Σε εφαρμογή πλατφόρμα για τα απόβλητα από τον Ιούλιο του 2020

Πλήρη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων από τον Ιούλιο 2020

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται από τον Ιούλιο 2020, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) αναφέρει σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 
Όπως σημειώνεται, το ΗΜΑ αποτελεί την online διαδικτυακή πλατφόρμα για την καταχώρηση στοιχείων και την τήρηση δεδομένων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) διαχειρίζεται δεδομένα που προέρχονται κυρίως από Διαχειριστές Αποβλήτων (συλλέκτες/μεταφορείς, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, έμπορους/μεσίτες).

>>> Διαβάστε επίσης: Ενδιαφέρει νεαρά ζευγάρια: Άλλαξε σχέδιο στεγαστικής πολιτικής <<<

Σύμφωνα με το περί Αποβλήτων (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 312/20) το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17/7/2020, πρόσωπα που κατέχουν Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή/και Πιστοποιητικό Καταχώρησης σε αρχείο διαχειριστών αποβλήτων  υποχρεούνται όπως εγγραφούν στο ΗΜΑ για όλες τις δραστηριότητες τους μέχρι τις 31/12/2020, και δηλώσουν στο ΗΜΑ τα στοιχεία για τη διαχείριση αποβλήτων του έτους 2020 (ετήσια Έκθεση), από 1/1/2021 μέχρι 31/3/2021.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και στην ιστοσελίδα του ΗΜΑ (http://ewr.moa.gov.cy) υπάρχει υποστηρικτικό υλικό για εύκολη καθοδήγηση στην εγγραφή και καταχώρηση της ετήσιας έκθεσης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΗΜΑ μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Helpdesk: από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ., στο τηλέφωνο: 22408934 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 
(ΚΥΠΕ)
 

 
23523