Σκέψεις για αλλαγή κριτηρίων στην ανάθεση έργων του δημοσίου

Προβλήματα ρευστότητας πολλών εργολάβων προβληματίζουν το Υπ. Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κυρίως σε προβλήματα ρευστότητας του εργολάβου αποδίδει η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου την καθυστέρηση που παρατηρείται στα βελτιωτικά έργα της Λεωφόρου Περνέρα στο Παραλίμνι.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Κυριάκου Χατζηγιάννη, η Υπουργός σημειώνει ότι ανάλογα προβλήματα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν πολλοί εργολήπτες τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε την Αναθέτουσα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σε διερεύνηση του ενδεχομένου τροποποίησης των κριτηρίων, κυρίως των χρηματοοικονομικών, για αντιμετώπιση της αδυναμίας των εργολάβων να τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Περαιτέρω εξηγεί ότι η έκδοση και, κατ’ επέκταση, τροποποίηση των προτύπων εγγράφων διαγωνισμού, είναι αρμοδιότητα της ΑΑΔΣ, την οποία ασκεί συνήθως σε συνεννόηση με τα Τμήματα που διενεργούν μεγάλους διαγωνισμούς από απόψεως κόστους και σπουδαιότητας, ένεκα εμπειριών.  

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

 

Ένα από τα Τμήματα αυτά, προσθέτει, είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο βρίσκεται σε επαφή για συζήτηση των επικείμενων νέων κριτηρίων με την ΑΑΔΣ. Το ΤΔΕ, αναφέρει, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ζητούνται οι απόψεις του από την ΑΑΔΣ πριν από τη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, έχει υποβάλει πολλές φορές, και πρόσφατα, εισηγήσεις για τροποποίηση των κριτηρίων, για διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων και, ει δυνατόν, της διεύρυνσης του ανταγωνισμού.

Ταυτόχρονα παρατηρεί ότι νοείται πως τα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμού είναι οδηγός για χρήση από τις αναθέτουσες αρχές ανάλογα με το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των έργων που προωθούν για υλοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση για τη βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα υπογράφηκε στις 04/03/2016 με την εταιρεία General Constructions Co Ltd. για το ποσό των €5.695.708 συν Φ.Π.Α.  Η περίοδος εκτέλεσης του Έργου ήταν 78 εβδομάδες με ημερομηνία έναρξης στις 22/03/2016.

Κώστας Μηλικούρης
 
3020
Thumbnail

Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στα €989,6 εκατομμύρια ή 4,8% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό χρέος στα €21.258,1 εκατ. ή 102,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2018 τα οποία ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.
 
Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη ύψους €1.725,1 εκατ. που αφορά στο κόστος της συμφωνίας Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα.

ad1mobile

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Εξαιρουμένου του κόστους της συμφωνίας αυτής, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το έτος 2018 καταγράφει πλεόνασμα που ανέρχεται στα €735,5 εκατ. ή 3,5% στο ΑΕΠ.
 
Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

article 1