Σχεδόν €2 δις σε κοινωνικές παροχές το 2020 λόγω covid / ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναλυτικά τα ποσά που δαπάνησε το κράτος ανά κατηγορία / Πόσα πήγαν σε μισθούς και συντάξεις

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σχεδόν €2 δισεκατομμύρια δαπάνησε σε κοινωνικές παροχές το κράτος καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, σύμφωνα με τις καταστάσεις υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού που δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο, λόγω και των σχεδίων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας από τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, το σύνολο των γενικών δαπανών του κράτους ανήλθαν το 2020 στα €7,6 δις σε σχέση με σχεδόν €6,7 δις το 2019, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 13,4%.

Από το σύνολο των €7,6 δις, ποσό €1,9 δις ή ποσοστό 25% αφορούσε κοινωνικές παροχές σε σχέση με σχεδόν €1,3 δις (€1.274.349.185) το 2019, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 46%.

Σημειώνεται πως, το μεγαλύτερο ποσό σε κοινωνικές παροχές κατά το 2020 δαπανήθηκε τον Μάιο, μήνα κατά τον οποίο οι δαπάνες ανήλθαν στα €245.622.243, ενώ το μικρότερο ποσό τον Ιανουάριο (€91.990.933).

Άλλες δαπάνες
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες γενικές δαπάνες του κράτους, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το κράτος δαπάνησε για μισθούς, ωφελήματα και άλλα επιδόματα κρατικών υπαλλήλων €2 δις σε σχέση με €1,92 δις το 2019. Δηλαδή, οι εν λόγω δαπάνες φέτος ήταν αυξημένες κατά 5,2% ή κατά σχεδόν €100 εκατ.

Απ’ εκεί και πέρα, το κράτος δαπάνησε €810 εκατ. για μεταβιβάσεις εσωτερικού σε σχέση με €838 εκατ. το 2019 (μείωση €28 εκατ. ή 3,3%) και €686 εκατ. για συντάξεις και φιλοδωρήματα σε σχέση με €645,5 εκατ. το 2019 (αύξηση €40,5 εκατ. ή 6,3%).

Ποσό €509,1 εκατ. δαπανήθηκε για εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους σε σχέση με €534,1 εκατ. το 2019 (μείωση €25 εκατ. ή 4,7%), ποσό €284,4 εκατ. για μεταβιβάσεις εξωτερικού σε σχέση με €268,2 εκατ. το 2019 (αύξηση €16,2 εκατ. ή 6,4%) και ποσό €287,8 εκατ. για λειτουργικές δαπάνες σε σχέση με €250,2 εκατ. το 2019 (αύξηση €37,6 εκατ. ή 15%).

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Δαπάνες €212 εκατ. αφορούσαν επιχορηγήσεις σε σχέση με €111,3 εκατ. ευρώ το 2019 (αύξηση €100,7 εκατ. ή 90,4%), €181,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν μισθούς και άλλα ωφελήματα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού σε σχέση με €183,2 εκατ. το 2019 (μείωση €1,3 εκατ. ή 0,7%) και €78,6 εκατ. για κατασκευαστικά έργα σε σχέση με €43,9 εκατ. το 2019 (αύξηση €34,7 εκατ. ή 79%).

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες, το κράτος πλήρωσε το 2020 €79,5 εκατ. σε σχέση με €70,8 εκατ. το 2019 (αύξηση €8,7 εκατ. ευρώ ή 12,3%), για έργα και σχέδια συγχρηματοδοτούμενων έργων €73,5 εκατ. σε σχέση με €70 εκατ. το 2019 (αύξηση €3,5 εκατ. ή 5%) και €60,2 εκατ. για ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων σε σχέση με €60,8 εκατ. το 2019 (μείωση €0,6 εκατ. ή 1%). 

Πέραν των πιο πάνω, το κράτος δαπάνησε το 2020 €47,7 εκατ. για αγορά γης και κτιρίων, €41,6 εκατ. για δρόμους, €22,4 εκατ. για εκδόσεις και δημοσιότητα, €124 εκατ. για αγορά εξοπλισμού και για άλλες κατηγορίες δαπανών ποσά που δεν ξεπερνούσαν τα €10 εκατ.

Μάριος Αδάμου
 
17323