ΠτΔ: Ανακοίνωσε 35 δράσεις για την κυπριακή ναυτιλία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, ο ναυτιλιακός τομέας απέδειξε τόσο την ανθεκτικότητα που τον διακρίνει όσο και το ότι αποτελεί ένα πραγματικά πολύτιμo κεφάλαιο για την Κύπρο, είπε απόψε (16/9) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, στην Αθήνα.

Σε ομιλία του κατά το δείπνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι πραγματικά με ιδιαίτερη ικανοποίηση αλλά και ξεχωριστή χαρά που παρευρίσκομαι στο αποψινό δείπνο που η Κυπριακή Ένωση πλοιοκτητών έχει διοργανώσει.  

>>>Δείτε ακόμη: Οι 35 στρατηγικές δράσεις της Κυβέρνησης για τη ναυτιλία  

Προς τούτο, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, εκφράζοντας, παράλληλα, την ειλικρινή εκτίμηση και ευγνωμοσύνη της Πολιτείας και του ιδίου προσωπικά, για την πολυδιάστατη και πολυσήμαντη προσφορά της Ένωσης στην υποβοήθηση ανάπτυξης της κυπριακής ναυτιλίας. 

Την ίδια στιγμή, η παρουσία τόσο του ιδίου όσο και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υφυπουργού Ναυτιλίας, αποσκοπεί στη βούληση για να υπογραμμίσω την ισχυρή δέσμευση της Κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.

Παρά, τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, ο ναυτιλιακός τομέας, ένεκα και της δικής σας σταθερής στήριξης, απέδειξε τόσο την ανθεκτικότητα που τον διακρίνει όσο και το ότι αποτελεί ένα πραγματικά πολύτιμό κεφάλαιο για την Κύπρο.

Επιβεβαίωση αποτελεί η συνεισφορά του ναυτιλιακού τομέα στην κυπριακή οικονομία, η οποία, να σημειωθεί, κυμάνθηκε στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, στα ίδια δηλαδή επίπεδα με τα προηγούμενα έτη, όπως επίσης το γεγονός πως ο εμπορικός μας στόλος έχει πρόσφατα ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια ολικής χωρητικότητας.   

Την ίδια στιγμή, καταγράφω, επίσης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση την αυξητική τάση στην εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο,  κάτι που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις πολιτικές που ακολουθούμε για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πλοιοκτήτες, εφοπλιστές και πλοιοδιαχειριστές που επιλέγουν την Κύπρο ως τη βάση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Η εκτίμηση και ευαισθησία της Κυβέρνησης προς τους εταίρους μας στη ναυτιλία, καταδεικνύεται και από την άμεση ανταπόκριση όσον αφορά το ανθρωπιστικό θέμα του εγκλωβισμού των ναυτικών, με την αλλαγή πληρωμάτων και τον επαναπατρισμό πέραν των 25 χιλιάδων ναυτικών από τους κυπριακούς λιμένες.

Επιπλέον μια άλλη απτή απόδειξη είναι και η εφαρμογή από την Κυβέρνηση εθνικού προγράμματος για εμβολιαστική κάλυψη 40 χιλιάδων ναυτικών που εργοδοτούνται σε πλοία υπό κυπριακή σημαία ή σε πλοία που η διαχείριση τους γίνεται από την Κύπρο.

Συνειδητά θα αποφύγω να αναφερθώ εκτενώς στα διάφορα κίνητρα, μέτρα και πολιτικές που αναλάβαμε για την περαιτέρω εδραίωση του ναυτιλιακού μας προϊόντος, αφού είναι καλύτερα γνωστά σε εσάς που ακριβώς παρακολουθώντας τις πολιτικές, τα κίνητρα έχετε οι περισσότεροι επιλέξει την κυπριακή σημαία για τους στόλους που διαθέτετε.

Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - και δικαιολογώ την πικρία που διακρίνει όσους ασχολούνται με τη ναυτιλία για τις πολιτικές της ΕΕ- βρίσκεται υπό συνεχή εγρήγορση  έτσι ώστε αξιολογώντας να επιτυγχάνουμε την επικαιροποίηση των προσφερόμενων φορολογικών και άλλων κινήτρων, στη βάση πάντα και των δικών σας εισηγήσεων.

Και τούτο διότι ως υπεύθυνη Κυβέρνηση έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι για να διατηρήσουμε αλλά και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Ναυτιλίας, απαιτείται και η δημιουργία ισχυρών δεσμών συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών Αρχών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο εκτιμώ ότι η λειτουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας έχει ενδυναμώσει αυτές τις συνέργειες, επιτρέποντας παράλληλα στην Πολιτεία να γίνει κοινωνός των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος και να διαμορφώσει μέσα από εποικοδομητικό διάλογο, πρωτοβουλίες περαιτέρω στήριξης του τομέα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το φορολογικό πλαίσιο της ναυτιλίας, που απολαμβάνει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει προσφάτως ενδυναμωθεί με περαιτέρω κίνητρα για φιλικά προς το περιβάλλον πλοία, σε μια προσπάθεια να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες της πλοιοκτησίας να ανταποκριθεί στην πρόκληση του πράσινου μετασχηματισμού.  

Ταυτόχρονα, έχει επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, μια εξέλιξη που θα βελτιώσει την παρεχομένη εξυπηρέτηση στη ναυτιλιακή βιομηχανία μέσω της δημιουργίας του πλαισίου μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shop).

Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, και συνεπώς υπάρχουν οι σχετικοί πόροι που απαιτούνται για υλοποίηση του έργου 

Πέραν των πιο πάνω δράσεων – και είναι με ιδιαίτερη χαρά που το αναφέρω -  το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του Συνεδρία, υιοθέτησε το στρατηγικό όραμα της Κυβέρνησης, προκειμένου να καταστήσει την Κυπριακή Ναυτιλία ακόμη πιο ευέλικτη, ανταγωνιστική και σύγχρονη, ενισχύοντας συνάμα την πρωταγωνιστική της παρουσία στα παγκόσμια και ευρωπαϊκά ναυτιλιακά δρώμενα.

Ένα όραμα το οποίο εδράζεται  στους πυλώνες της Αειφορίας, της Εξωστρέφειας και της Προσαρμοστικότητας.

Ο εν λόγω σχεδιασμός περιλαμβάνει 35 στοχευμένες δράσεις,   προσαρμόζοντας παράλληλα την Οργανωτική Δομή και τις πρακτικές του Υφυπουργείου στις προκλήσεις και στις αναδυόμενες ευκαιρίες για την διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την κυπριακή ναυτιλία.

Μεταξύ των δράσεων που θα προωθηθούν, ενδεικτικά και μόνο, αναφέρω, διότι το σχέδιο και η όλη στρατηγική έχει καταρτιστεί ύστερα από διαβουλεύσεις του Υφυπουργού με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και όχι μόνο, έτσι αντικατοπτρίζει αυτό που οι σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας υπαγορεύουν:

  •           Τη διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για δημιουργία Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση ήδη βρίσκεται στο στάδιο κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου.
  •             Ενίσχυση της στελέχωσης του δικτύου των Ναυτιλιακών Γραφείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.
  •          Δημιουργία φιλικής προς τον χρήστη Ηλεκτρονικής Ναυτιλιακής Βιβλιοθήκης – το λεγόμενο e-Maritime Library- μέσω της οποίας θα παρέχεται ενημέρωση και εντοπισμός της ναυτιλιακής νομοθεσίας, καθώς και των εγκυκλίων, ανακοινώσεων και οδηγιών που εκδίδει το κράτος.
  •               Δημιουργία “Ηλεκτρονικού Γραφείου Υποστήριξης” – το λεγόμενο e-Helpdesk - το οποίο θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής, με στόχο να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα των ναυτιλιακών εταιρειών μέσω διαδικτυακής κινητής εφαρμογής.
  •            Παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενθάρρυνση της έρευνας και καινοτομίας στη ναυτιλία.

Για τις υπόλοιπες των δράσεων και έχετε συμβάλει και θα ενημερωθείτε λεπτομερώς όπως έχουν διαμορφωθεί.

Θα ήθελα να αναφέρω πως η όλη στρατηγική ήταν αποτέλεσμα διαβουλεύσεων του Υφυπουργού με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, με προεξάρχουσα την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών.

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή και τη συνδρομή σας και να εκφράσω αυτό που νιώθω, ότι δεν έχω καμιά αμφιβολία πως με τη δική σας δεδομένη θετική στάση και συνεργασία, θα επιτύχουμε την απρόσκοπτη εφαρμογή των πιο πάνω φιλόδοξων, αλλά υλοποιήσιμων δράσεων, όχι μόνο προς όφελος της ναυτιλίας και όσων σχετίζονται με αυτήν, αλλά, κυριότερα, προς όφελος της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας.

Εκφράζοντας για άλλη μια φορά τα θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών για το έργο που επιτελούν δεν θα μπορούσα παρά να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για αυτή τη γενναιόδωρη, φιλόξενη αποψινή εκδήλωση η οποία έδωσε την ευκαιρία να είμαι και πάλι μαζί σας, να ακούσετε κάποιους προβληματισμούς και σκέψεις, ενώ την ίδια ώρα να γίνω και δέκτης ενδεχομένων εισηγήσεων».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είμαστε όλοι μάρτυρες της κατά προτεραιότητα του Προέδρου προσωπικά, και της Κυβέρνησης του με τα θέματα της ναυτιλίας. Έχουμε καταγράψει τις εξαιρετικές ικανότητες του Προέδρου στο να αναδείξει και να προωθήσει το συμφέρον της κυπριακής οικονομίας, αλλά και της εθνικής ναυτιλίας».

Επεσήμανε ότι «η παρουσία του Προέδρου εδώ, σε μια ιστορικά πολύ κρίσιμη συγκυρία για την Κύπρο μας αποτελεί για εμάς όχι απλώς δείγμα γραφής, αλλά αξιόπιστη δέσμευση και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτό».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι «η δραστηριότητα της ναυτιλίας, είναι αλήθεια, εξελίσσεται μακριά από την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων και ίσως για αυτό διαφεύγει και η αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας της για τη ζωή μας».

Πρόσθεσε ότι «είναι παράδοξο ότι η ΕΕ δεν έχει αναγνωρίσει και προσδώσει στη ναυτιλία εμπράκτως τη θέση που της αναλογεί. Η ΕΕ δεν μπορεί να διαδραματίσει με αξιώσεις τον διεθνή ρόλο της αν δεν περιφρουρήσει την ανταγωνιστικότητα του εμπορικού στόλου της».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών χάρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα μαρμάρινο δείγμα του αρχαίου ελληνικού φυλακτού, το πρωτότυπο του οποίου βρέθηκε στη νέα Πάφο πριν από μερικά χρόνια.

Όπως είπε ο κ. Χατζηγιάννης «πρόκειται για το φυλακτό που κυριάρχησε για πολλά χρόνια μέχρι που αντικαταστάθηκε από τον Σταυρό που φοριέται σήμερα. Είναι σημειολογικό διότι στο κέντρο του βρίσκεται ένα καράβι».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δώρισε ένα αντίγραφο του καραβιού της Κερύνειας, το οποίο, όπως είπε, «είναι απόλυτα συμβατό με αυτό που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι σήμερα στα θαυμαστά έργα σας».

Στο δείπνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδευόταν από τη σύζυγό του κα Άντρη Αναστασιάδη, ενώ παρόντες ήταν, επίσης Υπουργοί της Κυβέρνησης.

 
15489