Σε ΕΦ & σχολεία αδιάθετα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα

Τι προνοεί πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και ποιος ο στόχος

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην διάθεση των εγχώριων αδιάθετων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε ουσιώδεις υπηρεσίες, κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης και Χρίστος Ορφανίδης.

Με την λόγω πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του «περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου», ώστε να παρέχεται στον Υπουργό Γεωργίας. Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξουσία έκδοσης διαταγμάτων για προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού, κατευθύνοντας τα εγχώρια αδιάθετα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα σε ουσιώδεις υπηρεσίες.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, «για αντιμετώπιση του κινδύνου αλλοίωσης των προϊόντων αλλά και πιθανής πτώχευσης των μικρών αγροτικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα, προτείνουμε την ενεργοποίηση της προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Εισηγούμαστε όπως τα αδιάθετα προϊόντα διοχετεύονται σε φορείς του δημοσίου. όπως η Εθνική Φρουρά, τα νοσηλευτήρια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.», προστίθεται.

Σύμφωνα με τους εισηγητές, «η πρότασή μας αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος και γεωγραφικά απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη, πρακτικά δεν είναι εφικτό να συμμετέχει στα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διέλευση των προϊόντων σε διασυνοριακό επίπεδο όπου ισχύει το πρόγραμμα ‘Πράσινες Λωρίδες Κυκλοφορίας’ και αφορά την ταχεία διέλευση από καθορισμένα σημεία στα σύνορα, καθώς επίσης στο γεγονός ότι από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας (κλειστά ξενοδοχεία. χώροι εστίασης κ.ά.) μειώθηκε δραματικά η ζήτηση». 

Παράλληλα οι εισηγητές επισημαίνουν πως, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει στις πολιτικές της την παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 222 του Κανονισμού για την κοινή οργάνωση των αγορών».

Μάριος Αδάμου
 
12416
Thumbnail