''Σπρώχνουν'' τις κυπριακές επιχειρήσεις στην κυκλική οικονομία

“Έπεσαν” οι υπόγραφες του μνημονίου για την κυκλική οικονομία

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Ρουσιά/Digital TV

Με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης των επιχειρήσεων της Κύπρου στην Κυκλική Οικονομία, τα τρία συναρμόδια Υπουργεία, υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας με την ΟΕΒ, η οποία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για υλοποίηση αυτού του δύσκολου και σημαντικού εγχειρήματος.

Η κυκλική οικονομία στηρίζεται κυρίως, σε δύο πυλώνες, στην επιδιόρθωση ή και ανταλλαγή ενός προϊόντος και στην επαναχρησιμοποίησή του.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Αντώνης Αντωνίου δήλωσε:''Έχουμε αξιολογήσει αρκετές εταιρείες επικεντρωνόμαστε για παράδειγμα στις ξενοδοχειακές μονάδες, τι πρέπει να κάνουν για να μεταβούν σε μιαν καλύτερη διαχείριση αποβλήτων αλλά υπάρχουν και οι ανάγκες να εκπαιδεύσουμε τις εταιρείες, οργανισμούς μας το τι είναι που πρέπει να προετοιμάσουν για το αύριο”

Το συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας θα επιτρέψει να εφαρμοστούν κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας καθώς την αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου ανέφερε: ''Εμείς θα δίνουμε τα σχέδια χορηγιών, την ενθάρρυνση για να προχωρήσουν οι εταιρείες να κάνουν κάποια πράγματα, από εκεί και πέρα σίγουρα και ίδιες πρέπει να κάνουμε κάποιες δράσεις ούτως ώστε τα προϊόντα που θα παράγουν να μπορούν να πιστοποιούνται ως προϊόντα που έχουν παραχθεί κάτω από κάποιες προδιαγραφές''

Με την σειρά του ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής είπε:
''Είναι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που θα μας οδηγήσουν σε ένα πιο βιώσιμο, σε ένα πιο αειφόρο μέλλον, όπου θα αξιοποιούνται πλήρως οι πόροι και τα προϊόντα μετά την χρησιμοποίηση τους, τα υπολείμματα δεν θα απορρίπτονται αλλά θα αποτελούν Μέρος μιας διαδικασίας''

Τον ρόλο της ΟΕΒ εξήρε από την πλευρά του ο ο Υφυπουργός Καινοτομίας Κυριάκος Κόκκινος: ''Προς τιμήν τους,  έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 - 4 χρόνια και έχουν διανύσει μια μεγάλη απόσταση, και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία θα συμβάλει τα μέγιστα στο να περάσουμε το μήνυμα και να κινητοποιηθούν οι επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας.”

Η επιτάχυνση της υλοποίησης σχετικού σχεδίου δράσης για ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, στοχεύει, προς επίτευξη των εθνικών στόχων της πράσινης συμφωνίας, καθώς και της διεθνούς προσπάθειας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
 

 
14138