Ψάχνει για εκπρόσωπο Τύπου/Σύμβουλο το Ανώτατο-Δίνει έως €75.000

Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Η Δικαστική Υπηρεσία – Ανώτατο Δικαστήριο διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπροσώπου Τύπου / Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων / Media Relations Agent για τη Δικαστική Υπηρεσία – Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα έγγραφα, το αντικείμενο και οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (όχι σε φάκελο), μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων eProcurement.

Όπως αναφέρεται, η συνολική αξία της σύμβασης, ορίζεται στο ποσό €50.000.- Ευρώ για 24 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για το ποσό των €25.000.- για ακόμη 12 μήνες.
Στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι στις 12 Οκτωβρίου 2020, 13:00.

aithsh.pdf202.18 KB
 
17486