Σε μηνιαία βάση αντί ανά τρίμηνο η πληρωμή ΦΠΑ

Τι προνοεί Διάταγμα που εξέδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο – Ποιοι θα πληρώνουν το 100% και ποιοι το 30%

Οι αρνητικές συνέπειες του κορωνοϊού και η ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας του κράτους, φαίνεται πως οδήγησε την Κυβέρνηση στην λήψη της απόφασης για καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε μηνιαία βάση αντί ανά τρίμηνο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

>>> Διαβάστε ακόμη: Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν τον Μάιο – Τα πλάνα της Κυβέρνησης <<<

Σύμφωνα με Διάταγμα (ολόκληρο εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου) του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο εκδόθηκε χθες (16/4), κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ή που απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο για σκοπούς του Νόμου και έλαβε ειδοποίηση από τον Έφορο αναφορικά με τον καθορισμό της φορολογικής του περιόδου σύμφωνα με τον Κανονισμό 17 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, καθίσταται υπόχρεο για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής της φορολογικής του δήλωσης ως εξής:

(α) Ολόκληρο το ποσό του φόρου αν ανήκει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω κατηγορίες: Α

(β) ποσοστό ίσο με 30% επί του συνολικού φόρου που οφείλεται κατά το χρόνο λήξης της φορολογικής περιόδου, με τον υπόλοιπο φόρο να είναι πληρωτέος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2000 και το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου υπολογίζεται κάθε φορά λαμβάνοντας υπόψη και το υπόλοιπο του φόρου που παραμένει, από τις προηγούμενες φορολογικές περιόδους.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σημειώνεται πως, οι προαναφερθείσες κατηγορίες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαίες φορολογικές δηλώσεις και να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό μέχρι την 27η μέρα του επόμενου μήνα που έπεται της λήξης της καθορισμένης φορολογικής περιόδου. Δηλαδή, για τον μήνα Απρίλιο θα πρέπει να καταβάλουν τις οφειλές μέχρι τις 27 Μαΐου.

 
24318