Σε ποιους τομείς αποφάσισε αυξήσεις στις χορηγίες το Υπουργικό

Απόφαση σε συνέχεια των δεσμεύσεων έναντι ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ

Μεταξύ άλλων κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και σε συνέχεια του διαλόγου και των δεσμεύσεων που η Κυβέρνηση ανέλαβε έναντι των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το έτος 2019, αποφασίστηκε  όπως προχωρήσει σε αύξηση της χορηγίας σε όσους λαμβάνουν επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου.

>>>Διαβάστε επίσης - Αύξηση κατά €19 εκατ. της χορηγίας για χαμηλοσυνταξιούχους<<<

Πρόσθετα, η Κυβέρνηση ύστερα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, και μετά από διαβούλευση με το ΔΗΚΟ, αποφάσισε τα ακόλουθα:
 
Α.
Αύξηση της πρόνοιας του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών κατά 50%, δηλαδή η συνολική πρόνοια να ανέλθει στα €4.650.000.
 
Β. Αύξηση της Οικονομικής Βοήθειας προς Κατοίκους Κοινοτήτων με Υψόμετρο 600 μ. και άνω κατά €2.500.000 και διεύρυνση των κριτηρίων για αύξηση των δικαιούχων.
 
Γ.  Αύξηση της πρόνοιας για τον Δρόμο Λευκωσίας-Ανθούπολης-Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη-Ευρύχου, για κάλυψη υλοποίησης και άλλων ενεργειών πέραν της διεξαγωγής μελετών, κατά €2.000.000, έτσι ώστε η συνολική πρόνοια να ανέλθει στα €2.690.000.
 
Δ.  Αύξηση της πρόνοιας για Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο  η οποία αφορά τα υπογόνιμα ζευγάρια κατά €1.500.000 και αύξηση του αριθμού της επιχορήγησης των προσπαθειών τεκνοποίησης κατά μία.
 
Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση του προσωπικού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για σκοπούς αντικατάστασης Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθένειας και άδεια μητρότητας.

Το ΔΗΚΟ εκφράζει την ικανοποίηση του, από την υιοθέτηση εκ μέρους της κυβέρνησης, αριθμού μέτρων, τα οποία είχε προτείνει το ΔΗΚΟ και τα οποία αποσκοπούν στη στήριξη ευάλωτων και μικρομεσαίων στρωμάτων του λαού και στη βελτίωση του επιπέδου της διαβίωσης τους.

 
14211
Thumbnail