Σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών της Βιομηχανίας το 7μηνο

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας παρουσίασε μείωση 8,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019

Σημαντική μείωση κατά 8,2% παρουσίασε στο επτάμηνο ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό επτάμηνο, ενώ μόνο για τον Ιούλιο ο Δείκτης μειώθηκε κατά 7,6%, σε ετήσια βάση.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά τον Ιούλιο του 2020, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας έφτασε στις 146,7 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 7,6%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019.
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 8,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούλιο 2020 ο δείκτης έφτασε τις 156,2 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 1,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019.

(ΚΥΠΕ)
 

 
17322