Στα €1,32 δις οι αγορές κυπριακών ομολόγων από την ΕΚΤ 

Οι αγορές κυπριακών ομολόγων υποβοηθούν την πτωτική πορεία των αποδόσεων και κατά συνέπεια στο κόστος δανεισμού

Στα €1,32 δις ανήλθαν στο τέλος Ιουλίου οι αγορές κυπριακών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της επανεπένδυσης ομολόγων που είχαν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων (PSPP) από τις δευτερογενείς αγορές, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.
 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ, το απόθεμα κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ ανήλθε στο τέλος Ιουλίου στα €1.318 εκατομμύρια με τις καθαρές αγορές κυπριακών ομολόγων τον Ιούλιο να ανέρχονται στα €140 εκατ. έναντι €96 εκατ τον προηγούμενο μήνα.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Οι αγορές κυπριακών ομολόγων στις δευτερογενείς από την ΕΚΤ υποβοηθούν την πτωτική πορεία των αποδόσεων και κατά συνέπεια στο κόστος δανεισμού.
 
Πλέον, το ποσό των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο που διακρατούσε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 (€678 εκατ), όταν οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος, ευρύτερα γνωστού ως QE, τερματίστηκαν. Μετά το τέλος του προγράμματος η ΕΚΤ αποφάσισε να επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση των ομολόγων που λήγουν, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοικτό το καταληκτικό χρονοδιάγραμμα.
 
Η μέση εναπομείνασα σταθμική διάρκεια των ομολόγων αυξήθηκε στα 7,45 χρόνια από 6,96 χρόνια τον Ιούνιο.
 
Η συνολική αξία των κρατικών ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ ανήλθε στο τέλος Ιουλίου στα €2,17 τρις, με τις καθαρές αγορές τον Ιούλιο να παρουσιάζουν μείωση €851 εκατ.
 
Λόγω των κανονισμών του προγράμματος, η Κύπρος δεν επωφελήθηκε ουσιαστικά από τις αγορές ομολόγων, κατά τη διάρκεια του προγράμματος (από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Δεκέμβριο 2018), καθώς οι αξιολογήσεις της χώρας ήταν εκτός επενδυτικής κατηγορίας και ως εκ τούτου θα έπρεπε να βρισκόταν σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής με θετική αξιολόγηση. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Τον Μάρτιο του 2016, η Κύπρος έμεινε εκτός του προγράμματος, αφού εξήλθε του μνημονίου. Οι αγορές επανήρχισαν μετά τον Σεπτέμβριο του 2018 μετά την επιστροφή του κυπριακού αξιόχρεου στην επενδυτική βαθμίδα.
 
Υπενθυμίζεται πως εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ πως λόγω του ότι η Κύπρος ήταν αποκλεισμένη από το πρόγραμμα, υπάρχει η απόφαση βάσει της οποίας θα γίνουν επανεπενδύσεις σε κυπριακά ομόλογα, ώστε στο τέλος του προγράμματος επανεπενδύσεων το απόθεμα των ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ να προσεγγίσει την κεφαλαιακή κλείδα της Κύπρου στο ευρωσύστημα, που ανέρχεται στο 0,2%.

 
24595