ΣΕΚ: Αντίθετη με τον διορισμό Προέδρου ΠΙΣ στο ΔΣ ΟΑΥ

Εκφράζει μεγάλη απογοήτευση και αντίθεση για την απόφαση της κυβέρνησης για τον διορισμό

Η ΣΕΚ μέσω γραπτής ανακοίνωσης, εκφράζει μεγάλη απογοήτευση και αντίθεση για την απόφαση της κυβέρνησης να διορίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Υγείας πρόσωπο το οποίο αντιτάχθηκε στην εφαρμογή του ΓεΣΥ κατηγορώντας ως αποστάτες όσους ιατρούς εντάχθηκαν στο Σύστημα.

Είναι προκλητικό – όπως χαρακτήρισε- στην ανακοίνωση της, ένας πάροχος υγείας που ποτέ δεν συμπορεύτηκε με τις ανάγκες και το όραμα της κοινωνίας για ένα μονοασφαλιστικό και αλληλέγγυο σύστημα υγείας, να συμμετέχει στη διακυβέρνηση του ΓεΣΥ, γεγονός που δημιουργεί και ουσιώδη σύγκρουση συμφερόντων, αφού ο νόμος του ΟΑΥ απαγορεύει «σε πρόσωπο το οποίο είναι πάροχος υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση με την παροχή φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει του νόμου του ΓεΣΥ να διοριστεί στο Συμβούλιο του ΟΑΥ». 

>>Διαβάστε επίσης: Στην αντεπίθεση ο ΠτΔ για διορισμό Προέδρου ΠΙΣ στο ΔΣ ΟΑΥ<<

Η ΣΕΚ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που φέρει τεράστια ευθύνη για την πιο πάνω εξέλιξη να αφουγκραστεί το δημόσιο αίσθημα και την απογοήτευση που δημιούργησε στην κοινωνία και να μην ακυρώσει την τεράστια κοινωνική μεταρρύθμιση που φέρει τη δική του σφραγίδα μέσα από διορισμούς μελών ή άλλες αποφάσεις που ικανοποιούν σαφώς διαχρονικά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που απεργάζονται το ΓεΣΥ και πλήττουν το κοινωνικό συμφέρον.

>>Διαβάστε επίσης: Υπουργικό: Διόρισε στο ΔΣ του OAY τον Πρόεδρο του ΠΙΣ<<