Στα €2,7 δις οι οφειλές φόρων στο Τμήμα Φορολογίας (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Πόσες οφειλές παρουσιάζουν προσωρινό ή μόνιμο κώλυμα στην είσπραξη / ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν τα ποσά των οφειλόμενων φόρων στο Τμήμα Φορολογίας, με μεγάλο μέρος εξ αυτών να παρουσιάζουν προσωρινό ή μόνιμο κώλυμα στην είσπραξη ή και είναι δύσκολο να εισπραχθούν.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται μέσα από την τριμηνιαία έκθεση προόδου για την κατάσταση των αμέσως απαιτητών οφειλόμενων ποσών, την οποία κατέθεσε στην Βουλή ο Έφορος Φορολογίας, Γιάννης Τσαγκάρης.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με την έκθεση, στην οποία καταγράφονται στοιχεία μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2020, το συνολικό οφειλόμενο ποσό φόρων του Τμήματος Φορολογίας ανέρχεται στα €2.672.280.548 και το αμέσως απαιτητό ποσό, για το οποίο δεν έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής μέτρα για την είσπραξή του, ανέρχεται στα €621.172.489.

Βάσει των ίδιων στοιχείων, οφειλές ύψους €1.531.879.321 παρουσιάζουν προσωρινό ή μόνιμο κώλυμα στην είσπραξη, καθώς και δυσκολία στην είσπραξη.

Την ίδια ώρα, οφειλές €157.855.320 βρίσκονται κάτω από διακανονισμό εξόφλησης με δόσεις και τυγχάνουν παρακολούθησης, ενώ για ποσά ύψους €528.081.482 έχουν ήδη ληφθεί δικαστικά μέτρα.

Επιπρόσθετα, οφειλές ύψους €14.626 αφορούν πρόσφατες βεβαιώσεις φόρου για τις οποίες δεν έχει εξαντληθεί η χρονική προθεσμία για ένσταση ή προσφυγή, η οποία, σημειωτέων, εφαρμόζεται μόνο για οφειλές ΦΠΑ.

Επίσης, οφειλές ύψους €297.546.597 έχουν τύχει χειρισμού αξιοποιώντας τις νέες εξουσίες που παρέχονται στον Έφορο Φορολογίας με βάση τροποποιητικούς νόμους που ψήφισε η Βουλή και αφορούν εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία καθώς και δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σημειώνεται, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Έφορος Φορολογίας, ποσό ύψους €464.269.285 αφαιρείται από τις οφειλές λόγω διπλής καταμέτρησης μεταξύ κατηγοριών.

Ελάχιστα τα στοιχεία για τους οφειλέτες
Πάντως, παρότι τα στοιχεία για τους οφειλόμενους φόρους είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, εντούτοις, φαίνεται να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία σε ό,τι αφορά τον αριθμό των οφειλετών.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Έφορος Φορολογίας στην έκθεσή του, «στον πίνακα (σ.σ. επισυνάπτει αναλυτικό πίνακα) παρατίθενται στοιχεία για τις οφειλές με ανάλυση κατά είδος φορολογίας (ΦΠΑ και Άμεση Φορολογία) κατά κατηγορία οφειλόμενων ποσών. Επίσης, παρατίθεται ο αριθμός των οφειλετών για όσες κατηγορίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Αξίζει να αναφερθεί επί τούτου, πως με βάση τον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω, διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των οφειλετών υπάρχουν μόνο για όσους οφείλουν ΦΠΑ και αυτός ανέρχεται στις 25.766.

Η κοινή ανάλυση οφειλόμενων ποσών Άμεσης Φορολογίας και ΦΠΑ μέχρι τις 30.9.2020 φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: αα

Σημειώνεται πως, ποσό οφειλής ύψους €112.357.071,93 έχει ενταχθεί σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.
 

Μάριος Αδάμου
 
23581