ΠτΒ: Συναντήθηκε με τη ΓΓ του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας

Η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε τη σημασία της ένταξης της Κύπρου στον Οργανισμό Ψηφιακής Συνεργασίας

Η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε τη σημασία της ένταξης της Κύπρου στον ΟΨΣ, στην προσπάθειά της για μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή,  η οποία θα συμβάλει στη  Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας «Όραμα 2035», σύμφωνα με την γραπτή ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η κα Δημητρίου υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη κενών, ιδιαίτερα όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προς διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Πρόεδρος της Βουλής στην ανάγκη πρόσβασης και εξοικείωσης όλων των πολιτών με τα νέα ψηφιακά δεδομένα, ξεκινώντας από τη σχολική ηλικία μέσω κατάλληλα προσαρμοσμένων προγραμμάτων, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών κυρίως, για γυναίκες και νέους.

>>Διαβάστε επίσης: Η Κύπρος προσχώρησε στον Διεθνή Οργανισμό Ψηφιακής Συνεργασίας<<

Η Γενική Γραμματέας του ΟΨΣ χαιρέτισε την ένταξη της Κύπρου στον Οργανισμό με ταχύτατους ρυθμούς και υπογράμμισε τον σημαντικό της ρόλο, ως πύλης που θα συνδέει τον ΟΨΣ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κα Yahya σημείωσε ως  εκ των βασικών στόχων του Οργανισμού την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στον τομέα αυτό. Η κα Yahya τόνισε επίσης τη σημασία που αποδίδει ο ΟΨΣ στη διασφάλιση ενός βιώσιμου και ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος, που να διέπεται από αυστηρά πρότυπα και αρχές.

kjb

Η κα Δηνητρίου εξέφρασε την ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων για στήριξη του έργου του ΟΨΣ και  την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων.

 
23682