Ρίχνουν 1,1 δισ. ευρώ το 2022 για αναπτυξιακά έργα

Προϋπολογισμός 2022: Έσοδα – Δαπάνες – Έλλειμα (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση και αποπεράτωση σημαντικών έργων και δράσεων κατατέθηκε χθες (7/10) στην Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, από τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη ο κρατικός Προϋπολογισμός 2022

Τυχαίο δεν είναι άλλωστε πως στους κυριότερους στόχους του περιλαμβάνεται η υλοποίηση/ συνέχιση σημαντικών έργων και δράσεων όπως, μεγάλων οδικών έργων, η ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, υδρευτικών έργων, έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δράσεων ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας, προγραμμάτων ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας, δράσεων αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος κ.α.

Όπως εξάλλου ανέφερε και ο Υπουργός Οικονομικών, πρόκειται για ένα διαφορετικό προϋπολογισμό σε ότι αφορά τη φιλοσοφία, σε σχέση με τον προηγούμενο, καθώς δεν έχει τόσες πολλές πρόνοιες που να αφορούν τη στήριξη για σκοπούς πανδημίας, επεξηγώντας πως η Κύπρος έχει περάσει στην τρίτη φάση, δηλαδή από την στήριξη, στην ανάκαμψη και τώρα στην ανάπτυξη

Ο προϋπολογισμός του 2022 χαρακτηρίζεται από τις αυξημένες αναπτυξιακές δαπάνες της τάξεως του 10% σε σχέση με το 2021, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ελλείμματα ύψους €1,2 δις για το 2022, €1,5 δις για το 2023 και €1,7 δις για το 2024. 

Που θα πάνε τα 7,9 δις ευρώ

βτγρφεδαδαςδ

Για το 2022 προβλέπονται έσοδα €6.730.572.400 και δαπάνες €7.948.417.948

Οι κύριες κατηγορίες δαπανών αφορούν: €3 δις (29%) για δαπάνες προσωπικού, €3 δις (29%) για μεταβιβάσεις, €2,5 δις (24%) για αποπληρωμές δανείων, €972 εκατ. (9%) για λειτουργικές δαπάνες και €883 εκατ. (8%) για άλλες δαπάνες

βτγωρφεδςδαδδ

1,3 δις ευρώ για αναπτυξιακές δαπάνες

Πιο συγκεκριμένα, οι αναπτυξιακές δαπάνες (έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκπαιδεύσεις, χορηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάγια, κλπ.) αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% το 2022 και να φθάσουν στα €1.133,3 εκ. σε σύγκριση με €1.032εκ. το 2021. Η πιο πάνω αύξηση παρατηρείται λόγω έναρξης της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων συμπεριλαμβανομένων, οδικών, κτιριολογικών και άλλων έργων καθώς για την προώθηση έργων που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης 

Αύξηση 3,2% στις δαπάνες προσωπικού

Οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβανομένων των συντάξεων και των φιλοδωρημάτων υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 3,2% και να ανέλθουν στα €3.043 εκ. (2022) σε σύγκριση με €2.946.3 εκ. (2021). H πιο πάνω αύξηση οφείλεται κυρίως, στην καταβολή της ΑΤΑ, των προσαυξήσεων και αύξησης της απασχόλησης.

€78  εκατ. περισσότερα σε σχέση με το 2021 για λειτουργικές δαπάνες

Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να αυξηθούν κατά 8,7% το 2022 και να ανέλθουν στα €972,4 εκ. σε σύγκριση με €894,2 εκ. το 2021. 

Μείωση 8% στις μεταβιβαστικές πληρωμές

Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΓεΣΥ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2022, η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να μειωθεί κατά 8% και να περιοριστεί στα €3.049,2 εκ. σε σύγκριση με €3.319,6 εκ. το 2021. Οι μειώσεις στις μεταβιβαστικές πληρωμές οφείλονται, κυρίως, στις μειώσεις των προνοιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μείωση 15% στις δαπάνες για εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους

Πρόσθετα, και πέρα των πιο πάνω πρωτογενών δαπανών, οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (αποπληρωμές δανείων και τόκοι) παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 15% για το 2022 και συγκεκριμένα υπολογίζονται στα €2,507 εκ. σε σύγκριση με €2,955 εκ. το 2021.

Υπ. Οικονομικών: Ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 4% το 2022

Ο Υπουργός Οικονομικών, κατά την παράδοση του προϋπολογισμού, διευκρίνισε πως «ο ρυθμός ανάπτυξης το 2021 με βάση τις δικές μας εκτιμήσεις θα υπερβεί το 5,5%,  που αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχουμε υπερκαλύψει το ποσοστό ύφεσης του 2020 που ήταν 5,1%», ενώ για το 2022 σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 4%

Ωστόσο, όπως σημειώνει αυτό θα εξαρτηθεί και από την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και η απορρόφηση όσων περισσότερων πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως θα πρέπει να μπούμε σε μια τροχιά δημοσιονομικής ευθύνης και ισορροπίας. 

«Για το 2022 σίγουρα γίνεται μια σοβαρή δημοσιονομική διόρθωση για μείωση του ελλείματος κοντά στο 1,5%. Σε λίγους μήνες θα αρχίσει να συζητείται η άρση αυτής της χαλάρωσης όσον αφορά τα δημοσιονομικά αλλά εμείς το βλέπουμε και ως θέμα πολιτικής ευθύνης στη διαχείριση της οικονομίας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δημόσια οικονομικά. Ναι, είναι επεκτατικός ο προϋπολογισμός του 2022 αλλά χρειάζεται αυτή η δημοσιονομική διόρθωση ούτως ώστε να προστατεύσουμε τα δημόσια οικονομικά που είναι αυτά τα οποία μας έδωσαν την ώρα της μεγάλης κρίσης την ευκαιρία και την ευχέρεια να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την οικονομία, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, για να μην επέλθει η κατάρρευση της ώρα της πανδημίας. Νομίζω ότι πρέπει να αντλήσουμε ένα δίδαγμα από αυτή την πανδημία για το πόσο σημαντικό είναι να έχεις καλές αξιολογήσεις από τους Οίκους αξιολόγησης, να έχεις καλά δημόσια οικονομικά, ισορροπημένα την ώρα της ανάπτυξης ούτως ώστε όταν έρθει η «βροχερή» μέρα να μπορέσεις να κρατήσεις μια ασπίδα προστασίας», ήταν το καταληκτικό σχόλιο του Υπουργού Οικονομικών. 

 
23634