Ψάχνει άτομα για τις κινητές μονάδες rapid test το Υπ. Υγείας

Όλες οι πληροφορίες

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν την προσφορά τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού με θέμα: Διαγωνισμός αγοράς υπηρεσιών από κινητές μονάδες δειγματοληψίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19, όπως συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement και να τα υποβάλουν σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού μόνο μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Συντονίστρια διαγωνισμού είναι η κα Μαριλενα Αθανασίου – 22605763.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021, και ώρα 9 π.μ..

 
13643