ΠτΔ: Τίθεται σε πρακτική εφαρμογή το Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο»

Αποτελεί «προϊόν εντατικής εργασίας και διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο», είπε ο Πρόεδρος

Με την επίτευξη των πρώτων δεκατεσσάρων οροσήμων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη συνακόλουθη εκταμίευση 85 εκατομμυρίων ευρώ, ο σχεδιασμός του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» τίθεται πλέον σε πρακτική εφαρμογή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε ομιλία του κατά την «1η Ετήσια Εκδήλωση για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου».

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος, το Σχέδιο αποτελεί «προϊόν εντατικής εργασίας και διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τους κοινωνικούς εταίρους και επιστημονικούς συμβούλους, αλλά επίσης της άκρως παραγωγικής συνεργασίας με την Πρόεδρο της Επιτροπής και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αυτούσια η ομιλία του κ. Αναστασιάδη:

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζουμε την Επίτροπο Κυριακίδου και τους υπόλοιπους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μία ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την Κύπρο.

Και είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με την επίτευξη των πρώτων δεκατεσσάρων οροσήμων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη συνακόλουθη εκταμίευση 85 εκατομμυρίων ευρώ ο σχεδιασμός του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» τίθεται πλέον σε πρακτική εφαρμογή.

Ένα Σχέδιο που αποτελεί προϊόν εντατικής εργασίας και διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τους κοινωνικούς εταίρους και επιστημονικούς συμβούλους, αλλά επίσης της άκρως παραγωγικής συνεργασίας με την Πρόεδρο της Επιτροπής και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίες και Κύριοι,

Το Εθνικό Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο» αποτελεί ένα φιλόδοξο και συνάμα ρεαλιστικό σχέδιο για την επίτευξη ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ενίσχυσης του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν καθορισθεί πέντε σχετικοί πυλώνες πολιτικής που σχετίζονται με:

(α)       Τη Δημόσια Υγεία και πολιτική προστασία.

(β)       Την ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία.

(γ)       Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.

(δ)       Τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

(ε)       Την απασχόληση και κοινωνική προστασία, καθώς και την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Προς υλοποίηση των πιο πάνω, το Σχέδιο περιλαμβάνει μια δέσμη 133 μέτρων, εκ των οποίων τα 58 αφορούν μεταρρυθμίσεις και τα 75 επενδυτικές δράσεις. Μια δέσμη μέτρων που αποτελούν τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή παρέμβαση από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, συνυπολογίζοντας τα κονδύλια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, καθώς και τις πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση των στηριζόμενων σχεδίων, ο οικονομικός αντίκτυπος του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο», χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών, που θα προσαρμοστούν ανάλογα και με το εθνικό σχέδιο, ανέρχεται στα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη μελέτη οικονομικού αντικτύπου, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής και μόνο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την υλοποίηση των πόρων του Σχεδίου θα δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Κυρίες και κύριοι,

Όπως έχω αναφέρει, η εκταμίευση κεφαλαίων προς την Κύπρο κατέστη εφικτή μετά από την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων και στόχων που αφορούσαν:

(α)  Τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς.

(β)  Επενδύσεις και σχέδια χορηγιών που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, όπως  η προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και σε κατοικίες και

(γ)   Επιβεβαίωση της επάρκειας των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων.  

Να επισημάνω στο σημείο αυτό, πως, λεπτομερής ανάλυση ανά θεματική θα ακολουθήσει από τους καθ΄ύλην αρμόδιους Υπουργούς.

Κυρίες και Κύριοι,

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης από τις δέκα αιτήσεις πληρωμής, οφείλω θερμά να ευχαριστήσω τα αρμόδια Υπουργεία και τους λειτουργούς τους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα κοινοβουλευτικά κόμματα που επέδειξαν υπευθυνότητα και ψήφισαν τις απαραίτητες μεταρρυθμιστικές προτάσεις.

Μεταρρυθμιστικές ρυθμίσεις που, ως γνωστόν, είναι προαπαιτούμενο και για την εκταμίευση των πόρων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάτι που καθιστά επιβεβλημένη τη συνεργασία όλων των θεσμών της χώρας, με προεξάρχουσα την Κυβέρνηση, το νομοθετικό σώμα, τη Δημόσια Υπηρεσία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Αντιλαμβάνομαι πως βρισκόμαστε εν μέσω μιας προεκλογικής περιόδου, και ως είναι αναμενόμενο ή και ενδεχόμενο δυσχεραίνει τη βούληση των κομμάτων αυτή την ώρα να υιοθετήσουν τις όποιες νέες μεταρρυθμίσεις.

Αυτό που ήθελα, όμως, να τονίσω για ακόμη μια φορά είναι πως τα οφέλη από την ψήφιση των μεταρρυθμίσεων και την υλοποίηση των επενδυτικών δράσεων δεν θα τα καρπωθεί η απερχόμενη Κυβέρνηση Αναστασιάδη αλλά θα τα πιστωθεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, επ’ ωφελεία της κοινωνίας και βεβαίως των πολιτών.

Και τούτο, γιατί όπως είχα αναφέρει στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» στις 17 Μαΐου του 2021:

«….Δεν έχω αμφιβολία πως όσες και όποιες διαφορές και αν μας χωρίζουν, αυτό που μας ενώνει είναι το όραμα και το καθήκον να δημιουργήσουμε την Κύπρο του αύριο. Την Κύπρο που οφείλει να ενσαρκώνει και εκπληρώνει τις προσδοκίες και απαιτήσεις των πολιτών της.

Γιατί το Σχέδιο Ανάκαμψης μπορεί και πρέπει να αλλάξει την πορεία της Κύπρου. Είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας μας. Είναι η νέα εθνική προσπάθεια, είναι το μεγαλύτερο κοινό μας στοίχημα και οφείλουμε όλοι μαζί να το κερδίσουμε. Μόνον έτσι θα διασφαλίσουμε μια σίγουρη προοπτική για τις νέες γενιές».

Κυρίες και Κύριοι,

Η πανδημία μπορεί να ανέκοψε προσωρινά την πορεία οικονομικής ανάπτυξης και προόδου του τόπου μας, αλλά με τη δυναμική, τις δεξιότητες, τον επαγγελματισμό και το φιλότιμο του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η Κύπρος, αλλά και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης μέσω από τη Δημοσιονομική πολιτική που ακολούθησε, διαφαίνεται για μια ακόμη φορά πως μπορούμε και πάλι να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία.

Έχοντας εκπληρώσει τα 14 πρώτα ορόσημα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στην επίτευξη των όσων προαπαιτούν την 2η αίτηση πληρωμής για ποσό ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν 7 μεταρρυθμίσεις και 11 επενδύσεις, η πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης.

Δεν έχω καμία αμφιβολία πως με αποφασιστικότητα, σωστό προγραμματισμό, συνέπεια, αλλά και τη συνεργασία της Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας και των εμπλεκόμενων φορέων, θα επιτευχθεί και πάλι η έγκαιρη υλοποίηση και αυτών των στόχων και οροσήμων.

Για την Κύπρο του αύριο, τη νέα εκδοχή της χώρας. Αυτό είναι και το κληροδότημα μας σε αυτούς που θα μας διαδεχθούν.»