Πρώτες Βοήθειες: Εγγραφή €10 - Πότε όμως πληρώνεις περισσότερα

Πότε καλείσαι να πληρώσεις πέραν των €10 της εγγραφής στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών των δημοσίων νοσηλευτηρίων

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, όπως είναι πλέον γνωστό, τα Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ - Πρώτων Βοηθειών) των δημοσίων νοσηλευτηρίων εντάχθηκαν στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλους τους δικαιούχους του ΓεΣΥ.

Όπως ανακοίνωσε, εξάλλου, ο ΟΑΥ σε κατοπινό στάδιο και εντός του 2020 θα ακολουθήσει ενημέρωση για την ένταξη των υπηρεσιών ΤΑΕΠ και από ιδιωτικά νοσηλευτήριακαθώς και ενημέρωση για συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει το κάθε ΤΑΕΠ. Ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο οι επισκέψεις σε ΤΑΕΠ ιδιωτικών νοσηλευτηρίων δεν θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Πως θα γίνεται η προσέλευση στα ΤΑΕΠ
Από την στιγμή που κάποιος πολίτης, δικαιούχος του Γενικού Συστήματος Υγείας επισκεφτεί κάποιο ΤΑΕΠ δημόσιου νοσηλευτηρίου, θα ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, ανέφερε στην Brief ο Εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Χαράλαμπος Χαριλάου.

Πρώτα ο ασθενής πραγματοποιεί την εγγραφή του κατά την άφιξη του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, πληρώνοντας €10, κάτι που ίσχυε μέχρι τώρα.

Το συγκεκριμένο κόμιστρο είναι δυνατό να καταβληθεί μόνο με τη μορφή μετρητών σε αυτό το στάδιο, όπως είπε ο κ. Χαριλάου, καθώς ακόμη δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα η δυνατότητα πληρωμής μέσω κάρτας.

Πως θα γίνεται η πληρωμή της εγγραφής
«Επιπλέον, αυτά τα €10, αν ο πολίτης τυγχάνει να μην τα έχει μαζί του, καθώς όταν του συνέβη το ατύχημα, ή λόγω της κατάστασης ξέχασε/αμέλησε να έχει μαζί του μετρητά, το ΤΑΕΠ δεν θα του αρνηθεί να τον εξετάσει, αλλά θα εκδοθεί στο όνομα του ένα τιμολόγιο με το οφειλόμενο ποσό των €10 και θα δοθεί ένα εύλογο διάστημα ώστε ο/η ασθενής να μπορέσει να μεταβεί εκ νέου στο νοσοκομείο για να το εξοφλήσει. Αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάς σε ιδιωτική κλινική», σημείωσε.

Πότε κάποιος μπορεί να μεταβεί σε ένα ΤΑΕΠ
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει ώστε το ΓεΣΥ να λειτουργεί ομαλά υπενθυμίζει και καλεί τους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ΤΑΕΠ ΜΟΝΟ για επείγοντα περιστατικά και ατυχήματα.  

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Αναλυτικότερα, ο δικαιούχος δικαιούται να επισκεφθεί το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών της επιλογής του, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, είτε απευθείας χωρίς παραπεμπτικό είτε αφού λάβει παραπεμπτικό από άλλο παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ως ακολούθως:

Απευθείας πρόσβαση 
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στις παρεχόμενες από τα ΤΑΕΠ υπηρεσίες φροντίδας υγείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•    επείγοντος ιατρικού περιστατικού
•    ατυχήματος

Πρόσβαση με παραπεμπτικό 
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα πρόσβασης στις παρεχόμενες από το ΤΑΕΠ υπηρεσίες φροντίδας υγείας, αφού λάβει  παραπεμπτικό από άλλο παροχέα ως ακολούθως: 
•    μετά από παραπομπή από προσωπικό ιατρό
•    μετά από παραπομπή από ειδικό ιατρό
•    μετά από παραπομπή από νοσηλευτήριο στα πλαίσια παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, το οποίο εάν κρίνει αναγκαίο ειδοποιεί ασθενοφόρο για τη μεταφορά του δικαιούχου σε ΤΑΕΠ.
 
Το σύστημα διαλογής των περιστατικών
Κατά την άφιξη του δικαιούχου στο ΤΑΕΠ, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΣΥ, θα εφαρμόζεται σύστημα διαλογής το οποίο καθορίζει κατά  πόσο ένα περιστατικό είναι επείγον και θα κατατάσσει τα περιστατικά σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του δικαιούχου.

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στο σύστημα διαλογής – εξαιρετικά επείγον, πολύ επείγον, επείγον και μη επείγον.
Ανάλογα πάντως με την κατηγορία κατάταξης του περιστατικού, θα είναι και ο χρόνος αναμονής για την παροχή υπηρεσιών.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Πότε ο δικαιούχος θα πληρώσει πέραν των €10
Ειδικότερα στην ιστοσελίδα υπογραμμίζεται πως στην περίπτωση που ένα περιστατικό κριθεί ως μη επείγον τότε ο ΟΑΥ θα αποζημιώνει το ΤΑΕΠ μόνο για την εξέταση που έγινε κατά την εφαρμογή του συστήματος διαλογής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος θα ενημερώνεται ότι εάν επιθυμεί υπηρεσίες φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ θα πρέπει να αποταθεί στον Προσωπικό του Ιατρό. 

Αν οποιοσδήποτε δικαιούχος επιμένει να λάβει περίθαλψη από το ΤΑΕΠ, τότε θα πρέπει ο ίδιος να καταβάλει τα έξοδα της περίθαλψής του.

Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχει το ΤΑΕΠ περιλαμβάνονται σε κατάλογο υπηρεσιών φροντίδας υγείας που ετοιμάζεται από τον ΟΑΥ σε συνεργασία με τα δημόσια νοσηλευτήρια και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων.

Μετά την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από το ΤΑΕΠ, η διαδικασία παροχής υπηρεσιών από τα εν λόγω Τμήματα ολοκληρώνεται και το ΤΑΕΠ εκδίδει εξιτήριο.  

Επιλέγει ο δικαιούχος 
Μαζί με την έκδοση εξιτηρίου, το ΤΑΕΠ δύναται να εκδώσει παραπεμπτικά για παροχή υπηρεσίων φροντίδας υγείας από άλλους παροχείς.

Κατά το εξιτήριο, το ΤΑΕΠ μπορεί να παραπέμπει δικαιούχους σε νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

Όταν ο δικαιούχος εξετασθεί από το ΤΑΕΠ και αποφασιστεί ότι η κατάσταση του απαιτεί εισαγωγή σε νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, παραπέμπεται σε συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο της επιλογής του μαζί με σχετική έκθεση.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η μεταφορά του δικαιούχου σε άλλο νοσηλευτήριο εκτός αυτού όπου στεγάζεται το ΤΑΕΠ, είναι δυνατή μόνο αν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του δικαιούχου και κατόπιν ευθύνης δικής του ή των συγγενών του.

Επιπλέον, το ΤΑΕΠ έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων μαζί με την έκδοση εξιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

 

Ξένια Προδρόμου
 
24565