Στα εγκαίνια του Κέντρου για τον Αυτισμό «Ακτίδα» ο Υπ. Εργασίας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια για την περίοδο 2021-2027

Στα εγκαίνια του Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό «Ακτίδα», παρευρέθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυριάκος Ι. Κούσιος, που άρχισε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2021. 

Όπως ανέφερε στην ομιλία τους το Έργο αυτό υλοποιήθηκε μετά από την αποφασιστική βούληση και την πραγματική επιθυμία της αείμνηστης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

Απώτερος στόχος είναι όπως, το Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό «Ακτίδα», αποτελέσει πρότυπο κέντρο τόσο τεχνογνωσίας όσο και υπηρεσιών στον τομέα του και να παρέχει όλες τις ευκαιρίες για την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και τη διασφάλιση της οικογενειακής τους συνοχής και ηρεμίας, εξυπηρετώντας στο τέλος 300 οικογένειες, με προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων για την περίοδο 2021-2027, ανέφερε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Κούσιος, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και γι αυτό και ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της παρούσας Κυβέρνησης μέσω του Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο», προβλέπει οκτώ φιλόδοξες δράσεις, οι οποίες αποτελούν τη συνέχιση, αλλά και ενδυνάμωση των υφιστάμενων πολιτικών από τις οποίες αναμένεται να επωφεληθούν πέραν των 26.000 ατόμων με αναπηρία και πέραν των 400 ατόμων με αυτισμό.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

(α)       Η περαιτέρω επέκταση, αλλά και επιστημονική και διοικητική αναβάθμιση των Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας και η αποκέντρωση.

(β)       Η δημιουργία πρόσθετων κατοικιών αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες, με στόχο την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης. 

(γ)       Η ενίσχυση του Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 300 παιδιά και τις οικογένειες τους.

(δ)       Η  ανέγερση νέου Κέντρου Αυτισμού στην Αγία Νάπα.


Διαβάστε αυτούσια την ομιλία του Υπ. Εργασίας:

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, σήμερα, για να τελέσουμε τα εγκαίνια του Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό «Ακτίδα» που άρχισε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2021. Ένα έργο, το πρώτο στο είδος του, τόσο σημαντικό για την κοινωνία του αύριο και για την Κύπρο που οραματιζόμαστε και θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Το Έργο αυτό υλοποιήθηκε μετά από την αποφασιστική βούληση και την πραγματική επιθυμία της αείμνηστης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

Στόχος του Κέντρου είναι να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες ώστε να διασφαλιστεί, στο μέγιστο δυνατό, η πρόοδος, η ανάπτυξη και η εξέλιξη του κάθε παιδιού με αυτισμό, αλλά και η οικογενειακή ηρεμία, συνοχή και γαλήνη, καθώς και η ποιότητα ζωής τους. Άμεσοι δέκτες του προγράμματος είναι τα ίδια τα παιδιά και οι οικογένειές τους, αλλά κατ’ επέκταση και όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα αλλά και η κοινωνία γενικότερα.

Είναι σαφές ότι η έγκαιρη και κατάλληλη αντιμετώπιση όλων των συμπτωμάτων που καταδεικνύουν οποιαδήποτε δυσκολία ή διαταραχή, εγγυάται περισσότερη επιτυχία και αποτελεί δείκτη καλής πρόγνωσης για την πορεία του ατόμου.  Περαιτέρω, η όσο το δυνατό εγγύτερη στον χώρο διαμονής του ατόμου παρέμβαση απαμβλύνει την όποια ταλαιπωρία, καθώς η παρέμβαση πραγματοποιείται στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού στο οποίο νιώθει άνετα και ευχάριστα.

Το Έργο, σε συνέχεια τόσο των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κατευθυντήριων γραμμών που θέτει η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του κράτους σε δύο τομείς. Αφενός σε θέματα αυτισμού, που αποτελούν πλέον πρόκληση τόσο για την Κύπρο όσο και για τη διεθνή κοινότητα, αφετέρου σε θέματα έγκαιρης παρέμβασης λειτουργώντας ως ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον εκπαίδευσης παγκύπρια, σε όλους τους πολίτες, κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας που το έχουν ανάγκη.

Πρωταρχικός σκοπός είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί με αυτισμό ή με αυτιστικά χαρακτηριστικά θα λάβει υπηρεσίες έγκαιρης και πρώιμης παρέμβασης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η στήριξη ολόκληρης της οικογένειας, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου μοντέλου έγκαιρης παιδικής παρέμβασης οικογενειακοκεντρικού χαρακτήρα. Πολύ σημαντική είναι  και η εμπλοκή ενός πρότυπου φορέα του εξωτερικού στο όλο εγχείρημα. Του οργανισμού Child Development Center, Maccabi Health Services που έχει την έδρα του στο Ισραήλ, ο οποίος μέσω επιστημονικής ομάδας παρέχει υψηλών προδιαγραφών εκπαιδεύσεις και εποπτεία στο προσωπικό του Κέντρου. Εξίσου σημαντική είναι η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της οποίας η Κύπρος, ως μέρος της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας, μπορεί να αναβαθμίζει και να προχωρεί σε εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της.

Απώτερος στόχος είναι όπως, το Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό «Ακτίδα», αποτελέσει πρότυπο κέντρο τόσο τεχνογνωσίας όσο και υπηρεσιών στον τομέα του και να παρέχει όλες τις ευκαιρίες για την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και τη διασφάλιση της οικογενειακής τους συνοχής και ηρεμίας, εξυπηρετώντας στο τέλος 300 οικογένειες, με προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων για την περίοδο 2021-2027.

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις οργανώσεις Codeca και Social Element, με τους οποίους υπογράφηκε η δημόσια σύμβαση για τη λειτουργία του Κέντρου, και οι οποίοι μέσω της τεχνογνωσίας τους και προσωπικής προσήλωσής τους στηρίζουν το όλο εγχείρημα με κάθε δυνατό τρόπο.

Το Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό «Ακτίδα», που σήμερα με υπερηφάνεια εγκαινιάζουμε, αποδεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη να μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας. Καταδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθησία για την ουσιαστική  βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές και τις προσπάθειες επίτευξης ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. 

Βεβαίως και υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Καθόλου δεν το παραγνωρίζω. Από τις πρώτες αποφάσεις της Κυβέρνησης ήταν η καταγραφή της σωρείας προβλημάτων, αγκυλώσεων και απουσίας δομών στήριξης ατόμων με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Γι αυτό και ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της παρούσας Κυβέρνησης μέσω του Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο», προβλέπει οκτώ φιλόδοξες δράσεις, οι οποίες αποτελούν τη συνέχιση, αλλά και ενδυνάμωση των υφιστάμενων πολιτικών από τις οποίες αναμένεται να επωφεληθούν πέραν των 26.000 ατόμων με αναπηρία και πέραν των 400 ατόμων με αυτισμό.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

(α)       Η περαιτέρω επέκταση, αλλά και επιστημονική και διοικητική αναβάθμιση των Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας και η αποκέντρωση.

(β)       Η δημιουργία πρόσθετων κατοικιών αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες, με στόχο την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης. 

(γ)       Η ενίσχυση του Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 300 παιδιά και τις οικογένειες τους.

(δ)       Η  ανέγερση νέου Κέντρου Αυτισμού στην Αγία Νάπα.

Θέλω να διαβεβαιώσω, εκ μέρους και της Κυβέρνησης, ότι η προσπάθεια για αναβάθμιση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του δικτύου κοινωνικής προστασίας θα είναι συνεχής, ώστε οι συμπολίτες μας με αναπηρίες να έχουν μια ενδυναμωμένη θέση στην κοινωνία, έχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξής τους και με περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και δραστηριότητα, απολαμβάνοντας έτσι ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και ποιότητα στη ζωή τους, όπως το δικαιούνται.

Τελειώνοντας, εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία και ευόδωση των στόχων του Κέντρου, το οποίο αποτελεί εγχείρημα και του ίδιου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ολόκληρης της πολιτείας, για την περαιτέρω εξυπηρέτηση και ουσιαστική ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των πολιτών της Κύπρου στα πλαίσια ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας και δικαίου.

Σας ευχαριστώ».

 
24577