Ψάχνουν χώρο φιλοξενίας ανηλίκων για 10 χρόνια προς €15 εκατ.

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός 15 εκατ. ευρώ - Θα παρέχεται διατροφή, διαμονή και ψυχαγωγία

Κέντρο φιλοξενίας για να διαμένουν ανήλικοι αιτητές ασύλου ψάχνουν, μέσω διαγωνισμού, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Πιο συγκεκριμένα ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε αφορά την παροχή υπηρεσιών από  κέντρο  φιλοξενίας και την παροχή  υπηρεσιών διαχείρισης του κέντρου φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η εκτιμώμενη του αξία υπολογίζεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ποσό περιλαμβάνεται η αξία σύμβασης για 5 χρόνια (€7.500.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για περίοδο μέχρι 5 έτη (€7.500.000  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

>>> NEO - Brief Platinum, το πρώτο διαδραστικό περιοδικό από την Δημοσιογραφική Ομάδα της Brief. Κάνε δωρεάν εγγραφή ΕΔΩ για να παραλάβεις το πρώτο τεύχος με αποκλειστικό αφιέρωμα στις Φοιτητικές Εστίες <<<

Σημειώνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης και η υπογραφή συμφωνίας, είναι υπό την αίρεση της εξασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων στον κρατικό Προϋπολογισμό.

Επιπλέον αναφέρεται ότι η σύμβαση δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσφορές για τον διαγωνισμό μπορούν να γίνουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού.

Τι αφορά ο διαγωνισμός

Όπως αναφέρουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στα έγγραφα του διαγωνισμού, λόγω της αυξανόμενης μεταναστευτικής ροής τα τελευταία χρόνια, τα υφιστάμενα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτητών ασύλου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πληρότητας. 

Μεταξύ των αιτητών ασύλου, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανήλικων τα οποία, βάσει του περί Προσφύγων Νόμου, είναι υπό την κηδεμονία της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και για τα οποία υπάρχει άμεση ανάγκη φιλοξενίας τους σε ένα ξεχωριστό χώρο, στον οποίο να διασφαλίζονται κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες φιλοξενίας. 

Τι θα παρέχεται στους ανήλικους αιτητές ασύλου

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, στόχος της σύμβασης είναι: 

 • η παροχή υπηρεσιών σε Κέντρο Φιλοξενίας, για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες
 • η αποτελεσματική διαχείριση του κέντρου φιλοξενίας από τον ανάδοχο. 

Αναφορικά με το τι θα παρέχεται, σημειώνεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες και χώρους: 

1/ Διανυκτέρευση και δαμονή:

 • Ο χώρος φιλοξενίας πρέπει να έχει δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 120 έως 150 ατόμων.  Ο εν λόγω αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών είναι ενδεικτικός και η αναθέτουσα αρχή, ανάλογα με τις ανάγκες και τη δυνατότητα του αναδόχου, δύναται να ζητήσει επιπλέον θέσεις από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαχωρίσει τις εγκαταστάσεις του για την ξεχωριστή διαμονή κοριτσιών και αγοριών και την αντίστοιχη χρήση των χώρων υγιεινής. Τα κορίτσια και τα αγόρια δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή, εκτός από τους κοινόχρηστους χώρους για σκοπούς σίτισης και ψυχαγωγίας.
 • Κάθε παιδί που διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας πρέπει να έχει τον προσωπικό του χώρο τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και στους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς ενοχλήσεις ή παρεμβολές από άλλα παιδιά - και στο υπνοδωμάτιο πρέπει να έχει στη διάθεση του ένα κρεβάτι, ένα ντουλάπι για τον ατομικό του ιματισμό και για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών του ειδών.
 • Ενόψει του ότι στο Κέντρο θα διαμένουν παιδιά που φοιτούν σε σχολεία, το Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει χώρο μελέτης για τα παιδιά. Η αναλογία του εμβαδού κάθε υπνοδωματίου του Κέντρου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τέσσερα τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί.
 • Νοείται ότι, η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διακίνηση των παιδιών.
 • Νοείται περαιτέρω ότι, ο μέγιστος αριθμός κρεβατιών που επιτρέπεται να υπάρχουν σε κάθε υπνοδωμάτιο είναι τέσσερα.
 • Όταν στο Κέντρο διαμένουν παιδιά με αναπηρίες οι χώροι, η επίπλωση και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών.
 • Σε κάθε διαμένοντα θα παρέχεται το δικό του κρεβάτι και στρώμα καθώς επίσης κλινοσκεπάσματα και μαξιλάρι. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συχνή αλλαγή και παροχή καθαρών κλινοσκεπασμάτων.
 • Όλοι οι χώροι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Φιλοξενίας δύναται να μετατραπεί από ανοικτού σε κλειστού τύπου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε οδηγίες της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο. Παράλληλα σε όλους του χώρους του κέντρου φιλοξενίας πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες.

2/ Σίτιση: 

 • Στους διαμένοντες παρέχονται τρία γεύματα ημερησίως (πρόγευμα, γεύμα, δείπνο), συμπεριλαμβανομένων και ροφημάτων (κρύων και ζεστών). 
 • Για την παροχή γευμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θρησκευτικές και πολιτισμικές πεποιθήσεις των διαμενόντων, οι διατροφικές τους συνήθειες (π.χ. χορτοφάγοι) και οποιοιδήποτε διατροφικοί περιορισμοί για λόγους υγείας (π.χ. διαβητικοί). Θα πρέπει να παρέχεται ικανοποιητική ποσότητα και ποικιλία φαγητού ανάλογα με την ηλικία κάθε ατόμου, ώστε να παρέχεται ισορροπημένη διατροφή. 
 • Τα γεύματα θα πρέπει να παρέχονται σε ειδικά διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους εντός του Κέντρου. 
 • Ο ανάδοχος διασφαλίζει ότι τα γεύματα παρασκευάζονται, διανέμονται και προσφέρονται, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας και των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. 
 • Ο ανάδοχος μεριμνά για τη συνεχή παροχή πόσιμου νερού στους διαμένοντες.
 • Η αναλογία του εμβαδού του χώρου σίτισης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από ένα τ.μ. για το κάθε παιδί

3/ Δραστηριότητες και ψυχαγωγία παιδιών:

 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας για τους διαμένοντες, το οποίο θα υλοποιείται από προσωπικό ή προσοντούχους συνεργάτες του αναδόχου (π.χ. γυμναστική, τέχνη, μαγειρική, κ.ά.) και το οποίο θα πρέπει να τύχει της εκ των προτέρων έγκρισης της αναθέτουσας αρχής.
 • Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει χώρους για κοινή ανάπαυση, συναναστροφή, απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών και η αναλογία του εμβαδού του χώρου για κοινή ανάπαυση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δύο τ.μ. για το κάθε παιδί.
 • Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα ψυχαγωγίας μπορούν να γίνονται είτε στον εξωτερικό χώρο, είτε σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες στο Κέντρο. 

4/ Χώροι υγιεινής: 

 • Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένα αποχωρητήρια, νιπτήρες και μπάνια ή ντουζιέρες σε τέτοιο αριθμό, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των παιδιών και για κάθε πέντε παιδιά αναλογούν τουλάχιστον ένα μπάνιο ή ένα ντους, ένας νιπτήρας και ένα  αποχωρητήριο, όταν οι χώροι υγιεινής είναι κοινόχρηστοι. 
 • Νοείται ότι, στην περίπτωση που το μπάνιο ή ντους, ο νιπτήρας και το αποχωρητήριο είναι εντός του υπνοδωματίου, δεν υπολογίζονται στο γενικό αριθμό, αλλά μόνο για τα παιδιά που εξυπηρετούνται στο συγκεκριμένο υπνοδωμάτιο.
 • Στην περίπτωση των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, ο ανάδοχος δύναται να καθορίσει συγκεκριμένους χώρους για χρήση από συγκεκριμένες ομάδες διαμενόντων ή και να καταρτίσει πρόγραμμα χρήσης των μπάνιων, για σκοπούς αποφυγής ταλαιπωρίας των διαμενόντων και συνωστισμού. Σημειώνεται ότι, σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να καθορίζονται ξεχωριστοί κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής για αγόρια και ξεχωριστοί για κορίτσια.
 • Νοείται ότι οι χώροι υγιεινής θα πρέπει να έχουν συνεχή παροχή καθαρού, κρύου και ζεστού νερού και να διατηρούνται καθαροί. 
 • Τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν, κρεμοσάπουνα, χαρτί τουαλέτας κ.λπ.) θα παρέχονται από τον ανάδοχο.
 • Όταν στο Κέντρο διαμένουν παιδιά με αναπηρίες οι χώροι υγιεινής πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες τους, να διαθέτουν χειρολαβές και να είναι ευρύχωροι ώστε αναπηρικό τροχοκάθισμα να έχει άνετη πρόσβαση σ' αυτούς.
 • Νοείται ότι για κάθε τέσσερα παιδιά με αναπηρίες αναλογούν τουλάχιστον ένα μπάνιο ή ένα ντους, ένας νιπτήρας και ένα αποχωρητήριο.
 • Νοείται περαιτέρω ότι, χειρολαβές πρέπει να υπάρχουν και σε όλους τους διαδρόμους και στις σκάλες για ασφαλέστερη διακίνηση των παιδιών.
 • Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα ξεχωριστό αποχωρητήριο και ένα νιπτήρα για το προσωπικό, οι οποίοι συνυπολογίζονται στο σύνολο του αριθμού των μέσων υγιεινής που απαιτούνται στο Κέντρο.

5/ Εξωτερικός χώρος: 

 • Ο χώρος φιλοξενίας θα πρέπει να διαθέτει εξωτερικό χώρο / αυλή για χρήση από τους διαμένοντες. 
 • Ο εξωτερικός χώρος πρέπει να είναι  κατάλληλα περιφραγμένος και εξοπλισμένος. 
 • Όλα τα παιδιά του Κέντρου πρέπει να έχουν πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο και γι΄ αυτό πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για ράμπες για την εύκολη προσβασιμότητα και διακίνηση όλων των παιδιών σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε κινητικό πρόβλημα.
 • Η αναλογία του καθαρού εμβαδού της αυλής του Κέντρου πρέπει να μην είναι μικρότερη των δύο τ.μ. για κάθε παιδί.
 • Νοείται ότι, ο εξωτερικός χώρος που χρησιμοποιείται από τα παιδιά πρέπει να είναι ξεχωριστός από το χώρο για πρόσβαση αυτοκινήτου ή ασθενοφόρου ώστε όλα τα παιδιά να έχουν άνετη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτό.

6/ Παροχή άλλων χώρων:

(α) Γραφείο προσωπικού αναθέτουσας αρχής: 

 • Ο ανάδοχος θα παρέχει χώρους (τουλάχιστον 3 γραφεία) για χρήση από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής και τους συνεργάτες της. Τα γραφεία θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με την ανάλογη επίπλωση, με τηλεφωνική συσκευή και να παρέχεται σύνδεση στο διαδίκτυο. 

(β) Δωμάτιο και χώρος υγιεινής για φροντιστές: 

 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ξεχωριστό δωμάτιο / χώρο, για σκοπούς διανυκτέρευσης/ ξεκούρασης των φροντιστών, καθώς και χώρο υγιεινής (τουαλέτα) ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους φροντιστές. 

(γ) Αίθουσα συναντήσεων: 

 • Ο ανάδοχος θα υποδείξει χώρο στον οποίο θα μπορούν να πραγματοποιούνται συναντήσεις/ συνεντεύξεις του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής με διαμένοντες ή συναντήσεις μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου ή και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

(δ) Πλυσταριό:

 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει χώρο με επαρκή αριθμό πλυντηρίων ώστε οι διαμένοντες να πλένουν τα ρούχα τους.  Ο χώρος θα είναι κοινόχρηστος και ο ανάδοχος δύναται να καθορίσει συγκεκριμένα πλυντήρια για χρήση από συγκεκριμένες ομάδες διαμενόντων ή και να καταρτίσει πρόγραμμα χρήσης των πλυντηρίων, για σκοπούς αποφυγής ταλαιπωρίας των διαμενόντων και συνωστισμού. 

7/ Ασφάλεια και υγεία:

 • Ο χώρος θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Το ύψος της περίφραξης θα καθοριστεί από την πολεοδομική αρχή στη βάση του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
 • Ο ανάδοχος τοποθετεί φρουρούς ασφαλείας.
 • Ο ανάδοχος τοποθετεί καθαριστές/ καθαρίστριες για την καθαριότητα των χώρων του Κέντρου Φιλοξενίας.
 • Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχει τοποθετημένο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για σκοπούς επιτήρησης και ασφάλειας του χώρου, του προσωπικού και των διαμενόντων, τηρουμένων των αρχών και προνοιών του περί της Προστασίας Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου του 2018 ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.   
 • Η πρόσβαση εντός του περιφραγμένου χώρου δεν θα επιτρέπεται στους μη έχοντες εργασία και χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. 
 • Ο ανάδοχος διασφαλίζει ότι όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός στο χώρο πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας και δεν θέτουν σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια και υγεία των ενοίκων και του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής και μεριμνά για τη συντήρηση τους ή την επιδιόρθωση τους.
 • Ο ανάδοχος τηρεί στο Κέντρο χώρο πρώτων βοηθειών / ιατρείο και Πρώτους Βοηθούς (Λειτουργοί Κέντρου και Φροντιστές) ή και ιατρό, για παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης.
 • Ο ανάδοχος πρέπει να προνοήσει για την ασφάλεια του χώρου, π.χ. πυροσβεστήρες, έξοδοι κινδύνου, σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς και να εξασφαλίσει πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών.

8/  Άλλες υποχρεώσεις αναδόχου:

 • Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση καταμέτρησης των ενοίκων κάθε πρωί και βράδυ. Σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος με κάποιο διαμένοντα, ο ανάδοχος ή το προσωπικό του θα πρέπει άμεσα να επικοινωνεί με τους αρμόδιους λειτουργούς της αναθέτουσας αρχής ή άλλους αρμόδιους που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 
 • Ο ανάδοχος διασφαλίζει ότι οι διαμένοντες τυγχάνουν σεβασμού και μεταχείρισης χωρίς διάκριση με βάση την καταγωγή, την εθνικότητα ή οποιεσδήποτε άλλες ιδιαιτερότητές τους.
 • Κατά τακτά χρονικά διαστήματα δύναται να γίνονται έλεγχοι από την αναθέτουσα αρχή ή άλλες αρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες στο χώρο φιλοξενίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επικρατούν ακατάλληλες συνθήκες διαμονής, ή και δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας, στον ανάδοχο θα υποδεικνύονται διορθωτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή σε διάστημα που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή ή άλλες αρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες.
 • Τήρηση αρχείου: Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί σε ασφαλή χώρο αρχείο με τα προσωπικά και ιατρικά έγγραφα του κάθε παιδιού.  Πρόσβαση στο αρχείο θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι Λειτουργοί της αναθέτουσας αρχής. 
 • Μεταφορά των ανήλικων σε άλλους φορείς / υπηρεσίες μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους λειτουργούς της αναθέτουσας αρχής.
 
23578
Thumbnail