Στα €11,1 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό Συλλογικών Επενδύσεων

Το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση ανερχόταν στα €11,1 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2022

Μείωση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2022 το συνολικό ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων, αν και οι Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) συνέχισαν την αυξητική τους πορεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση ανερχόταν στα €11,1 δισ., καταγράφοντας μείωση 3,9% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Πρόκειται για την δεύτερη συνεχόμενη τριμηνιαία μείωση έπειτα από την οριακή μείωση του 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, (σε σύγκριση με το α τρίμηνο του 2021) το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση παρουσιάζει αύξηση 13,5%.

>>> Διαβάστε την ανακοίνωση στην αγγλική <<< 

>>> Διαβάστε επίσης: Στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου για πλαφόν στα καύσιμα <<<

Παράλληλα, η συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού το πρώτο τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στα €9,6 δις από €9,8 δις το προηγούμενο τρίμηνο. Το 56% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση,  προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 12% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 23% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 8% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 322 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), από 310 το προηγούμενο τρίμηνο. Από τις 322 εταιρείες οι 235 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 206 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 44 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 72 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 41 ΔΟΕΕ, 66 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 5 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

€2,5 δις επενδύονται στην Κύπρο

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 84,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε κινητές αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 8,1% οι τραπεζικές καταθέσεις και με ποσοστό 5,8% οι επενδύσεις σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 39,1% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 11,4% σε Αντισταθμικό Κεφάλαιο.

Συνολικά υπάρχουν 203 ΟΣΕ με δραστηριότητες. Το 80,4% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 184 Κυπριακούς ΟΣΕ (12 ΟΣΕΚΑ, 59 ΟΕΕ, 58 ΟΕΕΠΑΠ και 55 ΚΟΕΕ).

Από το σύνολο των 203 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 156 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €2,5 δισ. (22,5% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 66,3% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 12,4%.

Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των επενδυτών σε ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλοι οι επενδυτές (99,2%) είναι ιδιώτες επενδυτές. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 30,7% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 57,4% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 11,9% Ιδιώτες Επενδυτές.

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, σε ότι αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το πρώτο   τρίμηνο του 2022, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €346,2 εκατ. (3,117% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €28,8 εκατ. (0,259% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα της Ναυτιλίας στα €82,5 εκατ. (0,742% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων στα €36,9 εκατ. (0,332% του συνολικού ΕΥΔ) και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων στα €9 εκατ. (0,081% του συνολικού ΕΥΔ).

(ΚΥΠΕ)