ΠτΒ:"Τα Κοινοβούλια οφείλουν να θωρακίσουν την ισότητα των φύλων"

Η Πρόεδρος της Βουλής παρευρέθηκε στο πρόγευμα εργασίας με θέμα την ενδυνάμωση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πρόεδρων Κοινοβουλίων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου συμμετείχε σήμερα σε πρόγευμα εργασίας για τις γυναίκες Προέδρους Κοινοβουλίων, με θέμα την ενδυνάμωση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις εν καιρώ κρίσης. 

Η κα Δημητρίου τόνισε ότι το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της πραγματικής συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή αποτελεί προτεραιότητα καθώς καθορίζει την ποιότητα και λειτουργία κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος. Τα Κοινοβούλια οφείλουν να θωρακίσουν την ισότητα των φύλων και να πολεμήσουν κάθε μορφή διάκρισης που υφίστανται οι γυναίκες καθώς αποτελεί πλήγμα στα θεμέλια της ίδιας της Δημοκρατίας.

Οι γυναίκες, σημείωσε, επηρεάστηκαν πολλαπλά και δυσανάλογα από την υγειονομική κρίση.  Συνεπώς πρόσθεσε, είναι επάναγκες να ληφθούν άμεσα μέτρα, περιλαμβανομένης της ποσόστωσης για την πολιτική εκπροσώπησή τους, ώστε να κατοχυρωθεί στην πράξη και να διαχυθεί η ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς του κράτους και της κοινωνίας.

Οι γυναίκες της Κύπρου, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, έχουν αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τη δεξιότητα αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία για να διαχειριστούν σύνθετα ζητήματα και να ανταποκριθούν στους διαφορετικούς ρόλους και τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Η συνεισφορά των γυναικών στην ευημερία των κοινωνιών και στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί τις βάσεις και τις προοπτικές για αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, συμπλήρωσε.

Ενημερώνοντας τις γυναίκες Προέδρους Κοινοβουλίων για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος και το ρόλο των γυναικών σε αυτή την κατεύθυνση, η κα Δημητρίου υπογράμμισε ότι η δυναμική προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξωτερική πολιτική, ειδικότερα όσον αφορά στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων αλλά και στην οικοδόμηση της ειρήνης, είναι εξαιρετικής σημασίας.

 
16354