Ψάχνει δύο ανώτερους διευθυντές η CYTA

Οι θέσεις θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας - Όλες οι πληροφορίες

Δύο θέσεις Ανώτερου Διευθυντή στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για τις θέσεις:

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο κενών θέσεων Ανώτερου Διευθυντή ως ακολούθως:

• Ανώτερος Διευθυντής – Εμπορικές Υπηρεσίες (Chief Commercial Officer)

• Ανώτερος Διευθυντής – Επιχειρησιακή Διαχείριση (Chief Operations Officer)

Οι θέσεις θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας δυναμένης να ανανεωθεί για ακόμα πέντε έτη με απόφαση της Cyta νοουμένου ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει υπέρβαση του καθορισμένου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Η πλήρης προκήρυξη, οι Όροι Εργασίας των Ανώτερων Διευθυντών, η Αίτηση Διορισμού, το Ερωτηματολόγιο, η Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και οι περί του Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.cyta.com.cy/vacancies-c-level/el.

 
21679
Thumbnail