Το Σχέδιο Ανάκαμψης και το νέο μοντέλο οικονομίας 

  • Πακτωλός χρημάτων για τους λίγους ή εργαλείο για την αναβάθμιση των παλαιών προτύπων
  • Ποιος κερδίζει τελικά και πώς βοηθά τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο κεφάλαιο

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

To οικονομικό μοντέλο μιας χώρας θα πρέπει ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής γενιάς και της σύγχρονης εποχής, χωρίς να απειλείται η ικανότητα της γενιάς του μέλλοντος να καλύψει τις δικές της ανάγκες.

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης και οι χαμηλοί ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης θέτουν υπό αμφισβήτηση τους στόχους του σημερινού  οικονομικού μοντέλου.

Αν εξετάσουμε το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου στη βάση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, θα δούμε ότι το οικονομικό μοντέλο τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω των «νέων οικονομικών μοντέλων» που προτάσσει η σημερινή εποχή και οι ανάγκες του κόσμου.

>>> Διαβάστε επίσης:

Τα νέα μοντέλα βασίζονται κυρίως σε νέες, ψηφιακές τεχνολογίες. Ανατρέπουν παραδοσιακές έννοιες, όπως η μισθωτή εργασία ή ανανεώνουν παλαιές πρακτικές.

Τα νέα μοντέλα αγγίζουν επίσης και άλλους τομείς όπως είναι:

  • η κοινωνική δικαιοσύνη - δίκαιη κατανομή των πόρων
  • η διακυβέρνηση - αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στη λειτουργία μιας επιχείρησης
  • η διατήρηση των πόρων και του φυσικού κεφαλαίου.

Το κράτος πρωτίστως και οι καινοτόμοι επιχειρηματίες συγκεντρώνονται πίσω από έννοιες, όπως είναι η κυκλική οικονομία, η οικονομία για το κοινό καλό, η υπεύθυνη χρηματοοικονομική διαχείριση.

Μερικά από τα νέα μοντέλα είναι επικεντρωμένα στις περιβαλλοντικές πτυχές και άλλα στα κοινωνικά ζητήματα, και αποσκοπούν στην παραγωγή διαφόρων αξιών (οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών).

Το οικονομικό μοντέλο θα πρέπει επαναπροσδιορίζεται ώστε να συμπεριλάβει τις νέες προκλήσεις συνδέοντας την οικονομική ευημερία και τη βιωσιμότητα.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσιάζεται ως ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχέδιο μέσα από το οποίο θα υλοποιηθεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας. Στο Σχέδιο περιλαμβάνεται μια δέσμη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για εκσυγχρονισμό, ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Η αξιοποίηση του Σχεδίου θα επιτρέψει στην οικονομία και στους διάφορους κλάδους της να προσαρμοστούν σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο με επίκεντρο την τεχνολογία και την κοινωνική οικονομία. Ταυτόχρονα, όμως, θα επιτρέψει και στις επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τις προτεραιότητές τους και τη στρατηγική τους.

Το οικονομικό μοντέλο δεν είναι δοτό. Παρουσιάζεται η στρατηγική και οι στόχοι και εναπόκειται στην κάθε Κυβέρνηση αλλά και στον επιχειρηματικό κυρίως κόσμο να το υλοποιήσουν και να το προσαρμόσουν στα δικά τους μέτρα.

Το Σχέδιο προνοεί πακτωλό χρημάτων από την Ε.Ε. τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το κοινό καλό αλλά και για την ανανέωση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Το Σχέδιο δεν είναι το μάννα εξ ουρανού, όπως το παρουσιάζει η  Κυβέρνηση, ούτε η βρύση που … τρέχει χρυσό χρήμα. Είναι μια υποστηρικτική βάση και μια αρχή για βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου κεφαλαίου στη βάση αρχών και προτύπων που μπορούν να βάλουν την Κύπρο στη σύγχρονη εποχή, στον νέο χάρτη.

Και έτσι πρέπει να το δούμε!

Χρύσω Αντωνιάδου