ΠτΔ: Με το «Κύπρος – το Αύριο» επενδύουμε €100 εκ. στην Παιδεία

Μεταξύ άλλων επεκτείνεται η δωρεάν προσχολική εκπαίδευση, η κάλυψη διδάκτρων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρεβρέθηκε και χαιρέτησε την εκδήλωση της Παγκύπριας Έπαλξης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πρωτοπορία επ’ ευκαιρία των 40 χρόνων από την ίδρυσή της.

Όπως ανέφερε, η παρουσία του συνιστά έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού και της εκτίμησης, τόσο του ιδίου προσωπικά όσο και ολόκληρης της Πολιτείας, απέναντι στους εκπαιδευτικούς αλλά και το σύνολο των συναδέλφων που υπηρετούν με αφοσίωση την Παιδεία του τόπου μας.

Eπίσης, τόνισε την προσπάθειά της Κυβέρνησης για ολιστικό εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος επενδύοντας στην συμβολή των εκπαιδευτικών. « Στο πλαίσιο αυτό, την τελευταία δεκαετία ολοκληρώθηκαν 23 ανεγέρσεις σχολικών μονάδων συνολικής αξίας πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ, 250 επεκτάσεις, αντισεισμικές αναβαθμίσεις, γενικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις, καθώς και πέραν των 800 μικρότερης κλίμακας έργων, συνολικής αξίας πέραν των 120 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης έργα υποδομής εκτιμημένης αξίας πέραν των 80 εκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε.

Επιπλέον, ο μελλοντικός προγραμματισμός που υιοθετήθηκε στο Εθνικό Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο» για τον πυλώνα της παιδείας, περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους πολιτικής και επενδυτικές δράσεις, ύψους πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αναμένεται να δώσουν ακόμα πιο ουσιαστική συνέχιση στους σχεδιασμούς αλλά και περαιτέρω αναβάθμιση του έως τώρα παραχθέντος έργου, τόνισε.

Αυτούσια η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας:


Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση που μου απηύθυνε η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Έπαλξης Δασκάλων και Νηπιαγωγών, επ’ αφορμή της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ίδρυση της Οργάνωσης.

Η παρουσία μου συνιστά έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού και της εκτίμησης, τόσο του ιδίου προσωπικά όσο και ολόκληρης της Πολιτείας, απέναντι σας αλλά και το σύνολο των συναδέλφων σας που υπηρετούν με αφοσίωση την Παιδεία του τόπου μας.

Την Παιδεία, την οποία υπερασπίστηκαν και διαφύλαξαν σε κρίσιμες για την πατρίδα μας στιγμές, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξέλιξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού μας.

Αυτούς τους στόχους έθεσε στο επίκεντρο της 40χρονης διαδρομής της η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, πετυχαίνοντας ως ένας από τους παλαιότερους οργανωμένους φορείς να καταξιωθεί για την ενεργό παρουσία και δημιουργική προσφορά των μελών της στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου μας.

Είναι καλά γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες είχε ιδρυθεί η ΠΑΔΕΔ. Δεν θα αναφερθώ στο τότε επικρατούν πολιτικό κλίμα και καθεστώς, δεν χρειάζεται η ανάξεση οποιασδήποτε πληγής με αναφορά σε εποχές που η πολιτική σκέψη θα έπρεπε κατά κάποιους να καθοδηγείται από την εξουσία. Είχατε το θάρρος, είχαν το θάρρος, να υψώσουν το ανάστημα τους, να προβάλουν τις ιδέες μας, την ιδεολογία μας που δεν είναι άλλη από τον σεβασμό στην ελευθερία της σκέψης, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για μια πιο δημιουργική Παιδεία δημιουργώντας και τις προϋποθέσεις της καταξίωσης.

Από τότε μέχρι σήμερα, η ΠΑΔΕΔ παραμένει ο πρωταγωνιστής των εκπαιδευτικών δρώμενων της πατρίδας μας.

Για αυτό και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στην πορεία, ό,τι καλύτερο στην Παιδεία μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που επιδιώξατε είναι τη διαφύλαξη του πολιτισμού, της εθνικής μας καταγωγής, με πλήρη σεβασμό στη διαφορετικότητα, με πλήρη σεβασμό στην αντίθετη άποψη και αυτό είναι από τα σημαντικότερα που έχετε συνεισφέρει κατά τη διάρκεια της καταξιωμένης 40χρονης πορείας σας.

Θέλω να κάνω μνεία στην πολιτική που η Κυβέρνηση ακολουθεί γενικότερα για την Παιδεία. Στις προσπάθειες να διαμορφώσουμε νέους με κριτική άποψη, στην προσπάθεια να αναβαθμιστεί το κύρος της εκπαίδευσης, στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό, έχουμε προχωρήσει πρώτα και πάνω από όλα στην αναδιοργάνωση του ιδίου του Υπουργείου, όπου συντελέστηκαν ριζικές αλλαγές, με στόχο την προαγωγή της σύγχρονης, χρηστής διοίκησης και τη δημιουργία επιμέρους δομών που επιτρέπουν την αποτελεσματική υλοποίηση της αποστολής του.

Πέραν τούτων, για πρώτη φορά, από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτεύχθηκε σειρά άλλων τομών προς όφελος των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.

Το εύρος των εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων δεν μου επιτρέπει να απαριθμήσω καθεμία ξεχωριστά. Ωστόσο, είναι αρκούντως ενδεικτικό να σημειώσω ως κυριότερες αυτών:

 • Την κατάργηση του απηρχαιωμένου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση και την αντικατάστασή του με εξετάσεις από τις οποίες επιλέγονται οι καλύτεροι για να διδάξουν τα παιδιά μας.

 • Τον συνεχή εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης μέσω των νέων αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων.

 • Την εφαρμογή του Ενιαίου Σχεδίου Αξιολόγησης του μαθητή που καλύπτει την Προδημοτική Εκπαίδευση μέχρι και τη Γ’ Λυκείου.

 • Παράλληλα, όσον αφορά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, έχει ήδη ξεκινήσει ο διάλογος επί της ολοκληρωμένης πρότασης που κατέθεσε το Υπουργείο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 • Την εφαρμογή του Προγράμματος STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) στη Δημοτική Εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες κομβικές δεξιότητες για τον πολίτη και επαγγελματία του 21ου αιώνα.

 • Την εισαγωγή των Γαλλικών ως υποχρεωτικού μαθήματος στην Ε΄ και Στ΄ τάξη στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

 • Τη διδασκαλία των Ψηφιακών Τεχνολογιών ως ξεχωριστής διδακτικής ενότητας στο μάθημα «Σχεδιασμός και Τεχνολογία – Ψηφιακές Τεχνολογίες» με νέα αναλυτικά προγράμματα.

 • Τη λειτουργία θερινών σχολείων στη Δημοτική Εκπαίδευση.

 • Την επέκταση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. (Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης) για ενίσχυση της πρόσβασης, της ομαλής και αποτελεσματικής ένταξης και συμμετοχής όλων των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, μαθησιακής κατάστασης ή άλλων ιδιαιτεροτήτων ή/και προβλημάτων. 

 • Τη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες για ισότιμη και απρόσκοπτη φοίτηση.

 • Πέραν των πιο πάνω, εξίσου σημαντική είναι η έμφαση που αποδίδουμε στην ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των σχολικών μονάδων, αποσκοπώντας στη βελτίωση του μαθησιακού κλίματος και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Προς τούτο, επιδιώξαμε τη δημιουργία σύγχρονων καινοτόμων κτηριολογικών και τεχνικών εγκαταστάσεων, κατά τρόπο που να εμπλουτίζονται οι παιδαγωγικές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, την τελευταία δεκαετία ολοκληρώθηκαν 23 ανεγέρσεις σχολικών μονάδων συνολικής αξίας πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ, 250 επεκτάσεις, αντισεισμικές αναβαθμίσεις, γενικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις, καθώς και πέραν των 800 μικρότερης κλίμακας έργων, συνολικής αξίας πέραν των 120 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης έργα υποδομής εκτιμημένης αξίας πέραν των 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέσα από τα ποσά αναφέρω τη σημασία που αποδίδουμε και στις κτηριολογικές εγκαταστάσεις. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ακόμα κενά και ελλείψεις, σχολεία που χρειάζονται ανακαινίσεις. Είναι συνεχής η προσπάθεια να ανταποκριθούμε ώστε να δημιουργήσουμε ανθρώπινες συνθήκες και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τα παιδιά.

Τα όσα προανέφερα αποτελούν μέρος μόνο των μέχρι στιγμής πεπραγμένων όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του σχολείου και την αναθεώρηση του περιεχομένου και της οργάνωσής του.

Σε αυτή την κατεύθυνση, της περαιτέρω μετεξέλιξης της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων είναι που παραμένουμε προσηλωμένοι.

Για αυτό ο μελλοντικός προγραμματισμός που υιοθετήθηκε στο Εθνικό Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο» για τον πυλώνα της παιδείας, περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους πολιτικής και επενδυτικές δράσεις, ύψους πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αναμένεται να δώσουν ακόμα πιο ουσιαστική συνέχιση στους σχεδιασμούς αλλά και περαιτέρω αναβάθμιση του έως τώρα παραχθέντος έργου.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω προχθεσινή απόφαση, που είναι σημαντική για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους εργαζόμενους ευρύτερα, για τον λαό ευρύτερα. Την επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τριών χρονών και 8 μηνών και την κάλυψη διδάκτρων παιδιών ηλικίας 3 χρόνων μέχρι 4 χρόνων και 8 μηνών που φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία.

Αναφέρω, επίσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των τάξεων στα σχολεία, την καλλιέργεια ηλεκτρονικών δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και την αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος επενδύουμε σε εσάς τους εκπαιδευτικούς, ως σημαντικούς εταίρους στην προσπάθεια που καταβάλλουμε.

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μέσα από τον διάλογο, τις απόψεις και τις εισηγήσεις σας θα επιτύχουμε ακόμη περισσότερα σημαντικά βήματα, για το καλό και το ωφέλιμο των μαθητών, και ευρύτερα της πατρίδας μας.

Καταλήγοντας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να συγχαρώ την ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία για τον ρόλο που διαδραμάτισε όλα αυτά τα χρόνια για τις ενέσεις γνώσεων που έχουμε δεχθεί, τον εμβολιασμό, όπως θα μπορούσε να λεχθεί, με δεδομένη, εύχομαι, απελθούσα πανδημία, έτσι ώστε με μεγαλύτερη προσοχή, με περισσότερες εμπειρίες που προέρχονται από τις δικές σας εμπειρίες να παίρνονται αποφάσεις που συμβάλλουν στο καλό της Παιδείας μας.

ΓΤΠ

 
21620