Σήμα κινδύνου για διασφάλιση επαρκών συντάξεων από Δημ. Συμβούλιο

Οι προειδοποιήσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι συστάσεις για αντιμετώπιση του θέματος

Τον κώδωνα του κινδύνου σε σχέση με το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Κύπρο, κρούει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προειδοποιώντας πως τίθεται θέμα διασφάλισης επαρκούς σύνταξης για το σύνολο των πολιτών

Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, προβαίνει σε συστάσεις και εισηγήσεις, τονίζοντας πως «η μη διασφάλιση επαρκών συντάξεων για σημαντικό μέρος των πολιτών, όχι μόνο θα έχει άμεση επίπτωση στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών αλλά θα επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση εφόσον το κράτος θα κληθεί να καλύψει το κενό μέσω προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης».

>>> Διαβάστε ακόμη: «Καμπανάκι» Δημ. Συμβουλίου για την οικονομία-Τι εισηγείται <<<

Όπως αναφέρεται στην Φθινοπωρινή Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ολόκληρη εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf) και στο Κεφάλαιο «Συνταξιοδοτικό Θεσμικό Πλαίσιο», «παρά την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και τη σημαντική μείωση της ανεργίας η αποταμίευση των νοικοκυριών στην Κύπρο παραμένει συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ σε πολύ χαμηλά επίπεδα». 

Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) διαφαίνεται ότι το πλεόνασμα των εισοδημάτων των κυπριακών νοικοκυριών κατέληγε στην αγορά και ανακαίνιση κατοικιών (Πίνακες 1 και 2), τάση που φαίνεται να συνεχίζεται και μετά την κρίση», προσθέτει.

Πίνακας 1:

Α

Πίνακας 2: Β

Το χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης, σημειώνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλειών και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) που δείχνουν ότι τα αποθεματικά του δεύτερου και τρίτου πυλώνα στην Κύπρο να είναι κάτω από το μισό του μέσου ευρωπαϊκού όρου. 

>>> Διαβάστε επίσης: Ζέτα - €200 έξτρα σε χαμηλοσυνταξιούχο <<<

Επιπρόσθετα, αναφέρει, άρχισε να διαφαίνεται μια αρνητική απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων για τα αποθεματικά του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των τελικών στοιχείων (βλέπε Πίνακα 3).

Πίνακας 3: Γ

Σύμφωνα, εξάλλου, με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, οι αρχικές προβλέψεις που συμπεριλαμβάνονται στην Αναλογιστική Μελέτη της 31/12/2014 που είχε ετοιμάσει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας βασίστηκαν σε παραδοχές που στη συνέχεια δεν επαληθεύθηκαν.

Επίσης, τονίζει, «σημειώνεται πως στην πιο πάνω Αναλογιστική Μελέτη χρησιμοποιείται η υπόθεση-παραδοχή ότι η αναλογία συνταξιούχων προς το ενεργό πληθυσμό (Old Age Dependency Ratio) από 21% που ήταν το 2015 θα ανέλθει στο 42% το 2070».

Σημαντικά διαφοροποιημένη, συνεχίζει το Συμβούλιο, φαίνεται να είναι η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως καταγράφεται στην έκδοσης της για τη διατηρησιμότητα των δημοσιονομικών των κρατών μελών της ΕΕ «Fiscal Sustainability Report 2018»

>>> Διαβάστε ακόμη: Σχέδιο αύξησης συντάξεων για όσους αποχωρούν μετά τα 30 έτη <<<

Στην συγκεκριμένη έκδοση, επισημαίνει, προβλέπεται ότι στην Κύπρο θα καταγραφεί τα επόμενα 50 χρόνια σημαντική διαφοροποίηση στον υπό αναφορά δείκτη ο οποίος μέχρι το 2070 θα ανέλθει στο 61% (βλέπε Πίνακα 4).

Πίνακας 4: Δ

Ο κίνδυνος και τι πρέπει να γίνει
Τα πιο πάνω στοιχεία
, τονίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι τίθεται θέμα διασφάλισης επαρκούς σύνταξης για το σύνολο των πολιτών. 

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η απόφαση για μεταρρύθμιση του Εποπτικού Πλαισίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και απαραίτητη προϋπόθεση στα πλαίσια μιας αναγκαίας ευρύτερης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού πλαισίου.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Επιπρόσθετα, όπως προκύπτουν από τα πιο πάνω στοιχεία, υπογραμμίζει, θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση της αναλογιστικής μελέτης για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια τα αποθεματικά των υφιστάμενων Συνταξιοδοτικών Ταμείων και Ταμείων Προνοίας και στη συνέχεια να εφαρμοστεί άμεσα ένα νέο μακροχρόνιο στρατηγικό πλαίσιο που θα αποσκοπεί στη διασφάλιση επαρκούς σύνταξης για το σύνολο των πολιτών.

Συγκεκριμένα, συμπληρώνει, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν την ορθολογιστική διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία των Ταμείων, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η αποταμίευση στα Ταμεία και να περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για πρόωρη απόσυρση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Σε αντίθετη περίπτωση, καταλήγει, «η μη διασφάλιση επαρκών συντάξεων για σημαντικό μέρος των πολιτών, όχι μόνο θα έχει άμεση επίπτωση στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών αλλά θα επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση εφόσον το κράτος θα κληθεί να καλύψει το κενό μέσω προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης».

Μάριος Αδάμου
 
24571