Σηκώνει μανίκια σήμερα η επ. Οικονομικών στην παρουσία ΥΠΟΙΚ

Ενημέρωση για Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Κύπρου και σωρεία αποπαγοποιήσεων θέσεων στην 1η συνεδρία της Επιτροπής

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά, μετά τη σύνθεση της νέας Βουλής τον Μάιο. 

Ανάμεσα στα θέματα που ξεχωρίζουν, η ενημέρωση που θα τύχει η επιτροπή από τον Υπουργό Οικονομικών και τον και το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, αποδεσμεύσεις κονδυλίων καθώς και σωρεία αποπαγοποιήσεων θέσεων.

>>> Διαβάστε επίσης: Πρόεδρος επ. Οικονομικών:Η Κύπρος δεν αντέχει να χάσει ούτε €1 <<< 

Πιο συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, θέτει επί τάπητος σήμερα (06/09/21) : 

>>> Διαβάστε επίσης:  Χ. Γεωργιάδης: Ιστορική πρωτοβουλία το Σχέδιο Ανάκαμψης (Video) <<<

Διαδικαστικά

-    Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου.
-    Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής
Νομοθετική Εργασία:
-    Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
-    Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
-    Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2021.

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων για:

-    Υπουργείο Οικονομικών
-    Ελεγκτική Υπηρεσία
-    Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Δημοσίων Έργων.
-    Υπουργείο Εσωτερικών
-    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
-    Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Αποπαγοποίηση θέσεων για:

-    Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
-    Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
-    Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
-    Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Δημοσίων Έργων.
-    Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
-    Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.
-    Δήμος Λευκωσίας
-    Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας.
-    Υπουργείο Οικονομικών και Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.
-    Υπουργείο Εξωτερικών
-    Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης
-    Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
-    Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
-    Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
-    Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής – Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
-    Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής – Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.
-    Υφυπουργείο Τουρισμού
-    Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
-    Ελεγκτική Υπηρεσία.

Δείτε ΕΔΩ αυτού της ημερήσιας διάταξης της επιτροπής Οικονομικών

Yπενθυμίζεται ότι η σύνθεση της νέας επ. Οικονομικών έχει ως εξής: 

na

 
23634