυσμενώς την ευημερία των εργοδοτουμένων.

Παράλειψη εγκατάστασης αυτόματου διακόπτη διαρροής (Residual Current Device - RCD) ψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστο 30mA ή και μικρότερης σε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούν ρευματοδότες, φορητές ή κινητές συσκευές ή εξοπλισμό εργασίας ή εφοδιασμού τους με άλλες κατάλληλες συσκευές στα γραφεία της εταιρείας, για προστασία από ηλεκτροπληξία των προσώπων.

Παράλειψη συμμόρφωσης σε Ειδοποίηση Βελτίωσης που εκδόθηκε προς αυτήν και επιδόθηκε από Επιθεωρητές Εργασίας, εντός του χρονικού περιθωρίου των τριάντα ημερών που καθορίστηκε σε αυτή.

ΚΥΠΕ

 
24983