Θα παραχωρούνται voucher για οργανωμένα ταξίδια, κρουαζιέρες, κρατήσεις σε ξενοδοχεία και ενοικιάσεις οχημάτων

Με 34 ψήφους υπέρ, 1 εναντίον και 17 αποχές, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε σήμερα (22/5) το νομοσχέδιο για διασφάλιση των δικαιωμάτων ταξιδιωτών, των οποίων τα ταξίδια ή οι κρατήσεις τους σε ξενοδοχεία ακυρώθηκαν ή θα ακυρωθούν λόγω του κορωνοϊού, μέσω παραχώρησης κουπονιών (voucher).

Είχε προηγηθεί μακρά συζήτηση για τροπολογίες που κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων για ξεκάθαρη αναφορά στο νομοσχέδιο της μη παραβίασης των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επιπλέον οι τροπολογίες επιχειρούσαν την εξασφάλιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων που θα τυγχάνουν της προστασίας του νόμου αυτού από απόλυση για 6 μήνες από την δημοσίευσης του νόμου αυτού στην επίσημη εφημερίδα του κράτους.

Οι εν λόγω τροπολογίες απορρίφθηκαν.

Τι θα ισχύει με οργανωμένα ταξίδια
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί, σε περίπτωση κατά την οποία διοργανωτής ή καταναλωτής προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού λόγω της πανδημίας του Covid-19, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει σε κάθε καταναλωτή που κατέβαλε μερική ή ολική πληρωμή για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε, πιστωτική σημείωση (κουπόνι), ενώ διευκρινίζεται ότι ο διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στον καταναλωτή σε σχέση με την ακύρωση της σχετικής σύμβασης. 

Τονίζεται ότι, η πιστωτική σημείωση εκδίδεται στο όνομα του καταναλωτή με τον οποίο ο διοργανωτής σύναψε τη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουπόνι για οργανωμένο ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί και μετά την ημερομηνία αυτή. 

Με τον Νόμο ρυθμίζεται, ακόμη, το δικαίωμα να εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο το κουπόνι, ενώ επισημαίνεται πως, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προχωρήσει σε εξαργύρωση της πιστωτικής σημείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο διοργανωτής οφείλει να επιστρέψει στον εν λόγω καταναλωτή κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από ή εκ μέρους του καταναλωτή για το οργανωμένο ταξίδι το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 
Επιπρόσθετα, οι διοργανωτές οφείλουν να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ή/και να έχουν εξασφαλίσει τραπεζικές εγγυήσεις για ποσό τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό των πιστωτικών σημειώσεων που θα έχουν εκδώσει σε δικαιούχους, αποκλειστικά για αποπληρωμή όλων των δικαιούχων και διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η επιστροφή των χρημάτων σε δικαιούχο καταναλωτή είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ή/και τραπεζικής εγγύησης, τότε ο εν λόγω καταναλωτής θα αποζημιωθεί από το κράτος.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Κρατήσεις σε ξενοδοχεία
Αναφορικά με τις κρατήσεις σε ξενοδοχεία, ο Νόμος προνοεί πως, το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα, μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο/ ή τουριστικό κατάλυμα ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής πλήρωσε δυνάμει των προνοιών της σύμβασης μεταξύ τους. 

Η πιστωτική σημείωση θα είναι προσωπική και θα ισχύει η ημερομηνία χρήσης της και η επιστροφή χρημάτων όπως και για το οργανωμένο ταξίδι.
 
Ακύρωση κρουαζιέρων
Σε ό,τι αφορά τις κρουαζιέρες, ο Νόμος προνοεί ότι, η εταιρεία κρουαζιέρας δικαιούται να εκδώσει και παραδώσει στον διοργανωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή συμμετοχή σε κρουαζιέρα ίδιας αξίας με το ποσό που καταβλήθηκε από το διοργανωτή. 

Διευκρινίζεται ότι η πιστωτική σημείωση είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησης της και θα αφορά προπληρωμές που λήφθησαν ήδη για το 2020 και η διαμονή στο σχετικό ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή κρουαζιέρα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής δεν χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό της πιστωτικής σημείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τότε η υποχρέωση για κρατική εγγύηση που προβλέπεται παύει να ισχύει και η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας οφείλει να επιστρέψει στο διοργανωτή το υπόλοιπο ποσό που του οφείλει, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 
Ενοικίαση-εκμίσθωση οχημάτων
Όσον αφορά την εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό, ο Νόμος προνοεί πως, η επιχείρηση δύναται να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό σε άλλη χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής πλήρωσε δυνάμει των προνοιών της σύμβασης μεταξύ τους. 

Και σε αυτή την περίπτωση, η πιστωτική σημείωση είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησης της και θα λήγει δε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ ο καταναλωτής ο οποίος θα χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, μπορεί να εκμισθώνει το όχημα και μετά την ημερομηνία αυτή. 

Σε περίπτωση, όμως, που ο καταναλωτής δεν χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η επιχείρηση η οποία έχει εκδώσει την πιστωτική σημείωση, υποχρεούται να καταβάλει στον καταναλωτή ποσό σε μετρητά ίσο με την αξία της σύμβασης που δικαιούτο νοουμένου ότι ο καταναλωτής υποβάλει στη επιχείρηση απαίτηση για πληρωμή όχι αργότερα από τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Οι κρατικές εγγυήσεις
Σύμφωνα, επίσης, με τον Νόμο, για την έκδοση κουπονιών από διοργανωτές ταξιδίων παρέχονται κυβερνητικές εγγυήσεις συνολικού ποσού ύψους €1.500.000, με σκοπό την εγγύηση προς καταναλωτές του ποσού που αναφέρεται στο κουπόνι και αφορά προκαταβολές που καταβλήθηκαν το 2020.
 
Στον Νόμο, ακόμη, προβλέπεται και η παραχώρηση ποσού κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €5.000.000 για κουπόνια σε διοργανωτές ταξιδίων, από διοργανωτές κρουαζιέρων ή και από ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ίδιας αξίας με το ποσό που καταβλήθηκε από το διοργανωτή. 

Επίσης, θα παραχωρηθούν κυβερνητικές εγγυήσεις €80.000.000 με σκοπό την εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής δεν χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό της πιστωτικής σημείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οπόταν παύει η υποχρέωση για κρατική εγγύηση και η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας οφείλει να επιστρέψει στο διοργανωτή το υπόλοιπο ποσό που του οφείλει, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 
Για την παραχώρηση κουπονιών σε καταναλωτές που ενοικίασαν όχημα, το ποσό των κρατικών εγγυήσεων έχει καθοριστεί στις €100.000.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Ποιες επιχειρήσεις δεν θα δικαιούνται κρατικές εγγυήσεις
Πέραν των προαναφερθέντων, ο Νόμος προνοεί πως, ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται σε σχέση με επιχείρηση που ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η οποία κατά τη ρηθείσα ημερομηνία παρουσίαζε καθυστερήσεις στην καταβολή οποιασδήποτε δόσης υφιστάμενου δανείου που της έχει παραχωρηθεί από πιστωτικό ίδρυμα πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που προνοείται στις υφιστάμενες συμβατικές της υποχρεώσεις, ανεξάρτητα αν κατά την ψήφιση του νόμου αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19.
 
Ξεκαθαρίζεται ακόμα ότι ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται με βάση τον νόμο αυτό, σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί για λόγους πέραν της διαμονής, διατροφής και ναύλου ή σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί μετά την 1η Οκτωβρίου, 2020.

 

 
9688
Thumbnail

Σε νέα εποχή εισέρχεται η βιομηχανία των κέντρων αναψυχής στην Πάφο. Από τη μια η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώθηκε τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του κορωνοϊού και από την άλλη τα πολλά και επί σειρά ετών άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα αναψυχής στην επαρχία, οδηγούν τους επαγγελματίες του κλάδου στη μαζική ένταξή τους στους κόλπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, με στόχο την άμεση και αποφασιστική προώθηση στα κέντρα λήψεως αποφάσεω, όλων των κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν το μέλλον των επιχειρήσεών τους.

ad1mobile

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατόπιν αιτήματος μεγάλου αριθμού ιδιοκτητών, βρέθηκε στην Πάφο ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. Φάνος Λεβέντης, για επαφές με αριθμό επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και για την ανάγκη ανάληψης δράσης το συντομότερο δυνατό.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική συνάντηση σε εστιατόριο στη Χλώρακα, όπου στην παρουσία αριθμού επιχειρηματιών της βιομηχανίας, αποφασίστηκε το επόμενο βήμα για παμπάφια σύσκεψη των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής, με στόχο την οργανωμένη και μαζική ένταξή τους στους κόλπους του ΠΑΣΙΚΑ.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΙΚΑ εδώ και καιρό βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία μαζί του πολλοί ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής από την Πάφο, ακριβώς γιατί έχει διαφανεί ότι απαιτείται μεγάλη και συλλογική προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να προωθηθούν προς επίλυση τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα αναψυχής. 

Ο ΠΑΣΙΚΑ, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενδιαφέρεται διαχρονικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Παφίτες συνάδελφοί τους και γνωρίζει ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην επαρχία. 

Είναι ,συνέχισε ο κ. Λεβέντης,  γι’ αυτό ακριβώς που το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ιδιοκτήτες για την ένταξή τους στους κόλπους της συντεχνίας τους , δημιουργεί το κλίμα εκείνο που απαιτείται για τη δυναμική προώθηση των προβλημάτων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Εξάλλου σε σύντομη ομιλία του ο  Κώστας Αζίνας, εκ μέρους των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής της Πάφου,  υπογράμμισε ότι αυτό που προέχει τώρα, είναι τα λόγια να μεταφραστούν σε πράξη και κάλεσε τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής της Πάφου να δώσουν μαζικά το παρών τους στην παμπάφια σύσκεψη. 

Έφτασε η ώρα συνέχισε, “ να κάνουμε αυτό που πρέπει ως επαγγελματίες του κλάδου και να διεκδικήσουμε με μια φωνή την επίλυση των προβλημάτων που απειλούν τις επιχειρήσεις μας”.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Κι’ αυτό θα γίνει πρόσθεσε, “μόνο αν εμείς οι ίδιοι αποφασίσουμε ότι θέλουμε και μπορούμε να στείλουμε τα μηνύματα εκεί και όπου πρέπει”.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ορίστηκε προσωρινά τριμελής επιτροπή, που ανέλαβε τη διοργάνωση της παμπάφιας σύσκεψης, την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων, καθώς και την ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω του Τύπου.

ad2mobile

Η παμπάφια σύσκεψη ορίστηκε για την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στο κέντρο δεξιώσεων «Πενταράς» που βρίσκεται επί του παραλιακού δρόμου Πάφου - Χλώρακας και σε αυτή καλούνται να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες του κλάδου, καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ/Κική Περικλέους) 
 

article 1