Σχέδιο μικρομεσαίων - Έγιναν 652 αιτήσεις - Διεκδικούν €50 εκατ.

Έκλεισε το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συνολικά έχουν υποβληθεί 652 αιτήσεις μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ και η αξιολόγηση τους θα γίνει με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης φθάνει τα €50 εκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί την περίοδο 10/09/2021 – 30/09/2021, δηλαδή μετά την κάλυψη του προϋπολογισμού των €50 εκατομμυρίων, θα εξεταστούν με τη σειρά υποβολής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εξοικονομήσεις που θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που παραλήφθηκαν πριν τις 10/9/2021.

 
17319
Thumbnail