Πρωτόκολλο αποφυγής διπλής φορολογίας Κύπρου-Γερμανίας/Τι προνοεί

Η Υπογραφή της Σύμβασης στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Υπογράφθηκε σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2021 στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Το Πρωτόκολλο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ο Γερμανός Πρέσβης στην Κύπρο κ. Franz Josef Kremp.

>>>Δείτε εδώ τον κατάλογο Συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας που είναι σε ισχύ<<<

Το Πρωτόκολλο εισάγει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις (minimum standards) των δράσεων για την Μείωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις διμερείς Συμβάσεις, καθώς και λεκτικό τροποποίησης το οποίο έχει συμφωνηθεί διμερώς.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Καθώς η Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν έχει καλυφθεί από την Πολυμερή Σύμβαση, στόχος της οποίας ήταν η αυτόματη και ταχεία εισαγωγή των δράσεων για την Μείωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών, οι κυριότερες τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου αφορούν λεκτικό στο Προοίμιο της Σύμβασης και εισαγωγή άρθρου «εφαρμογή της συμφωνίας σε ειδικές περιπτώσεις» (entitlement to benefit) καθώς προστίθεται λεκτικό σε σχετικό άρθρο για τα κέρδη επιχειρήσεων.

Η επικαιροποίηση, διατήρηση και η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, οι οποίες είναι υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

 

 
16454