Στα 4,2 δις το εμπορικό πλεόνασμα στην Κύπρο για το δεκάμηνο

Στα 183,2 δις το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης στο δεκάμηνο

Οι εξαγωγές αγαθών της Ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2019 ανήλθαν σε 217,9 δισεκ. Ευρώ, ήτοι αύξηση 4,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 (209,3 δισ. Ευρώ), σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση που έδωσε σήμερα τη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

>>>Διαβάστε επίσης - ΕΕ: Ναι στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας<<<

Την ίδια ώρα η Eurostat, καταγράφει ότι οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 189,9 δισ.Ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 (196,1 δισ.Ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 28 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με + 13,2 δισ. Ευρώ τον Οκτώβριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ υποχώρησε σε 174,9 δισ. Ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 , μειωμένο κατά 1,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018.

Σύμφωνα με τη Εurostat, ατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, οι εξαγωγές αγαθών της Κύπρου μειώθηκαν στα 2,6 δισ. Ευρώ ή κατά -33% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 (1,3 δισ. Ευρώ προς την ΕΕ ή αύξηση κατά 15% και 1,3 δισ. Ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο, ή -52% μείωση).

Την ίδια ώρα οι εισαγωγές μειώθηκαν σε € 6,8 δισ. Ευρώ ή -7% ( 4,6 δισ.Ευρώ από την ΕΕ ή αύξηση 2% και 2,3 δισ. Ευρώ από τον υπόλοιπο κόσμο ή μείωση κατά -22%) με αποτέλεσμα να καταγραφεί εμπορικό έλλειμμα -4,2 δισ. Ευρώ φέτος, έναντι  € -3,5 δισ. για την ίδια περίοδο του 2018 ( -3,3 δισ.Ευρώ με την ΕΕ σε σύγκριση με  -3,4 δισ.Ευρώ το 2018 και  -0,9 δισ.Ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο σε σύγκριση με  -0,1 δισ.Ευρώ το 2018).

Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 1 959,8 δισ. Ευρώ (αύξηση 3,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα € 1 776,6 δισ. Ευρώ  αύξηση 2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 183,2 δισ. Ευρώ, έναντι + 160,5 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 1 647,7 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2019, αυξημένο κατά 1,2%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι εξαγωγές της ΕΕ των 28 τον Οκτώβριο του 2019 ανήλθαν σε 190,1 δισεκ. Ευρώ, αυξημένες κατά 5,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 (180,0 δισ. Ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 187,8 δισ. Ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 (188,0 δισ. Ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε πλεόνασμα ύψους 2,2 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με έλλειμμα 8 δισ. Ευρώ τον Οκτώβριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 μειώθηκε σε 322,0 δισ. Ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 , ή κατά -0,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018.

Τέλος από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών προς την ΕΕ των 28 αυξήθηκαν στα € 1 693,3 δισ. (αύξηση 3,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα € 1 721,3 δισ. (αύξηση 4,4% Οκτώβριος 2018).

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα 28,0 δισ. Ευρώ, έναντι - 18,6 δισ. Ευρώ την περίοδο από τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε 2 997,6 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2019, + 1,6% 2018.

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ 

 
14258