Πτώση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2021

Ετήσια Μεταβολή -0,8%

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2021 μειώθηκε κατά 0,8% τόσο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 όσο και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1), σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

c

Σημείωση: Ο ΕνΔΤΚ Ευρωζώνης για τον τελευταίο μήνα βασίζεται σε εκτίμηση της EUROSTAT (flash estimate).

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2020, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο και Μεταφορές παρουσίασε τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή με ποσοστό 5,3%, ενώ θετική μεταβολή είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,4%) . (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-13,9%). (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2020 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-10,7%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -3,4%. (Πίνακας 2)

 

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΕνΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Δεκέμβριος  2020

Ιανουάριος  2021

Ιαν 21/

Ιαν 20

Ιαν 21/

Δεκ 20

 

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

101,47

100,30

-4,1

-1,2

 

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

95,00

95,98

-0,9

1,0

 

Ένδυση και Υπόδηση

102,33

88,06

5,4

-13,9

 

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

104,68

105,50

-5,3

0,8

 

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

94,26

93,93

-0,7

-0,4

 

Υγεία

102,42

102,57

0,3

0,1

 

Μεταφορές

91,68

92,74

-0,4

1,2

 

Επικοινωνίες

93,92

91,32

-3,9

-2,8

 

Αναψυχή και Πολιτισμός

103,84

103,86

2,6

0,0

 

Εκπαίδευση

105,53

105,53

0,0

0,0

 

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

99,49

99,47

0,1

0,0

 

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

100,03

100,45

1,1

0,4

 

Γενικός Εναρμονισμένος ΔΤΚ

99,24

98,41

-0,8

-0,8

 

 

Πίνακας 2

 

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

 

Ιανουάριος 21/

Ιανουάριος 20

Ιανουάριος 21/

Δεκέμβριος 20

Γενικός Εν.ΔΤΚ

   1000

-0,8

-0,8

Ενέργεια

84,01

-10,7

1,6

Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός

236,04

-3,3

-0,6

Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα

219,83

1,6

-3,4

Υπηρεσίες

460,13

0,9

0,0

         
 
16216
Thumbnail