Ψάχνει να ενοικιάσει κτήριο το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας ΥΚΑ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου – Λεπτομέρειες

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθύνουν πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση κτηρίου για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας (Λειτουργία Υποκαταστήματος).

Ως προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται η Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Αναλυτικά έγγραφα της πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος υπάρχουν στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο σύνδεσμο www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid, κατηγορία «Προσφορές».
 

 
16443
Thumbnail