Ψάχνουν ταχυδρόμο με μισθό €975

Όλες οι λεπτομέρειες

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Επισκοπής και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Επισκοπής, καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας, με αμοιβή  €975,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 29η Οκτωβρίου  2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λεμεσού στα τηλέφωνα: 25802254 και 25802159.

 
24333