Σήκωσε μανίκια για ΓεΣΥ ο ΠτΔ - Τι οδηγίες έδωσε

Τα 4 σημεία που ζητά αλλαγές και ελέγχους ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ώστε να προστατευθεί το ΓεΣΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης με τους αρμόδιους φορείς για το ΓΕΣΥ.           

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, κατά τη σύσκεψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί και αφορούν κυρίως στις καταχρήσεις του συστήματος, εξέλιξη που οδηγεί στην αύξηση των δαπανών υγείας και πλήττει το επίπεδο και την ποιότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε επιτακτικά την ανάγκη όπως ο ΟΑΥ το συντομότερο εφαρμόσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι καταχρήσεις του συστήματος.

Συμφωνήθηκε όπως ετοιμαστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μηχανισμών ελέγχου το οποίο θα συζητηθεί σε νέα σύσκεψη που θα συγκαλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  μετά το Πάσχα.

Σύμφωνα με στοιχεία οι δημόσιες δαπάνες υγείας το 2021 περιλαμβανομένων και των δαπανών της πανδημίας εκτιμάται ότι παρουσίασαν αύξηση 1,4 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το 2020 από 6% σε 7,4% του ΑΕΠ.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε και το θέμα της παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε δικαιούχους από μη συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ ιατρούς σε συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ νοσηλευτήρια. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε να σταλεί τάχιστα εγκύκλιος ώστε να τερματιστεί οριστικά το καθεστώς που ισχύει σήμερα.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης η πρόοδος της διαδικασίας αυτονόμησης και βιωσιμότητας των δημόσιων νοσηλευτηρίων και η πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων του ΟΚΥΠΥ.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έδωσε οδηγίες όπως ετοιμαστεί συγκεκριμένο πλάνο δράσης στη βάση χρονοδιαγραμμάτων που να περιλαμβάνει και μηχανισμούς ελέγχου, οργάνωσης και  λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών και τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των νοσηλευτηρίων και λήφθηκαν αποφάσεις για την οριστική επίλυση του ζητήματος που προέκυψε όσον αφορά τον αριθμό φυσιοθεραπειών των ανήλικων ασθενών με εγκεφαλική παράλυση.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητα του να προστατευθεί το ΓΕΣΥ,  η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση των πολιτών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Υγείας, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Γενικός Ελεγκτής, οι Γενικοί διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, οι Πρόεδροι του ΟΑΥ, του ΟΚΥΠΥ και υπηρεσιακοί παράγοντες.            

 
24612