ΠτΔ: Για 28 λόγους ανέπεμψε τον νόμο για μείωση ΦΠΑ του ρεύματος

Αυτούσια η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πρόεδρο της Βουλής για την αναπομπή του 9% στο ΦΠΑ στο ρεύμα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργεια να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 9%. Η αναπομπή στάλθηκε σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως εξάλλου είχε αναφέρει και η Brief σε προηγούμενο της ρεπορτάζ.

>>> Διαβάστε αυτούσια την επιστολή αναπομπής <<<

Οι λόγοι αναπομπής μεταξύ άλλων είναι οικονομικοί και δημοσιονομικοί και περιγράφονται σε 28 σημεία, αφού θεωρείται ότι η ψήφιση του νόμου θα επιφέρει μεγάλο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και θα εκτροχιάσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχους του κράτους καθότι πρόκειται για ένα μέτρο με οριζόντια εφαρμογή για το οποίο δεν έχει καθοριστεί χρονικό πλαίσιο εφαρμογής. Όπως αναφέρεται, η απώλεια αναμένεται να ανέλθει στα 75 εκ. ευρώ περίπου για περίοδο ενός έτους με βάση τις εισπράξεις της ΑΗΚ για το ΦΠΑ.
 
Προστίθεται ότι επί της ουσίας ο αναπεμπόμενος Νόμος παρεμβαίνει και τροποποιεί τη δημοσιονομική πολιτική, η οποία υπόκειται στις δεσμεύσεις του ενωσιακού δικαίου και αντίκειται στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, ήτοι του Άρθρου 167.
 
Αναφέρεται ακόμα ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσα από τη ψήφιση νόμων που επηρεάζουν ουσιαστικά το σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής, παρεμβαίνει στην προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας να εκπληρώσει τις δημοσιονομικές τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.
 

«Με βάση τα προαναφερόμενα, εισηγούμαι όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μην εμμείνει στην απόφασή της, αποδεχόμενη την Αναπομπή. Παρακαλείται η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ακούσει, σχετικά με την παρούσα αναπομπή τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών», αναφέρεται.

Να υπενθυμίσουμε πως προς το παρόν θα ισχύει η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, που εμπίπτει στην Οικιακή Διατίμηση με κώδικα 08 της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, για ευάλωτους καταναλωτές, για περίοδο 6 μηνών και με συντελεστή ΦΠΑ 9% στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, που εμπίπτει στη Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Μονής Εγγραφής με κώδικα 01 και στη Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Διπλής Εγγραφής 02 της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για οικιακή χρήση, για περίοδο 3 μηνών, που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση, που ισχύει για τις περιόδους 1/11/2021 μέχρι 30/04/2022 για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτει στην Οικιακή Διατίμηση με κώδικα 08 και για την περίοδο 1/11/2021 μέχρι 31/01/2022 για Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Μονής Εγγραφής με κώδικα 01 και Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Διπλής Εγγραφής 02.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πρόεδρο της Βουλής για την αναπομπή του 9% στο ΦΠΑ στο ρεύμα

 
21619