Στα σκαριά νέα νοσοκομειακή ανάπτυξη ύψους €1,5 εκατ. (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Θα κατασκευαστεί και υπαίθριος χώρος στάθμευσης 102 θέσεων

Ξεκινά η κατασκευή νέας πτέρυγας στο ιδιωτικό Νοσοκομείο «Λητώ» (Διαγνωστικό Κέντρο, Κέντρο Πρώτων Βοηθειών, Ιατρεία, Χειρουργεία), αξίας €1,5 εκατ. στο Δήμο Παραλιμνίου, σύμφωνα με τα έγγραφα της Περιβαλλοντικής Μελέτης. 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία νέας πτέρυγας στο υφιστάμενο Νοσοκομείο «Λητώ» στο Δήμο Παραλιμνιου και συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί νέο τριώροφο κτήριο (ισόγειο και 2 όροφοι)  συνολικού εμβαδού 2.938 m2, το οποίο θα περιλαμβάνει υποδοχή, διαγνωστικό κέντρο, τμήμα πρώτων βοηθειών, γραφεία, αποθήκες, αίθουσα διασκέψεων, ιατρεία-εξεταστήρια και χειρουργικό τμήμα.  

Το υφιστάμενο νοσοκομείο θα συνδέεται με την προτεινόμενη επέκταση μέσω γέφυρας στον πρώτο όροφο, ενώ θα κατασκευαστεί και υπαίθριος χώρος στάθμευσης 102 θέσεων.

(α) Κατά το στάδιο κατασκευής: 
 
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία νέας τριώροφης πτέρυγας στο ιδιωτικό Νοσοκομείο «Λητώ» στο Δήμο Παραλιμνίου, η οποία θα περιλαμβάνει τμήμα πρώτων βοηθειών, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ιατρεία και χειρουργεία. Το υφιστάμενο νοσοκομείο βρίσκεται στο τεμάχιο 618 του Φ/Σχ 0/2-289-378, ενώ η επέκταση θα γίνει εντός των τεμαχίων 585, 586, 614 και 630. Το συνολικό εμβαδό των τεμαχίων ανάπτυξης είναι 6.238 m2. Η συνολική δόμηση του νέου κτηρίου θα ανέρχεται στα 2.938 m2, η κάλυψη στα 1.439,65 m2, ενώ το ύψος του θα είναι 14,35 m. 

Η περιοχή ανάπτυξης βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σωτήρας, στο ΝΔ άκρο του Δήμου Παραλιμνίου, σε απόσταση 100 m από τη Λίμνη Παραλιμνίου και 500 m ΝΔ από τον οικιστικό πυρήνα του Δήμου. Η άμεση περιοχή μελέτης αποτελεί τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του υφιστάμενου νοσοκομείου, ο οποίος είναι διαστρωμένος με χαλίκι, χωρίς καθόλου φυσική βλάστηση. 

κξβωκξ
ωγι

Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από νέο τριώροφο κτήριο, με συνολικό εμβαδό 2.938 m2, η οποία θα συνδέεται με το υφιστάμενο νοσοκομείο μέσω κλειστής γέφυρας στον πρώτο όροφο. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης με 102 θέσεις, 10 εκ των οποίων θα είναι για Άτομα με Αναπηρίες. 

Στον εξωτερικό χώρο θα κατασκευαστεί νέος υποσταθμός της Α.Η.Κ., μηχανοστάσιο, δωμάτιο ηλεκτρογεννήτριας και δεξαμενές νερού χωρητικότητας 60 m3. Τέλος, θα κατασκευαστεί δημόσιος χώρος πρασίνου στο νοτιοδυτικό άκρο του τεμαχίου, έκτασης 448 m2 και περιμετρική λωρίδα πρασίνου πλάτους 1-1,3 m, συνολικής έκτασης 300 m2 

Το ύψος του νέου κτιρίου θα είναι 14,35 m από την επιφάνεια του εδάφους ενώ δεν θα γίνει κατασκευή υπόγειου χώρου.  

Το ισόγειο πάτωμα του νέου κτηρίου θα έχει εμβαδό 1.224,15 m2 και θα περιλαμβάνει υποδοχή, τμήμα πρώτων βοηθειών, κουζίνα, καφετέρια, γραφεία, αποδυτήρια και τουαλέτες προσωπικού, τουαλέτες ασθενών, αποθήκες, αίθουσα διασκέψεων και διαγνωστικό κέντρο το οποίο θα περιλαμβάνει μαγνητικό τομογράφο, αξονικό τομογράφο, ακτινογράφο, μαστογράφο και χειρουργείο. 

Ο πρώτος όροφος θα έχει εμβαδό 857,20 m2 και θα περιλαμβάνει 13 ιατρεία-εξεταστήρια, τα γραφεία της διοίκησης, λογιστήριο, αποθήκες και αίθουσα αναμονής.  

Ο δεύτερος όροφος θα έχει εμβαδό 766,60 m2 και θα περιλαμβάνει 5 χειρουργεία, χώρο προνάρκωσης, χώρο προετοιμασίας ασθενών, δωμάτιο φυσιολογικού τοκετού και άλλους συναφείς χώρους. 

Στη βόρεια πλευρά του νέου κτηρίου θα κατασκευαστεί εξωτερικό κλιμακοστάσιο διαφυγής για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Η προτεινόμενη επέκταση δεν θα περιλαμβάνει δωμάτια διανυκτέρευσης ασθενών καθώς θα χρησιμοποιούνται τα δωμάτια του υφιστάμενου νοσοκομείου. 

Το προτεινόμενο έργο θα διαθέτει σύστημα διαχείρισης όμβριων υδάτων για την προστασία του νοσοκομείου από πιθανή πλημμύρα και για αποτροπή των όμβριων απορροών από τον χώρο στάθμευσης προς τη Λίμνη Παραλιμνίου. Περιμετρικά του υπαίθριου χώρου στάθμευσης θα κατασκευαστεί τοίχος περίφραξης ύψους 1,20 m, ο οποίος θα λειτουργεί και σαν αντιπλημμυρικός τοίχος σε περίπτωση πλημμύρας λόγω αύξησης της στάθμης της Λίμνης Παραλιμνίου.

Ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης του νοσοκομείου παρουσιάζει συχνά προβλήματα με τις όμβριες απορροές, καθώς βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει δίκτυο συλλογής όμβριων ούτε πεζοδρόμια κατά μήκος του δρόμου.

Για το σκοπό αυτό, θα κατασκευαστεί σύστημα διαχείρισης των όμβριων υδάτων.

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν απορροφητικοί λάκκοι για τα όμβρια ύδατα με σκοπό την προστασία του προτεινόμενου έργου από τις όμβριες απορροές από τη Λεωφόρο Σωτήρας. Επίσης, θα εγκατασταθεί σύστημα άντλησης των όμβριων υδάτων από τον χώρο του προτεινόμενου έργου, προς τη Λεωφόρο Σωτήρας. Με τα πιο πάνω μέτρα, αποκλείεται η πιθανότητα απορροής όμβριων υδάτων, με πιθανό ρυπαντικό φορτίο, από το προτεινόμενο έργο προς τη Λίμνη Παραλιμνίου. 
 

κβκξ

lknhlk

,jblk

kbvkj

kjbkjb

kbkjbj

(β) Κατά το στάδιο λειτουργίας

Στο προτεινόμενο έργο θα λειτουργούν ιατρεία και χειρουργεία, στα οποία θα εργάζονται γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, καθαρίστριες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. 

Το προσωπικό που θα εργάζεται στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου υπολογίζεται συνολικά στα 50 άτομα. 

Για τη λειτουργία των χειρουργείων και των ιατρείων θα χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός, φάρμακα και διάφορα αναλώσιμα υλικά ιατρικού είδους. Επίσης, θα χρησιμοποιούνται υλικά καθαριστικών, εξοπλισμός και αναλώσιμα υλικά γραφείου (φωτοτυπικό μηχάνημα, υπολογιστές κ.α.) και φιάλες ιατρικών αερίων (π.χ. οξυγόνο, άζωτο). 
 
Οι ώρες λειτουργίας του νοσοκομείου θα είναι οι τυπικές των ιδιωτικών νοσοκομείων και παρουσιάζονται πιο κάτω: 

•    Πρώτες Βοήθειες: 24 ώρες 

•    Ιατρεία: 09:00 – 20:00 


Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων/ διευκολύνσεων προς τους πολίτες ολόκληρης της επαρχίας Αμμοχώστου σε ότι αφορά τον κλάδο της υγείας. 
 
Το προτεινόμενο έργο θα διαθέτει ένα σημείο πρόσβασης επί της Λεωφόρου Σωτήρας, μέσω του οδικού δικτύου που εφάπτεται του νοσοκομείου στα βόρεια και οδηγεί προς τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης. Η είσοδος των ασθενοφόρων θα γίνεται από υφιστάμενη πρόσβαση η οποία εφάπτεται στο νοσοκομείο προς τον νότο. Το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής είναι πυκνό και σε άριστη κατάσταση. 
vhjvj

 
24983